Aluehallitus evästi talousarvion tekemistä
Lapin aluehallitus ohjeisti hyvinvointialueen valmistelijoita ensi vuoden talousarvion laatimisessa.

Aluehallitus evästi talousarvion tekemistä

23.11.2022

Lapin aluehallitus ohjeisti hyvinvointialueen valmistelijoita ensi vuoden talousarvion laatimisessa.

Hyvinvointialueen kokonaisbudjetti on ensi vuonna hieman alle miljardi euroa. Aluehallitus päätti ohjeistaa, että ensi vuoden talous voisi jäädä korkeintaan 30 miljoonaa miinukselle. Kolme jäsentä äänesti sen puolesta, että alijäämä olisi pienempi ja vuosikate nollassa.

Aluehallituksen mielestä talouskurin pitää olla tiukka ja säästökohteita täytyy etsiä aktiivisesti. Sote- ja pelastuspalveluihin ei pidä tässä vaiheessa perustaa uusia toimia niiden lisäksi, mitä kunnista ja kuntayhtymistä siirtyy. Hallinto- ja tukipalveluihin sekä kehittämis- ja strategiapalveluihin ei ole siirtymässä tarpeeksi työntekijöitä, mutta uutta henkilöstöä palkataan vain se minimimäärä, joka tarvitaan sote- ja pelastuspalvelujen toiminnan tukemiseksi.

Uusia tehtäviä voidaan esittää lähinnä vain siinä tapauksessa, että ne toisivat säästöä esimerkiksi ostopalvelujen tai ylitöiden vähenemisen kautta.

Nyt esitetyssä talousarvioehdotuksessa ei suunnitella sellaisia toimia, jotka aiheuttaisivat useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia tai merkittäviä heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa.

Talousarvioehdotuksen sisällöstä riippumatta liikkeenluovutuksen yhteydessä on kuitenkin mahdollista, että yksittäisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden palvelussuhteiden ehdot voivat heikentyä. Liikkeenluovutuksesta johtuen voi myöhemmin tulla myös tilanteita, joissa yksittäisiä palvelussuhteita täytyy irtisanoa taloudellisin tai tuotannollisin perustein.

Lapin aluevaltuusto päättää talousarviosta joulukuun kokouksessaan. Hyvinvointialue kuitenkin varautuu tekemään talousarvioon muutoksia ensi vuoden aikana. Talousarviossa suurin kuluerä ovat henkilöstökulut. Kaikkia virkoja ja toimia ei ole vielä perustettu, mikä hankaloittaa kuluarviointia. Lisäksi kuluja kasvattavat muun muassa inflaatio, energiakriisi sekä hoitajien minimimitoituksen muuttuminen.

Lisätietoja: 

aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998

Aluehallitus evästi talousarvion tekemistä
23.11.2022
Lapin aluehallitus ohjeisti hyvinvointialueen valmistelijoita ensi vuoden talousarvion laatimisessa.