Aluehallituksen päätöstiedote 30.8.2023 pidetystä kokouksesta
Hyvinvointialueen alijäämän ennustetaan kasvavan. Hyvinvointialue korottaa matalimpia palkkoja ja kuroo...

Aluehallituksen päätöstiedote 30.8.2023 pidetystä kokouksesta

30.8.2023

Lue lisää

Aluehallituksen päätöstiedote 30.8.2023 pidetystä kokouksesta

30.8.2023

Hyvinvointialueen alijäämän ennustetaan kasvavan. Hyvinvointialue korottaa matalimpia palkkoja ja kuroo umpeen palkkaeroja.

Hyvinvointialueen alijäämän ennustetaan kasvavan

Lapin hyvinvointialueen aluehallitus merkitsi tiedoksi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2023 ja talousraportin ajalta 1.1.-31.7.2023. Ensimmäisen puolen vuoden toteutuman perusteella on mahdollista arvioida talouden kokonaistilannetta ja loppuvuoden kehitystä ja tilinpäätösennustetta, mutta epävarmuustekijöitä on edelleen paljon.

Tilinpäätösennuste on osavuosikatsauksessa nyt 55,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vielä touko-kesäkuussa alijäämäksi arvioitiin 31,8 miljoonaa euroa. Alijäämäennusteen kasvu muodostuu mm. henkilöstökuluista (9 miljoonaa euroa), työterveyshuollon kustannuksista (4 miljoonaa euroa), potilasvahinkovakuutuksen kustannuksista (1,2 miljoonaa euroa) sekä palvelujen ostojen kustannuksista (ikääntyneiden palvelut 4,5 miljoonaa euroa ja somaattinen erikoissairaanhoito 4 miljoonaa euroa).

Lapin hyvinvointialueen kuten muidenkin hyvinvointialueiden vuodelle 2023 saama valtionrahoitus on hyvinvointialueille siirtyneen toiminnan todellisia kustannuksia merkittävästi pienempi. Hyvinvointialueiden talous on vuonna 2023 muodostumassa tämänhetkisten tietojen mukaan yhteensä noin puolitoista miljardia euroa alijäämäiseksi. Elokuun lopussa julkaistavilla uusilla valtionrahoituslaskelmilla voi kuitenkin olla merkittävä vaikutus hyvinvointialueiden alijäämiin, suuntaan tai toiseen.  

 

 

Lapin hyvinvointialue korottaa matalimpia palkkoja ja kuroo umpeen palkkaeroja

Lapin hyvinvointialue ja pääsopijajärjestöt ovat sopineet yksimielisesti, että hyvinvointialue käyttää Sote-sopimuksen alaiset paikallisesti päätettävät palkkojen korottamiserät pääosin matalimpien palkkojen korottamiseen. Näin lisätään palkkojen oikeudenmukaisuutta ja edistetään palkkojen harmonisointia. Harmonisoinnin tavoite on, että yhtä vaativaa työtä tekevien työntekijöiden palkat ovat jatkossa keskenään samat. Palkkaharmonisointi toteutetaan niin, että yhtä vaativaa työtä tekevien alimmat palkat nostetaan lähivuosina korkeampien palkkojen tasolle. Kenenkään palkka ei siis laske harmonisoinnin vuoksi.

Palkat nousevat yhteensä noin 5700 sote-sopimuksen piirissä työskentelevällä. Osa palkankorotuksista on pieniä, ja osalla palkka nousee useita satoja euroja. Lapin aluehallitus hyväksyi palkankorotuksia koskevan neuvottelutuloksen keskiviikon kokouksessaan.

Korotukset koskevat monia eri ammattiryhmiä. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon lähihoitajien alimman tason lähtöpalkka korotettiin 2400 euroon ja sairaanhoitajien alimman tason lähtöpalkka 2700 euroon.

Samalla ensihoidon ja erikoissairaanhoidon palkat saatiin yhtenäistettyä niin, että entisten Lapin sairaanhoitopiirin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiin työntekijöiden välillä ei ole enää palkkaeroja samoissa työtehtävissä.

