Aluehallituksen päätöstiedote 22.2.2023 pidetystä kokouksesta
Lapin hyvinvointialue lahjoittaa ambulanssin Ukrainaan. Muurolan sairaalarakennukseen ikääntyneiden...

Aluehallituksen päätöstiedote 22.2.2023 pidetystä kokouksesta

22.2.2023

Lue lisää

Aluehallituksen päätöstiedote 22.2.2023 pidetystä kokouksesta

22.2.2023

Lapin hyvinvointialue lahjoittaa ambulanssin Ukrainaan. Muurolan sairaalarakennukseen ikääntyneiden asumispalveluja.

Lapin hyvinvointialue lahjoittaa ambulanssin Ukrainaan

Lapin hyvinvointialue lahjoittaa yhden hyvinvointialueen käytöstä poistetun ambulanssin Ukrainaan. Ambulanssi on varusteltu lahjoitusta esittäneiden lappilaisten yrittäjien lahjoittamilla hoitotarvikkeilla. Yrittäjät myös vastaavat ambulanssin toimittamisesta Ukrainaan. Normaalisti hyvinvointialueen käytöstä poistettavat ambulanssit myydään huutokaupassa.


Muurolan sairaalarakennukseen ikääntyneiden asumispalveluja

Muurolan sairaalakiinteistön tilat muokataan ikääntyneiden asumispalvelujen käyttöön. Ratkaisu on tässä vaiheessa väliaikainen ja voimassa enintään vuoteen 2027 saakka. Tavoitteena on tehdä Muurolan tiloista pysyvät päätökset viimeistään ensi vuonna.

Viisikerroksisen rakennuksen ylin kerros on jo ikääntyneiden palveluasumisen käytössä, ja neljäs kerros on tällä hetkellä tyhjillään. Kolmessa alimmassa kerroksessa toimivat psykiatriset palvelut muuttavat kevään aikana Lapin keskussairaalan uusiin tiloihin.

Rovaniemellä lähes neljäkymmentä ikäihmistä odottaa asumispalvelupaikkaa joko kotona tai tilapäissijoituksena eri yksiköissä. Asumispalvelupaikan odottamisaika on ollut viime vuoden lopulla 112 vuorokautta eli enemmän kuin lain sallima kolme kuukautta. Tilat vähenevät entisestään, kun sisäilmaongelmista kärsivät Näsmäntien vanhat kiinteistöt poistetaan käytöstä ensi vuonna. Näsmänkieppiin valmistuviin uusiin tiloihin tulee 12 paikkaa vähemmän kuin vanhoissa tiloissa on ollut.

Lapin sairaanhoitopiiri on aiemmin päättänyt, että koko Muurolan alue laitetaan myyntiin. Nyt tehdyn päätöksen mukaan myyntiin laitetaan vain Muurolan sairaala-alueen lähistöllä sijaitseva entisen päihdeklinikan rakennus.


Aluehallitus linjasi käytännönläheisiä talousohjeita

Lapin aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen talousohjeet ja linjasi talouteen liittyviä toimivaltuuksia. Talousohjeet linjaavat esimerkiksi, että asiakkailta ei peritä alle viiden euron suuruisia saatavia.

Asiakkailta voidaan periä omavastuuosuus lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvistä apuvälineistä, jos asiakas vaatii käyttöönsä kalliimman apuvälineen kuin hoito edellyttää. Asiakkaalta voidaan periä omavastuuosuus, jos apuväline rikkoutuu tai katoaa.

Hyvinvointialue ei automaattisesti palauta sille maksettuja aiheettomia tai virheellisiä maksusuorituksia, jos ne ovat alle 50 euron suuruisia. Virheellisen maksun tehnyt voi kuitenkin itse pyytää maksun palauttamista.

Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta päättää myönnettävien avustusten periaatteista ja menettelytavoista sekä yleisten avustusten jakamisesta talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa varattujen määrärahojen puitteissa. Hyvinvointialue ei osallistu yleisten avustusten lisäksi järjestöjen ja yhdistyksien taloudelliseen tukemiseen, tuki-ilmoituksiin tai keräyksiin.

