Lapin aluehallituksen päätöstiedote 30.5.2023 pidetystä kokouksesta
Neljän hyvinvointialueen yhteisen logistiikkayhtiön perustaminen etenee aluevaltuustoon. Uusi toimia ja...

Lapin aluehallituksen päätöstiedote 30.5.2023 pidetystä kokouksesta

30.5.2023

Lue lisää

Lapin aluehallituksen päätöstiedote 30.5.2023 pidetystä kokouksesta

30.5.2023

Neljän hyvinvointialueen yhteisen logistiikkayhtiön perustaminen etenee aluevaltuustoon. Uusi toimia ja virkoja sosiaalipalveluihin sekä it-palveluihin.

Neljän hyvinvointialueen yhteisen logistiikkayhtiön perustaminen etenee aluevaltuustoon 

Aluehallitus käsitteli kokouksessaan yhteisen matkapalveluihin keskittyvän Tervia Logistiikka Oy:n perustamista. Yhtiön perustaisivat Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta eli Tervia sekä Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun hyvinvointialueet. 

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyisi osaltaan Tervia Logistiikka Oy:n perustamisen ja sen, että hyvinvointialue liittyy yhtiön osakkaaksi. Aluehallitus esittää myös, että yhtiön perustamiseen voidaan käyttää noin 260 000 euroa, ja lisäksi maksettavaksi voi tulla mahdollinen siirtyvän henkilöstön lomapalkkavelka. Valtuuston periaatepäätöksen jälkeen yhtiön osakkaaksi liittymisestä ja käytännön asioista kuten osakassopimuksesta ja henkilöstön siirtymisestä päättäisi aluehallitus. 

Rovaniemellä matkapalvelukeskus on toiminut jo pitkään. Hyvinvointialueen myötä Rovaniemen keskuksen toiminta laajenee vähitellen muihin Lapin kuntiin. Hyvinvointialueiden nykyiset matkapalvelukeskuspalvelut siirtyisivät uudelle yhtiölle asteittain. Myöhemmin osakkaat voisivat harkita esimerkiksi tavaraliikenteen siirtämistä yhteiseen yhtiöön.  

Uusi toimia ja virkoja sosiaalipalveluihin sekä it-palveluihin 

Aluehallitus päätti perustaa sosiaalipalveluihin vastaavan kuraattorin toimen, yhdeksän palveluvastaavan virkaa, kuusi sosiaaliohjaajan virkaa, neljä palveluohjaajan virkaa, kaksi päivätoiminnan ohjaajan virkaa ja kuusi määräaikaista sosiaaliohjaajan virkaa. 

Aluehallitus päätti perustaa tietohallinto ja digitaaliset palvelut -vastuualueelle kahden suunnittelijan ja yhden palvelupäällikön, hankejohtajan ja projektipäällikön vakituiset toimet ja yhden viestintäasiantuntijan määräaikaisen toimen. Tehtävät liittyvät asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistämiseen. 

Lisäksi aluehallitus muutti asiakasmaksuyksikön kymmenen toimistosihteerin toimea toimistosihteerin viroiksi.   

MUITA PÄÄTÖKSIÄ 

Esitetään aluevaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Meri-Lapin kuntapalvelut -liikelaitoskuntayhtymän loppuselvityksen, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä myöntää vastuuvapauden yhtymän tilivelvollisille. Osa kuntayhtymästä siirtyi Lapin hyvinvointialueelle vuoden vaihteessa ja samalla kuntayhtymä purettiin. 

Hyväksyttiin johtajaylilääkärin ja sosiaalijohtajan selvitykset, jotka koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen muistutusten käsittelyä. Aluehallitusvirasto on pyytänyt selvitystä, sillä kaikkiin muistutuksiin ei ole pystytty vastaamaan lain määräämässä ajassa eli 1-2 kuukauden kuluessa. Hyvinvointialue kehittää muistutusten käsittelyä nopeammaksi, yhdenmukaisemmaksi ja asiakaslähtöisemmäksi muun muassa lisäämällä koulutusta ja seurantaa sekä kehittämällä asianhallintaprosessia. 

