Aluehallituksen päätöstiedote 21.12.2022 pidetystä kokouksesta
Sosiaalinen luototus otetaan käyttöön koko Lapissa. Toimeentulotuki yhtenäistetään. Yksilöasioiden jaoston...

Aluehallituksen päätöstiedote 21.12.2022 pidetystä kokouksesta

21.12.2022

Sosiaalinen luototus otetaan käyttöön koko Lapissa. Toimeentulotuki yhtenäistetään. Yksilöasioiden jaoston puheenjohtajaksi Mari Palolahti.

Sosiaalinen luototus otetaan käyttöön koko Lapissa  

Hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi yhtenäiset sosiaalisen luototuksen myöntämisen perusteet ja toimintaohjeet koko hyvinvointialueelle. Aiemmin sosiaalinen luototus on ollut käytössä Kemissä, Torniossa, Rovaniemellä ja Kittilässä. Aiemmat sosiaalisten luottojen sopimukset ovat voimassa vuodenvaihteen yli. 

Sosiaalinen luototus ehkäisee taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista. Sosiaalihuolto voi myöntää sosiaalisen luoton henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa muulla tavoin, mutta jolla kuitenkin on kyky suoriutua luoton takaisin maksusta. 

Aluehallitus päätti yksimielisesti, että myönnetystä luotosta ei peritä vuotuista korkoa. 

Vammaisten henkilöiden palvelusetelien arvot 

Aluehallitus hyväksyi vammaisten henkilöiden asumispalvelujen palvelusetelisääntökirjan sekä palvelusetelien arvot ensi vuoden alusta alkaen.   

Kehitysvammalain mukainen asumispalvelun palveluseteli: Yhteisöllisen asumisen setelin arvo on 97 e. Ympärivuorokautisen palveluasumisen ensimmäisen luokan setelin arvo on 120 e. Ympärivuorokautisen palveluasumisen toisen luokan setelin arvo on 160 e. Ympärivuorokautisen palveluasumisen kolmannen luokan setelin arvo on 185 e. Ympärivuorokautisen palveluasumisen neljännen luokan setelin arvo on yksilöllinen.  

Vammaispalvelulain mukainen asumispalvelun palveluseteli: Ympärivuorokautisen palveluasumisen ensimmäisen luokan setelin arvo on 120 e. Ympärivuorokautisen palveluasumisen toisen luokan setelin arvo on 160 e. Ympärivuorokautisen palveluasumisen kolmannen luokan setelin arvo on 185 e. Ympärivuorokautisen palveluasumisen neljännen luokan setelin arvo on yksilöllinen. 

Toimeentulotuki yhtenäistetään 

Aluehallitus hyväksyi Lapin hyvinvointialueen yhtenäiset täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet.  

Toimeentulotuki muodostuu kolmesta osasta, jotka ovat perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki ja ehkäisevä toimeentulotuki.  

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, joka turvaa henkilön ja perheen toimeentulon ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätön toimeentulo. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi välttämättömiin lasten tarvikkeisiin. 

 

Henkilökohtaisen avustajan palvelusetelien arvot yhtenäistyvät 

Aluehallitus hyväksyi henkilökohtaisen avun palvelusetelisääntökirjan ja palvelusetelien arvot. Palvelusetelien arvot ovat 1.1.2023 alkaen: 

Avustajapalvelu -arkisin klo 6-18: 26 e / tunti -arki-iltaisin klo 18-21: 29,90 e / tunti -la ja su 42,25 e / tunti  

Ammatillinen avustajapalvelu -arkisin klo 6-18: 36 e / tunti -arki-iltaisin klo 18-21: 41,4 e / tunti -La ja su 52 e / tunti  

Yksilöasioiden jaoston puheenjohtajaksi Mari Palolahti 

Aluehallitus perusti yksilöasioiden jaoston ja valitsi siihen jäsenet vuoden 2023 loppuun saakka. Yksilöasioiden jaosto tekee sellaiset sote-palveluihin liittyvät yksilöitä koskevat päätökset, jotka eivät kuulu viranhaltijoille. Lisäksi jaosto käsittelee viranhaltijoiden päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset, jotka koskevat yksilökohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua tai asiakasmaksuja. Jaoston esittelijänä toimii sosiaalijohtaja Liisa Niiranen. 

