Aluevaltuuston päätöksiä 18.12.2023 pidetystä kokouksesta
Aluevaltuusto hyväksyi talousarvion ja valmistautuu merkittäviin lisäleikkauksiin. Sosiaali- ja...

Aluevaltuuston päätöksiä 18.12.2023 pidetystä kokouksesta

18.12.2023

Lue lisää
Koristeellinen kuva.

Aluevaltuuston päätöksiä 18.12.2023 pidetystä kokouksesta

18.12.2023

Aluevaltuusto hyväksyi talousarvion ja valmistautuu merkittäviin lisäleikkauksiin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuihin kymmenen prosentin korotus.

Aluevaltuusto hyväksyi talousarvion ja valmistautuu merkittäviin lisäleikkauksiin

Lapin aluevaltuusto hyväksyi maanantain kokouksessaan hyvinvointialueen ensi vuoden talousarvion sekä lähivuosien taloussuunnitelman.

Kevääksi hyvinvointialue valmistelee talouden sopeuttamisohjelman, jolla taloutta sopeutetaan pysyvästi vähintään 98 miljoonalla eurolla vuodessa. Jo ensi vuonna sopeuttamista täytyy toteutua 47 miljoonan euron edestä. Talouden sopeuttamisohjelma vaatii suuria toiminnan muutoksia, jotka tuodaan aluevaltuuston päätöksentekoon huhtikuussa. Aluevaltuusto äänesti, voiko määrällisestä tavoitteesta, eli 47 miljoonasta, jo päättää, vaikka kaikki keinot eivät ole vielä tiedossa. Voimaan jäi aluehallituksen alkuperäinen esitys, että talousarvio sisältää leikkauksia 47 miljoonan edestä.  

Aluevaltuusto päätti lisäksi yksimielisesti, että säästötoimet eivät saa vaarantaa pelastuslaitoksen operatiivista toimintaa ja että osavuosikatsaukset tuodaan jatkossa tiedoksi myös aluevaltuustolle.

Aluevaltuusto päätti äänestyksen jälkeen, että valtuustoryhmien ryhmäraha pienennetään 3250 euroon per aluevaltuutettu. Aiemmin tuen määrä on ollut 5000 euroa per aluevaltuutettu.

Hyvinvointialueen tavoite on investoida ensi vuonna rakennushankkeisiin 18 miljoonaa, laite- ja kalustohankintoihin 16 miljoonaa ja ICT-järjestelmiin 14 miljoonaa. Suurimmat investoinnit ovat Lapin keskussairaalan laajennuksen ensimmäisen vaiheen lopputyöt, muiden sosiaali- ja terveyspalveluyksiköiden tilamuutokset ja perusparannukset, vuokramallilla toteutettava Rovaniemen pelastusasema, asiakas- ja potilasjärjestelmien yhtenäistäminen sekä pelastuslaitoksen erilaiset ajoneuvohankinnat.

Työvoimapula on Lapin hyvinvointialueelle rahoituksen riittävyyttäkin suurempi ongelma. Ensi vuoden talousarvioon ei sisälly tässä vaiheessa sellaisia muutoksia, jotka aiheuttaisivat irtisanomisia, osa-aikaistamisia tai lomautuksia. Hyvinvointialue ei siis hae säästöjä vakituista henkilöstöä vähentämällä, vaan jossain määrin jopa vakituista henkilökuntaa lisäämällä ja vuokratyövoiman käyttöä vähentämällä. Talouden sopeuttamisohjelman palvelurakennemuutokset ja työn organisointiin liittyvät muutokset voivat kuitenkin vaikuttaa henkilöstön työsuhteisiin ja tehtävänkuviin.

Tämän vuoden alijäämäennuste on noin 86 miljoonaa. Alijäämä johtuu sekä toimintakulujen lisääntymisestä että valtion rahoituksen riittämättömyydestä. Valtion rahoitus on riittämätön myös ensi vuonna. Tämänhetkisten tietojen mukaan ensi vuoden rahoitus pienenee lisää noin 16 miljoonalla aiemmin luvatusta noin 932 miljoonasta noin 916 miljoonaan.  