 

Hyvinvointialue alkaa neuvotella Mehiläinen Länsi-Pohjan kanssa

Lapin hyvinvointialue käynnistää sopimusneuvottelut Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n kanssa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ja sen jäsenkunnat ovat vuodesta 2018 lähtien ulkoistaneet Meri-Lapin terveyspalveluja Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n tuotettavaksi. Vuodenvaihteessa ulkoistussopimus siirtyi Lapin hyvinvointialueelle. Sote-uudistuksen voimaanpanolaki vaatii, että hyvinvointialueen täytyy selvittää, estääkö ulkoistussopimus hyvinvointialuetta toimimasta uusien hyvinvointialuetta koskevien lakien mukaan. Jos sopimus esimerkiksi rajoittaa hyvinvointialueen valvonta- tai ohjausvaltaa tai vaarantaa Lapin asukkaiden yhdenvertaisuuden, hyvinvointialueella on lain mukaan valta todeta sopimus mitättömäksi tai irtisanoa se. Lain mukaan hyvinvointialueen täytyy tehdä mahdollisesti tarvittavat toimet tämän vuoden lokakuun loppuun mennessä.

Viime kesäkuussa aluehallitus päätti kutsua professori (emeritus), OTT Juha Karhun ja sairaalaneuvos, TtT Hannu Leskisen selvityshenkilöiksi selvittämään sopimuksen mahdollisia muutostarpeita sekä mitättömyyden ja irtisanomisen edellytyksiä. Selvityksen mukaan neuvottelujen tavoite on muokata palvelusopimusta niin, että se täyttää uudet sote-lainsäädännön vaatimukset.

Tarkemmista neuvottelutavoitteista päättää aluehallituksen asettama ohjausryhmä. Luottamushenkilöistä ohjausryhmään kuuluvat Vuokko Tieva-Niittyvuopio (pj.), Sara Seppänen, Jukka Ikäläinen, Pertti Hemminki, Outi Keinänen, Auvo Kilpeläinen ja Tapani Melaluoto.
 

Muita päätöksiä

Päätettiin ostaa neljä LapIT Oy:n osaketta, reilu yhdeksän tuhatta euroa per kappale. Kaupan myötä hyvinvointialueesta tulee yhdessä Kuusamon kanssa LapIT:n toiseksi suurin omistaja. Suurin omistaja on Rovaniemi. Saavutetulla 10 prosentin määrävähemmistöllä hyvinvointialueella on oikeus vaatia, että yhtiökokous kutsutaan koolle. LapIT Oy on Lapin ja Koillismaan kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueen omistama inhouse-tietohallintoyhtiö.


Päätettiin ostaa kymmenen Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osaketta 2000 euroa per osake ja hyväksyttiin yhtiön osakassopimus. Kuntaliitto on perustanut Hyvil-osakeyhtiön ajamaan hyvinvointialueiden etuja ja tuottamaan palveluja hyvinvointialueille samoin kuin Kuntaliitto tuottaa Suomen kunnille. Hyvil tuottaa hyvinvointialueille muun muassa lainsäädännön tulkintaan liittyviä palveluja sekä verkostoitumis- ja yhteistyömahdollisuuksia.


Päätettiin solmia tiloja koskevia vuokrasopimuksia Tornion, Ylitornion, Sallan ja Utsjoen kanssa.


Hyväksyttiin Kiinteistö Oy Moonlight II:n tekemä oikaisuvaatimus ja poistettiin palohälytystehtävästä aiemmin määrätty 900 euron erhemaksu.


Valittiin Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hankkeiden ohjausryhmään aluehallituksen edustajiksi Raija Kerätär ja Auvo Kilpeläinen. Heidän varajäsenensä ovat Pekka Tiitinen ja Jonna Parviainen.


Aluehallitus merkitsi tiedoksi tavoitekeskustelun, jonka aluehallituksen ja aluevaltuuston puheenjohtajistot ovat käyneet hyvinvointialuejohtaja Jari Jokelan kanssa. Vuosittaisessa keskustelussa määritetään hyvinvointialuejohtajan työn painopisteet ja tavoitteet.


Lisätietoja:

aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998


Lisätietoja päätöksistä esityslistassa/pöytäkirjassa.

Aluehallituksen päätöstiedote 22.2.2023 pidetystä kokouksesta
22.2.2023
Lapin hyvinvointialue lahjoittaa ambulanssin Ukrainaan. Muurolan sairaalarakennukseen ikääntyneiden...

Aluehallituksen päätöstiedote 22.2.2023 pidetystä kokouksesta


Lapin hyvinvointialue lahjoittaa ambulanssin Ukrainaan. Muurolan sairaalarakennukseen ikääntyneiden asumispalveluja.