puheenjohtaja Mari Palolahti, varajäsen Pertti Lakkala varapuheenjohtaja Piia Kilpeläinen-Tuoma, varajäsen Reijo Kontinen Timo Peisa, varajäsen Laura Lakso Maarit Alalahti, varajäsen Tuula Ylisaukko-oja Marko Lescelius, varajäsen Ninni-Ingrid Kokkonen Riitta Liinamaa, varajäsen Jukka Ikäläinen Jari Hast, varajäsen Heli Trög 

Nuorisovaltuustoon jäsenet kaikista kunnista sekä Saamelaiskäräjistä 

Lapin kunnat sekä Saamelaiskäräjät ovat nimenneet omat edustajansa Lapin hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon vuoden 2024 loppuun saakka. Aluehallitus nimesi edustajakseen vuoden 2023 ajaksi Ilkka-Petri Välitalon. 

Enontekiö: Jani Ollila Inari: Ainomaija Mäenpää Kemi: Tuomas Paananen Kemijärvi: Mili Kasurinen Keminmaa: nimetään v. 2023 Kittilä: Onni Talvensaari Kolari: Kaisa Haapapuro Muonio: Netta Hauskanen Pello: Onni-Severi Saarenkangas Pelkosenniemi: Henna Vuotari Posio: Vertti Laatikainen Ranua: Oliver Karjalainen Rovaniemi: Helmi Korkeasalo Salla: Juho Kunnari Savukoski: Jalmari Harju Simo: Topi Haapaniemi Sodankylä: Paulus Miettinen Tervola: Aapo Tepsa Tornio: Arttu Tohu Utsjoki: Oskari Kontio Ylitornio: Markus Luiro Saamelaiskäräjät: Tiia-Káren Alakorva Aluehallitus: Ilkka-Petri Välitalo 

Vammaisneuvoston jäsenet vuoden 2025 loppuun saakka 

Lapin kunnat sekä Saamelaiskäräjät ovat nimenneet omat edustajansa Lapin hyvinvointialueen vammaisneuvostoon vuoden 2025 loppuun saakka. Aluehallitus nimesi edustajakseen vuoden 2023 loppuun saakka Pertti Hemmingin. 

Enontekiö: Jari Stoor Inari: Anneli Kuhmonen Kemi: Jaakko Alamommo Kemijärvi: Sirkka Pikkuvirta Keminmaa: Kaisa Oinas Kittilä: Kaarina Sääskilahti Kolari: Seija Ekonoja Muonio: Pirkko Rauhala Pello: Anna-Liisa Pasma Pelkosenniemi: Jutta Pasma Posio: Markku Hyypiö Ranua: Anna-Maija Österberg Rovaniemi: Pertti Ollonen Salla: Hannu Virtanen Savukoski: Eija Haapakoski Simo: Paavo Veittikoski Sodankylä: Ritva Kivelä Tervola: Elina Volotinen Tornio: Salme Anneli Mattinen Utsjoki: Maija-Liisa Guttorm Ylitornio: Vuokko Vakkuri Saamelaiskäräjät: Marita Aikio Aluehallitus: Pertti Hemminki 

Vanhusneuvostoon myös järjestöjen edustajia 

Lapin kunnat, Saamelaiskäräjät ja ikääntyneiden järjestöt ovat nimenneet omat edustajansa Lapin hyvinvointialueen vanhusneuvostoon vuoden 2025 loppuun saakka. Aluehallitus nimesi omaksi edustajakseen vuoden 2023 loppuun saakka Raija Kerättären. 

Enontekiö: Satu- Marja Eira-Keskitalo
Inari: Marja Suojoki-Gauriloff
Kemi: Arja Ketola
Kemijärvi: Arvo Laine
Keminmaa: Markku Särkipaju
Kittilä: Reijo Paasirova
Kolari: Aarne Simu
Muonio: Yrjö Perkkiö
Pello: Sonja Konola
Pelkosenniemi: Aino Kulpakko
Posio: Keijo Oiva
Ranua: Leena Hiltula
Rovaniemi: Raili Kerola
Salla: Tuomo Haurunen
Savukoski: Eija Haapakoski
Simo: Helena Hamari
Sodankylä: Markku Lehtinen
Tervola: Eeva Hiltunen
Tornio: Eila Järvinen
Utsjoki: Niilo Vuomajoki
Ylitornio: Salli Alahannu-Horneman
Saamelaiskäräjät: Maarit Länsmän
Eläkeliitto ry:n Lapin Piiri ry: Marja-Liisa Oinas
Eläkeläiset ry:n Lapin Aluejärjestö ry: Olavi Stoor
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL Lapin piiri ry: Laina Meriläinen
Lapin Kansallinen Senioripiiri ry: Jorma Winter
Lapin aluehallitus: Raija Kerätär