Hyvinvointialueen toimialat ovat karsineet ensi vuoden budjettia jo 25 miljoonaa euroa. Sosiaalipalvelut muun muassa poistaa päällekkäisiä toimintoja omais- ja perhehoidossa ja henkilökohtaisen avun palveluissa, vähentää ostopalveluja, hyödyntää oppisopimuskoulutusta, siirtää avustavaa työtä hoitajilta ja lähihoitajilta hoiva-avustajille sekä karsii kotiin myönnettäviä tukipalveluja. 

Terveyspalvelut panostaa tiukasta taloustilanteesta huolimatta ennaltaehkäisyyn, erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyteen sekä hoitotakuun toteutumiseen. Toisaalta terveyspalvelut karsii hoitotarvikkeiden kustannuksia ja siirtää useita kalliita ostopalveluja omaksi toiminnaksi. Ensihoidon parempi työvuorosuunnittelu taas vähentää maksettavien lisien määrää.

Hyvinvointialue pyrkii myös vähentämään sairaspoissaoloja, jättää täyttämättä useita hallinnon ja laitoshuollon tehtäviä ja karsii kuluja tietohallinnon ostopalveluista.  

 

Lähivuosien investointisuunnitelmissa on rakennuskohteita eri puolilla Lappia

Lapin aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen investointisuunnitelman vuosille 2025-2028. Investointisuunnitelma on vuodelle 2025 noin 95 miljoonaa euroa ja koko suunnitelmakaudelle 2025-2028 noin 244 miljoonaa euroa. Investoinnit sisältävät myös investointeja vastaavat sopimukset kuten pitkäaikaiset vuokrasopimukset ja leasingit. 

Vuoden 2025 merkittävimmät investoinnit ovat muutostyöt hyvinvointialueen omistamiin tiloihin (Lapin keskussairaala, Länsi-Pohjan keskussairaala ja Kolpene), Lapin keskussairaalan laajennushankkeen jälkityöt, erilaiset it-järjestelmien yhtenäistämiseen liittyvät hankinnat, ikääntyneiden palveluasunnot Torniossa, ikääntyneiden palvelutalo Kolarissa ja asumisyksikkö Keminmaassa sekä pelastuslaitoksen ja ensihoidon tilat Ivalossa. 

Muita vuoden 2025 investointeja ovat esimerkiksi kehitysvammaisten asumisyksikkö Rovaniemellä, Luppokoti Enontekiöllä sekä pelastusaseman kalustosuoja Sodankylässä. Kouluterveyden ja opiskelijahuollon tiloja vuokrataan uusista koulutiloista Sevettijärvellä ja Kittilän lukiolla sekä Rovaniemen Vaaranlammella ja Napapiirillä. Pelastuslaitoksen ja ensihoidon kalustoa sekä terveyspalvelujen lääkintälaitteita hyvinvointialue uusii pikkuhiljaa vuosittain sitä mukaa, kun on tarvetta.  

Investoinnit on mahdollista toteuttaa vain, jos valtio myöntää hyvinvointialueelle lainanottovaltuudet. Investointien toteuttamisesta tehdään erikseen päätökset, joissa huomioidaan kevääksi valmistuva palvelujen järjestämisohjelma sekä palveluverkkopäätökset ja muut selvitykset.  

 

Aluevaltuusto äänesti: sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuihin kymmenen prosentin korotus  

Lapin aluevaltuusto hyväksyi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut vuodelle 2024. Asiakasmaksut nousevat lain salliman enimmäismäärän eli 10 prosenttia.

