Hyvinvointialueen hallintosääntöön tarkennuksia
Aluevaltuuston päätöstiedote 19.12.2022 pidetystä kokouksesta.

Hyvinvointialueen hallintosääntöön tarkennuksia

22.12.2022

Aluevaltuuston päätöstiedote 19.12.2022 pidetystä kokouksesta.

Aluevaltuusto teki muutoksia ja täydennyksiä hallintosääntöön. Täydennykset koskevat muun muassa sisäistä valvontaa, häiriötilanteita ja poikkeusoloja, konsernijohtoa, osallisuusohjelmaa, terveyden- ja sairaanhoidon sekä hoitotyön johtamista sekä viranhaltijoiden toimivaltasäännöksiä.

Aluevaltuusto päätti äänestyksen jälkeen, että hoitotyön johtaja johtaa hoitotyötä hoitotyön esihenkilönä ja valvoo hoitotyön kokonaisuutta sekä johtaa ja koordinoi hoitotyön resursseja osana turvallisen hoidon kokonaisuutta. Aluehallituksen tekemässä pohjaesityksessä hoitotyön johtajalla ei olisi ollut suoria alaisia. 


Aluevaltuusto äänesti myös siitä, pitäisikö hallintosääntöön kirjata johtoryhmän vähimmäiskokoonpano. Päätökseksi tuli, että johtoryhmään kuuluvat vähintään hyvinvointialuejohtaja, viisi toimialajohtajaa, johtajaylilääkäri sekä hoitotyön johtaja. Muut viranhaltijat osallistuvat johtoryhmän kokouksiin hyvinvointialuejohtajan harkinnan mukaan. 


Äänestyksen jälkeen aluevaltuusto päätti, että hallintosäännössä mainitaan, että Lapin hyvinvointialueella on kaksi ympärivuorokautisen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystyksen keskussairaalayksikköä. 


Hallintosäännön valmisteluryhmä jatkaa toimintaansa tarvittaessa, jos hallintosääntöä on tarpeen muokata tai täydentää. 

Hallintosääntö nettisivuillamme
 

Lisätietoja:
aluevaltuuston puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä, johanna.ojala-niemela@lapha.fi
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998

Lisätietoja päätöksistä kokouksen esityslistassa/pöytäkirjassa.

Hyvinvointialueen hallintosääntöön tarkennuksia
22.12.2022
Aluevaltuuston päätöstiedote 19.12.2022 pidetystä kokouksesta.