 

 

Työryhmä valmistelee matkapalvelukeskuksen toimintaa 

Lapin aluehallitus päätti, että hyvinvointialueelle siirtyvän matkapalvelukeskuksen palvelut otetaan hyvinvointialueella käyttöön vaiheittain aluehallituksen erillisillä päätöksillä.  

Aluehallitus nimitti työryhmän valmistelemaan matkapalvelukeskuksen toimintaa. Työryhmän puheenjohtajana toimii Piia Kilpeläinen-Tuoma, ja jäseniä ovat Timo Peisa, sosiaalijohtaja Liisa Niiranen, hallintojohtaja Harri Tiuraniemi ja sihteerinä toimii kuljetuspalvelujen asiantuntija Seija Säkkinen. 

 

 

Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten myöntämisperusteet 

Aluehallitus vahvisti sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen myöntämisperusteet muilta osin, mutta palautti valmisteluun ne linjaukset, jotka koskevat matkapalvelukeskusta. 

Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluita myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella ja pääsääntöisesti kahdeksan yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Palvelua myönnetään vain, jos asiakkaalla ei ole mahdollisuuksia kustantaa itse välttämättömiä matkojaan. Veteraaneille voidaan myöntää liikkumista tukevia palveluja tuloista ja varoista riippumatta. 

Hyvinvointialue valittaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin peruspääoman alentamisesta 

Lapin aluehallitus tekee kunnallisvalituksen Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston päätöksestä alentaa kuntayhtymän peruspääomaa 14 miljoonasta 2,5 miljoonaan euroon. 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri on ensin ilmoittanut hyvinvointialueelle siirtyvän omaisuutensa ja tehnyt peruspääoman alentamispäätöksen vasta sen jälkeen ja ilman hyvinvointialueen suostumusta. Päätös vähentää hyvinvointialueelle siirtyvää nettovarallisuutta ja heikentää merkittävästi hyvinvointialueen taloutta. 

 

Tukipalvelujen palvelusetelien arvot 

Aluehallitus vahvisti tukipalvelujen palvelusetelien arvot. Kotiin kuljetettavan ateriapalvelun setelin arvo on 3 e / ateria, maksimissaan 93 e / kuukausi. Siivouspalvelun setelin arvo on 20 e / tunti, kun perheen tulot ovat yhden henkilön taloudessa enintään 1452 e / kk tai perheen tulot ovat kahden henkilön taloudessa enintään 2602 e / kk. 

Asiointi-, saattaja-, osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä tukevien palveluiden ja muiden tukipalveluiden seteli on 25 e / tunti. Päivätoiminnan palveluseteli on 60 e / päivä, jonka arvosta vähennetään muilta kuin kehitysvammahuollon ja vammaispalveluiden asiakkailta vahvistettu päivätoiminnan asiakasmaksu. 

Muita päätöksiä: 

Hyväksyttiin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n välinen sovintosopimus. Sovintosopimuksessa sairaanhoitopiiri ja Mehiläisen osakeyhtiö tarkentavat viisi vuotta sitten solmimaansa sopimusta, jonka mukaan osakeyhtiö tuottaa palveluja sairaanhoitopiirille. Hyvinvointialue kuitenkin haluaa, että sillä on oikeus esittää muutoksia myös nyt sovittuihin asioihin, kun se aikanaan itse neuvottelee palvelujen järjestämisestä Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n kanssa. 

Siirrettiin aluehallituksen toimivaltaa vuodenvaihteen ajaksi aluehallituksen puheenjohtajalle sekä johtaville viranhaltijoille. Näin vuodenvaihteessa mahdollisesti tarvittavat kiireelliset ja tärkeät päätökset voidaan tehdä nopeasti. Aluehallitus kokoontuu tarvittaessa 9.1.2023 tekemään kiireellisiä toiminnan siirtymiseen liittyviä päätöksiä. 

