Aluehallitus linjasi käytännönläheisiä talousohjeita
Lapin aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen talousohjeet ja linjasi talouteen liittyviä toimivaltuuksia.

Aluehallitus linjasi käytännönläheisiä talousohjeita

23.2.2023

Lue lisää

Aluehallitus linjasi käytännönläheisiä talousohjeita

23.2.2023

Lapin aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen talousohjeet ja linjasi talouteen liittyviä toimivaltuuksia.

Lapin aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen talousohjeet ja linjasi talouteen liittyviä toimivaltuuksia. Talousohjeet linjaavat esimerkiksi, että asiakkailta ei peritä alle viiden euron suuruisia saatavia.

Asiakkailta voidaan periä omavastuuosuus lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvistä apuvälineistä, jos asiakas vaatii käyttöönsä kalliimman apuvälineen kuin hoito edellyttää. Asiakkaalta voidaan periä omavastuuosuus, jos apuväline rikkoutuu tai katoaa.

Hyvinvointialue ei automaattisesti palauta sille maksettuja aiheettomia tai virheellisiä maksusuorituksia, jos ne ovat alle 50 euron suuruisia. Virheellisen maksun tehnyt voi kuitenkin itse pyytää maksun palauttamista.

Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta päättää myönnettävien avustusten periaatteista ja menettelytavoista sekä yleisten avustusten jakamisesta talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa varattujen määrärahojen puitteissa. Hyvinvointialue ei osallistu yleisten avustusten lisäksi järjestöjen ja yhdistyksien taloudelliseen tukemiseen, tuki-ilmoituksiin tai keräyksiin.

Lisätietoja:

aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998

Aluehallitus linjasi käytännönläheisiä talousohjeita
23.2.2023
Lapin aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen talousohjeet ja linjasi talouteen liittyviä toimivaltuuksia.

Aluehallitus linjasi käytännönläheisiä talousohjeita


Lapin aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen talousohjeet ja linjasi talouteen liittyviä toimivaltuuksia.