Aluevaltuusto hyväksyi talousarvion yhteistuumin, vain omaishoidon palkkioista äänestys
Aluevaltuuston päätöstiedote 19.12.2022 pidetystä kokouksesta.

Aluevaltuusto hyväksyi talousarvion yhteistuumin, vain omaishoidon palkkioista äänestys

22.12.2022

Aluevaltuuston päätöstiedote 19.12.2022 pidetystä kokouksesta.

Lapin aluevaltuusto hyväksyi maanantain kokouksessaan Lapin hyvinvointialueen ensi vuoden talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuoteen 2025 asti. Tämän hetken arvion mukaan ensi vuoden talous olisi jäämässä 43 miljoonaa alijäämäiseksi.

Valtuusto äänesti, pitäisikö omaishoitajien palkkioita nostaa niin, että palkkiot olisivat yhtä korkeat kuin tällä hetkellä korkeimpia palkkioita maksavissa Lapin kunnissa. Äänin 44-15 päätökseksi tuli aluehallituksen alkuperäinen esitys, jonka mukaan palkkiot yhtenäistetään niin, että ne laskevat hieman Keminmaassa ja Inarissa. Muissa kunnissa omaishoidon palkkiot nousevat tai pysyvät ennallaan. Palkkiot siis nousevat hieman Lapin aiempaan keskitasoon nähden. Omaishoidon tukiin on varattu 2 miljoonaa euroa enemmän kuin Lapin kunnissa yhteensä aiemmin. 
 
Tässä vaiheessa talousarvio määritettiin vastuualuetasolle saakka. Vastuualueiden alaisten vastuuyksiköiden ja niiden alayksiköiden käyttösuunnitelmat päätetään tammikuussa. 
 
Keväällä valmistellaan talouden sopeuttamisohjelma. Tavoitteena on, että viimeistään huhtikuussa on käsittelyssä ensimmäinen esitys talouden tasapainottamisesta. Tällä tähdätään siihen, että aluevaltuustolla on mahdollisuus tehdä tarvittavia päätöksiä talouden tasapainottamisesta viimeistään kesäkuussa. Esimerkiksi ensi vuonna tehtävä palvelustrategia on tärkeässä roolissa toiminnan ja talouden sopeuttamisessa. Lisäksi aluehallitus selvittää ensi vuoden aikana hyvinvointialueen tekstiilihuollon toteuttamisvaihtoehtoja sekä arvioi ja linjaa Rovaniemen Keskuspesula Oy:n omistajapolitiikkaa. 
Myös valtio edellyttää, että hyvinvointialueiden pitää saada taloutensa tasapainoon suunnitelmakauden aikana.  
 
Hyvinvointialueen ensimmäisen varsinaisen toimintavuoden talouden suunnittelu on ollut erityisen vaikeaa. Talousarvio pohjautuu 27 kunnan ja kuntayhtymän talousarvioihin. Kustannuspaineet ovat olleet huomattavat mm. palkkaratkaisujen, energiakriisin ja inflaation takia. Valtion lopullinen rahoitusosuus hyvinvointialueille tulee tarkentumaan vasta loppukeväällä. Sekä menoarvion että tuloarvion epävarmuudesta johtuen talousarviota päivitetään ensi vuoden aikana. 
 
Hyvinvointialueen rahoitus on ensi vuonna noin 989 milj. euroa. Valtion rahoitusosuus on 858 miljoonaa, ja loppuosa tuloista muodostuu toiminnan tuotoista, esimerkiksi asiakasmaksuista. 
 
Hyvinvointialueen suurimmat kulut ensi vuonna:
-Henkilöstökulut vajaa 450 miljoonaa
-Palvelujen ostot reilu 390 miljoonaa
-Aineet, tarvikkeet ja tavarat 75 miljoonaa
-Avustukset 36 miljoonaa
-Vuokrat 51 miljoonaa 
 
Toimintakulut jakaantuvat viidelle eri toimialalle:
Terveyspalvelut 43 %
Sosiaalipalvelut 38 %
Hallinto- ja tukipalvelut 10 %
Kehittämis- ja strategiapalvelut 6 %
Pelastuslaitos 3 % 
 
Talousarviossa ei suunnitella sellaisia toimia, jotka aiheuttaisivat henkilöstön irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia tai merkittäviä heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa. Liikkeenluovutuksen yhteydessä on kuitenkin mahdollista, että yksittäisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden palvelussuhteiden ehdot voivat heikentyä tai yksittäisiä palvelussuhteita täytyy irtisanoa taloudellisin tai tuotannollisin perustein.

Lisätietoja:
aluevaltuuston puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä, johanna.ojala-niemela@lapha.fi
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998
talousjohtaja Elisa Kusmin, elisa.kusmin@lapha.fi, 040 758 2762 

 

Aluevaltuusto hyväksyi talousarvion yhteistuumin, vain omaishoidon palkkioista äänestys
22.12.2022
Aluevaltuuston päätöstiedote 19.12.2022 pidetystä kokouksesta.