Vahvistettiin tukiperhetoiminnan palkkiot ja kulukorvaukset ensi vuodelle. Hoitopalkkio on 70 e per päivä, kulukorvaus on 40 e per päivä ja matkakuluja korvataan 0,30 euroa kilometriltä.  

Päätettiin tarkentaa, että ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailutuksen kokonaiskustannusarvio on 198 miljoonaa.  

Päätettiin tehdä Attendo Oy:n kanssa suorahankintasopimus ympärivuorokautisesta palveluasumisesta ajalle 1.1.–31.3.2023.  

Merkittiin tiedoksi valtionavustukset ICT-valmistelukustannuksiin sekä kestävän kasvun ohjelman hankkeille. ICT-hankkeille on myönnetty valtionavustusta 7,6 miljoonaa ja kestävän kasvun hankkeille vajaat 9 miljoonaa euroa.  

Päätettiin, että tiedonhallintaa johtava viranhaltija on tietohallintojohtaja. 

Hyväksyttiin hyvinvointialueen tietoturva- ja tietosuojapolitiikka. 

Hyväksyttiin Lapin hyvinvointialueen ICT-palvelujen puitesopimus LapITn kanssa. Hankittavien ICT-palvelujen hinta on noin 14 miljoonaa euroa vuosittain. Sopimus on määräaikainen neljä vuotta, jonka jälkeen se on voimassa vuoden kerrallaan. 

Päätettiin ostaa tietoliikennepalveluja inhouse-toimija LapIT Oy:ltä. Sopimuksen kokonaisarvo on vajaat 1,1 miljoonaa euroa vuosittain. Sopimus on määräaikainen neljä vuotta, jonka jälkeen sopimus on voimassa vuoden kerrallaan. 

Hyväksyttiin, että hyvinvointialue hankkii turvallisuusverkko- ja kenttäjärjestelmäpalvelut Valtori Oy:ltä. 

Hyväksyttiin rekisterihallinnon järjestäminen Lapin hyvinvointialueella.  

Nimettiin asianhallintapäällikkö asiakirjahallintoa ja arkistointia johtavaksi viranhaltijaksi. Hyväksyttiin asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintasääntö. 

Nimettiin kokonaisturvallisuudesta vastaavaksi viranhaltijaksi toistaiseksi pelastusjohtaja.  

Hyväksyttiin sosiaali- ja terveyspalvelujen omavalvontaohjelma. Sosiaali- ja terveyspalvelujen omavalvontaohjelman keskitetään, jotta pystytään turvaamaan palvelujen saatavuus, turvallisuus ja laatu, jatkuvuus sekä yhdenvertaisuus. Nykyiset sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen omavalvontaohjelmat yhtenäistetään yhdeksi vuoden 2023 aikana. Vastuualueiden vuosittaiset omavalvontaohjelmat ja vuositavoitteet hyväksyy aluehallitus aina erikseen.  

Päätettiin perustaa kuusi johtavan sosiaalityöntekijän virkaa, joista viisi lounaiselle palvelualueelle ja yksi itäiselle palvelualueelle. 

Päätettiin, että valtuustoryhmille ei myönnetä tukea vielä tähän mennessä jätettyjen vapaamuotoisten hakemusten perusteella. Ryhmien tulee hakea tämän vuoden tuki erillisellä lomakkeella, ja aluehallitus päättää myöntämisestä seuraavassa kokouksessaan. 

Päätettiin hankkia kaikki laboratoriopalvelut Nordlab hyvinvointiyhtymältä toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. 

Nimettiin viestinnästä vastaavat viranhaltijat. 

Lisätietoja: aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311 hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998 Lisätietoja päätöksistä kokouksen esityslistassa/pöytäkirjassa: https://lapha.fi/tietoameista/esityslistat-ja-poytakirjat 

Aluehallituksen päätöstiedote 21.12.2022 pidetystä kokouksesta
21.12.2022
Sosiaalinen luototus otetaan käyttöön koko Lapissa. Toimeentulotuki yhtenäistetään. Yksilöasioiden jaoston...