Aluehallituksen päätöstiedote 6.9.2023 pidetystä kokouksesta
Lapin hyvinvointialue laittaa taloutta tasapainoon. Tavoitteena on, että ensi vuoden talousarviossa...

Aluehallituksen päätöstiedote 6.9.2023 pidetystä kokouksesta

7.9.2023

Lue lisää

Aluehallituksen päätöstiedote 6.9.2023 pidetystä kokouksesta

7.9.2023

Lapin hyvinvointialue laittaa taloutta tasapainoon. Tavoitteena on, että ensi vuoden talousarviossa vuosikate olisi nollassa tai plussalla.

Lapin hyvinvointialue laittaa taloutta tasapainoon 
  

Lapin hyvinvointialue asettaa tavoitteeksi, että ensi vuoden talousarviossa vuosikate olisi nollassa tai plussalla. Lisäksi vuosien 2023-2025 alijäämät pyritään kattamaan viimeistään vuonna 2026.

Hyvinvointialueen tämän vuoden talousarvio on noin miljardi euroa, ja tuloksen ennustetaan jäävän 58,6 miljoonaa miinukselle. Talouden tasapainottamiseksi aluehallitus päätti, että syksyn 2023 ja alkuvuoden 2024 aikana valmistellaan tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma, jolla hyvinvointialue pienentää kustannuksiaan pysyvästi 45 miljoonalla eurolla per vuosi. Aluehallitus antaa valmistelutyölle ohjeita ja linjauksia harkintansa mukaan. 


Hyvinvointialue valmistelee hakemusta muutokseksi lainanottovaltuuteen vuodelle 2024. Lainanottovaltuuksia tarvitaan suunniteltujen investointien toteuttamiseen. Valtioneuvoston 1.6.2023 tekemän päätöksen perusteella Lapin hyvinvointialueella ei ole lainanottovaltuutta vuodelle 2024. 


Lapin aluehallitus hyväksyi keskiviikon kokouksessaan talousarviokehyksen ensi vuoden talousarviolle ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelmille. Samalla aluehallitus hyväksyi ensi vuoden talousarvion laadintaohjeet ja päätti tarkentaa kehystä, sopeuttamistavoitteita ja ohjeita myöhemmin tänä vuonna, kun taloustiedot ja toimintasuunnitelmat tarkentuvat.


Palkankorotuksia HYVTES:n alaisiin sopimuksiin  


Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen ja pääsopijajärjestöjen saavuttamat neuvottelutulokset paikallisesti sovittavien palkanerien kohdentamisesta HYVTES-sopimuksen osalta. HYVTES-sopimukseen kuuluvia suurimpia henkilöstöryhmiä ovat hallinnon ja kehittämisen, ruokapalvelujen, tekniikan ja logistiikan sekä pelastuspalvelujen työntekijät.  


Nyt jaettavilla erillä HYVTES-sopimukseen kuuluvien palkat nousevat yhteistyössä määritellyille tavoitetasoille, ja tehtäväkohtaisten palkkojen harmonisointi on tämän myötä pitkällä. Neuvottelujen tuloksena valtaosalla HYVTES:n henkilöstöstä tehtäväkohtaiseen palkkaan tulee korotus. Korotuksen suuruus vaihtelee muutamista euroista useampaan sataan euroon. Kenenkään palkka ei harmonisoinnin vuoksi laske. Tavoiteaikataulun mukaan korotukset maksetaan työntekijöille 29.9.2023 takautuvasti 1.6.2023 lähtien.  


Pelastuslaitoksen osalta korotukset koskevat pääosin tehtäväkohtaisia palkkoja sekä henkilökohtaisia lisiä. Esihenkilöiden ja muiden hinnoittelujen ulkopuolisten osalta paikallisten erien neuvottelut käydään syyskuussa. 
  
Lisätietoja medialle: 
neuvottelupäällikkö Hanna Hyvönen, hanna.hyvonen@lapha.fi, 040 661 3762
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 5323 998   

 

Muita päätöksiä:  


Merkittiin tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriön päätös, jolla ministeriö nimittää työryhmän ja ohjausryhmän selvittämään erikoissairaanhoitoa tuottavien sairaaloiden ja päivystysten työnjakoa ja yhteistyötä. Ministeriö on nimennyt Lapin hyvinvointialueen johtajaylilääkäri Jyri J. Taskilan jäseneksi työryhmään.  


Päätettiin osallistua neljän pohjoisimman hyvinvointialueen yhteiseen kehittämishankkeeseen. Hanke pyrkii muun muassa parantamaan Pohjoisen yhteistoiminta-alueen henkilöstön riittävyyttä ja saatavuutta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1,5 miljoonaa, josta Lapin osuus on noin 360 000 euroa.  


Muutettiin seitsemän palveluvastaavan ja yhden sosiaaliohjaajan toimet viroiksi.  


Vahvistettiin sosiaalihuoltolain mukaisten asunnonmuutostöiden myöntämisperusteet. Tukea voidaan myöntää iäkkäiden tai pitkäaikaissairaiden henkilöiden asuntojen pienimuotoisiin varustamis-, korjaus- ja muutostöihin, mutta ei varsinaisiin peruskorjauksiin.   
  
  


Lisätietoja:  

aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311  
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 5323 998  
 

Aluehallituksen päätöstiedote 6.9.2023 pidetystä kokouksesta
7.9.2023
Lapin hyvinvointialue laittaa taloutta tasapainoon. Tavoitteena on, että ensi vuoden talousarviossa...

Aluehallituksen päätöstiedote 6.9.2023 pidetystä kokouksesta


Lapin hyvinvointialue laittaa taloutta tasapainoon. Tavoitteena on, että ensi vuoden talousarviossa vuosikate olisi nollassa tai plussalla.