Aluevaltuusto äänesti korotuksista kaksi kertaa. Ensimmäisellä äänestyskierroksella vaihtoehdot olivat, että tasasuuruisia maksuja korotettaisiin 10 prosentin sijaan vain viidellä prosentilla, tai että korotuksia ei tehtäisi lainkaan vaan maksut olisivat ensi vuonna samat kuin tänä vuonna. Maksujen korottaminen viidellä prosentilla voitti.

Toisessa äänestyksessä vastakkain olivat aluehallituksen alkuperäinen esitys, eli maksujen korottaminen 10 prosentilla, sekä tasasuuruisten maksujen korottaminen vain viidellä prosentilla. Päätökseksi tuli, että maksuja korotetaan 10 prosentilla.

Esimerkiksi terveysasemien käyntimaksu nousee 23 euroon. Maksu peritään enintään kolme kertaa vuodessa. Käyttämättä jätetyn palvelun maksu nousee 56,7 euroon, poliklinikkakäynnin maksu 46 euroon ja terveyskeskuksen ilta- ja viikonloppuaikainen päivystyskäynti 31,6 euroon. Hammaslääkärikäynti maksaa jatkossa 14,6 euroa ja suuhygienistillä käyminen 11,3 euroa.

Omaishoidon tuen lakisääteisestä vapaasta perittävä maksu on jatkossa 12,8 euroa. Samalla maksukatto eli tiettyjen sosiaali- ja terveyspalvelujen maksujen enimmäismäärä nousee 762 euroon vuodessa. 

Lain mukaan tietyt palvelut ovat maksuttomia. Lisäksi Lapin hyvinvointialueella veteraanien ja pitkäaikaistyöttömien lääkäripalvelut sekä alle 25-vuotiaiden ehkäisy ovat jatkossakin maksuttomia. Lisäksi asiakas voi saada alennusta tai vapautusta tietyistä maksuista, jos hänen toimeentulonsa on niiden vuoksi vaarassa. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut ovat nähtävissä kokouksen esityslistan/pöytäkirjan liitteenä: https://lapha.fi/tietoameista/esityslistat-ja-poytakirjat

 

Muutoksia aluevaltuuston varapuheenjohtajiin sekä aluehallituksen jäseniin ja varapuheenjohtajiin

Johanna Ojala-Niemelä jatkaa Lapin hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtajana ja Tapani Melaluoto aluehallituksen puheenjohtajana. Aluevaltuuston aloittaessa puheenjohtaja- ja jäsenvalinnat tehtiin vain valtuustokauden puoliväliin asti. Nyt Lapin aluevaltuuston tekemät henkilövalinnat ovat voimassa aluevaltuuston toimikauden loppuun saakka. Seuraavat aluevaalit ovat vuoden 2025 kevättalvella.  

Aluevaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja on jatkossa Petteri Salmijärvi, toinen varapuheenjohtaja Jonna Parviainen, kolmas varapuheenjohtaja Matti Henttunen ja neljäs varapuheenjohtaja Heikki Autto.

Aluehallituksen puheenjohtajan tehtävä on jatkossakin päätoiminen. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana toimii Antti Kaarlela ja toisena varapuheenjohtajana Outi Rämö.  

Aluehallituksen jäsenet ovat loppukauden ajan
Tapani Melaluoto (pj.), Kesk., varajäsen Jussi Vaara, Kesk.
Outi Keinänen, Kesk., varajäsen Tanja Joona, Kesk.
Raija Kerätär, Kesk., varajäsen Laura Lakso, Kesk.
Tommi Lepojärvi, Kesk., varajäsen Ismo Urpilainen, Kesk.
Mari Palolahti, Kesk., varajäsen Eeva Maria Maijala, Kesk.
Timo Peisa, Kesk., varajäsen Antti Haukipuro, Kesk.
Antti Kaarlela (1. varapj.), Kok., varajäsen Auvo Kilpeläinen, Kok.
Ilkka-Petri Välitalo, Kok., varajäsen Jari Huotari, Kok.
Piia Kilpeläinen-Tuoma, Vas., varajäsen Anni Ahlakorpi, Vas.
Pertti Hemminki, Vas., varajäsen Pekka Honkanen, Vas.
Eemeli Kajula, SDP, varajäsen Jukka Ikäläinen, SDP
Outi Rämö (2. varapj.), SDP, varajäsen Marjo Rundgren, SDP
Sara Seppänen, PS, varajäsen Heli Trög, PS
Jari Hast, PS, varajäsen Juhana Kelloniemi, PS
Inkeri Yritys, Ylsit., varajäsen Juha Berg , Ylsit.