Hyväksyttiin aluehallituksen syksyn kokousaikataulu ja esitetään aluevaltuustolle aluevaltuuston syksyn kokousaikataulu. Ehdotetaan myös, että kokouksia järjestetään eri paikkakunnilla ja niihin järjestetään mahdollisuus osallistua sähköisen yhteyden avulla.  

 • ke 16.8.2023 aluehallituksen kokous  
 • ma 21.8.2023 aluevaltuuston strategiaseminaari  
 • ke 30.8.2023 aluehallituksen kokous  
 • ma 4.9.2023 aluevaltuuston kokous  
 • ke 6.9.2023 aluehallituksen kokous (tarvittaessa)  
 • ke 20.9.2023 aluehallituksen kokous  
 • ke 4.10.2023 aluehallituksen kokous  
 • ke 18.10.2023 aluehallituksen kokous  
 • ma 23.10.2023 aluevaltuuston kokous  
 • ke 1.11.2023 aluehallituksen kokous  
 • ti-ke 7.-8.11.2023 aluehallituksen ja johtoryhmän talousarvioseminaari  
 • ke 15.11.2023 aluehallituksen kokous  
 • ma 20.11.2023 aluevaltuuston kokous  
 • ke 29.11.2023 aluehallituksen kokous  
 • ke 13.12.2023 aluehallituksen kokous  
 • ma 18.12.2023 aluevaltuuston kokous  
 • ke 20.12.2023 aluehallituksen kokous  

 
Päätettiin, että myös varavaltuutettuja voidaan tietyin perustein kutsua aluevaltuuston seminaareihin, selostustilaisuuksiin ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin. Osallistumisesta maksetaan samat taloudelliset etuudet kuin varsinaisille jäsenille.
 
Merkittiin tiedoksi talousraportti ajalta 1.1.-30.4.2023. Talousraportti ei kerro vielä täysin todenmukaista tilannetta hyvinvointialueen taloudesta, koska muun muassa lomapalkkavelka kirjaantuu vielä virheellisesti. Myös saatavia tuloja puuttuu laskelmasta. Oikaistun alijäämän arvioidaan olevan huhtikuun lopussa noin 15 miljoonaa euroa.  

Merkittiin tiedoksi asukaspaneelikokeiluun saatu Sitran rahoituspäätös. Asukaspaneelikokeilulla parannetaan lappilaisten vaikutusmahdollisuuksia. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 210 000 euroa, josta puolet rahoittaa Sitra. Hyvinvointialueen omarahoitus koostuu pääosin työntekijöiden työpanoksesta. 

Hyväksyttiin lisäykset Tervolan kunnalta vuokrattaviin toimitiloihin. Tervolan kunnalta vuokrataan kaikkiaan yhdeksän kohdetta, joista neljä puuttui aiemmin hyväksytystä listauksesta.  

Hylättiin oikaisuvaatimus, joka koski vääristä palohälytyksistä määrättyä erhemaksua. 
 
Hyväksyttiin vastaukset valtuustoaloitteisiin, jotka koskevat koulukuraattoreiden hälytyspainikkeita, omaishoitajien jaksamista ja valtuustoaloitteiden näkyvyyden parantamista. Lisäksi esitetään, että aluevaltuusto toteaa käsitellyt aloitteet loppuun käsitellyiksi.  

 

Lisätietoja:

aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998 

Lapin aluehallituksen päätöstiedote 30.5.2023 pidetystä kokouksesta
30.5.2023
Neljän hyvinvointialueen yhteisen logistiikkayhtiön perustaminen etenee aluevaltuustoon. Uusi toimia ja...

Lapin aluehallituksen päätöstiedote 30.5.2023 pidetystä kokouksesta


Neljän hyvinvointialueen yhteisen logistiikkayhtiön perustaminen etenee aluevaltuustoon. Uusi toimia ja virkoja sosiaalipalveluihin sekä it-palveluihin.