Palkankorotukset tulevat voimaan takautuvasti kesäkuun alusta lähtien. Korotukset pyritään saamaan maksuun jo syyskuun aikana.

HYVTESin alaisten työntekijöiden eli muun muassa tukipalvelujen ja pelastuspalvelujen osalta palkkaneuvottelut ovat loppusuoralla, ja neuvottelutulos pyritään vahvistamaan aluehallituksen kokouksessa ensi viikolla 6.9.2023. Myös hinnoittelemattomien esihenkilö- tai johtotehtävien osalta palkkausneuvottelut ovat vielä kesken. Ne pyritään saamaan valmiiksi syyskuun aikana.

Nyt päätetyt korotukset kasvattavat hyvinvointialueen palkkamenoja noin 0,6 miljoonaa per kuukausi. Palkkausjärjestelmän uudistaminen jatkuu edelleen, ja seuraavat korotukset ovat tiedossa kesällä 2024.

 

 

Lapin hyvinvointialue liittyy Pohjois-Suomen yhteiseen logistiikkayhtiöön

Lapin aluehallitus hyväksyi Tervia Logistiikka Oy:n perustamisen, osakassopimuksen, perustamisasiakirjan, yhtiöjärjestyksen ja rahoitussuunnitelman. Yhtiö järjestää tulevaisuudessa muun muassa sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten henkilökuljetuksien järjestämiseen ja tilaamiseen liittyviä palveluja Lapin lisäksi Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueille.

Aluehallitus merkitsi 1176 yhtiön osaketta, joiden arvo on yhteensä 11760 euroa. Samalla hallitus nimitti yhtiön hallituksen jäseniksi Raija Kerättären ja Harri Tiuraniemen sekä heidän varajäsenikseen Piia Kilpeläinen-Tuoman ja Jari Huotarin.

 

 

 

Muita päätöksiä

Hyväksyttiin hyvinvointialueen vastine, joka koskee Rovaniemen kaupungin tekemää valitusta. Rovaniemi on tehnyt Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valituksen, joka koskee Lapin sairaanhoitopiirin viime vuoden tilinpäätöksen hyväksymistä.

Päätettiin luottamus- ja virkahenkilöjohdon osallistumisesta Pohjoisen yhteistyöalueen syyskokoukseen Kainuussa lokakuussa.  

Päätettiin muuttaa potilas- ja sosiaaliasiavastaavan virka toimeksi 1.9.2023 alkaen.

Päätettiin, että hyvinvointialue käyttää tänä vuonna korkeintaan viisi miljoonaa valtioneuvoston myöntämästä valtionavustuksesta. Valtioneuvosto on myöntänyt avustusta Lapin hyvinvointialueelle vuosille 2023-2025 yhteensä noin 16,4 miljoonaa. Avustus on tarkoitettu hyvinvointialueiden toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen. Rahojen käytöstä päättää hyvinvointialuejohtaja, ja kehittämissuunnitelmat tuodaan aluehallitukselle tiedoksi. Lisäksi määrärahan käytöstä raportoidaan osavuosikatsauksissa.

Hyväksyttiin valtuustoaloitteisiin annetut vastaukset. Aloitteet koskivat työsuojelun yhteistoimintaorganisaation järjestämistä sekä eläkkeelle siirtyvien henkilöstön edustajien muistamista.

 

Lisätietoja:

aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 5323 998  

Aluehallituksen päätöstiedote 30.8.2023 pidetystä kokouksesta
30.8.2023
Hyvinvointialueen alijäämän ennustetaan kasvavan. Hyvinvointialue korottaa matalimpia palkkoja ja kuroo...

Aluehallituksen päätöstiedote 30.8.2023 pidetystä kokouksesta


Hyvinvointialueen alijäämän ennustetaan kasvavan. Hyvinvointialue korottaa matalimpia palkkoja ja kuroo umpeen palkkaeroja.