 

Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakuntaan jäsenmuutoksia

Aluevaltuusto asetti hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan jäsenet aluevaltuuston toimikauden loppuun asti. Aiemmat valinnat olivat voimassa vain tämän vuoden loppuun saakka. Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan tehtävänä on muun muassa hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistäminen sekä yhdyspintatyö kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa.  

Lautakuntaan valittiin 15 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajana jatkaa Pekka Pelttari, ja varapuheenjohtajana toimii Antti Väänänen.

Pekka Pelttari (pj.), Kesk., varajäsen Juha Taanila, Kesk.
Päivi Alanne-Kunnari, Kesk., varajäsen Kirsi-Maria Korhonen, Kesk.
Toni Jänkälä, Kesk., varajäsen Anita Ruokamo, Kesk.
Helena Kaikkonen-Tiensuu, Kesk., varajäsen Karoliina Harjuoja, Kesk.
Tuire Kourula, Kesk., varajäsen Marjo Appelgren, Kesk.
Tapio Lintula, Kesk., varajäsen Tapio Hietala, Kesk.
Anu Avaskari, Kok., varajäsen Eeva Harmanen, Kok.
Timo Alaräisänen, KD, varajäsen Aki Lautamo, KD
Reijo Viitala, Vas., varajäsen Jarkko Kotilaine, Vas.
Pirkko Kallaanvaara, Vas., varajäsen Ira Pääkkölä, Vas.
Antti Väänänen (varapj.), SDP, varajäsen Reijo Sulasalmi, SDP
Katja Juopperi, SDP, varajäsen Pirjo Kairakari, SDP
Tuomas Koskiniemi, PS, varajäsen Juha Puro, PS
Heli Trög, PS, varajäsen Anne Hakkarainen, PS
Leena Palojärvi, Ylsit., varajäsen Jutta Pasma, Ylsit.

   

Osallisuus- ja asiakkuuslautakuntaan jäsenmuutoksia

Aluevaltuusto asetti osallisuus- ja asiakkuuslautakunnan jäsenet toimikauden loppuun asti.  Aiemmat valinnat olivat voimassa vain tämän vuoden loppuun saakka. Osallisuus- ja asiakkuuslautakunta edistää hyvinvointialueen asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumista ja vaikuttamista hyvinvointialueen toimintaan sekä pitää huolta monipuolisista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä.  

Lautakuntaan valittiin 15 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajana jatkaa Riitta Liinamaa, ja varapuheenjohtajana toimii Juhana Kelloniemi.

Maarit Alalahti., Kesk., varajäsen Toini Kärenlampi, Kesk.
Merja Korva, Kesk., varajäsen Jenni Jutila, Kesk.
Pertti Lakkala, Kesk., varajäsen Rauno Rantaniemi, Kesk.
Olavi Lehtiniemi, Kesk., varajäsen Veli-Matti Junnola, Kesk.
Matti Myllykangas, Kesk., varajäsen Kalevi Keskitalo, Kesk.
Tuula Ylisaukko-oja, Kesk., varajäsen Eine Heikkinen, Kesk.
Ninni-Ingrid Kokkonen, Kok., varajäsen Annika Sipola, Kok.
Marko Lescelius, Kok., varajäsen Jukka Mäyrä, Kok.
Helge Niva, Vas., varajäsen Reijo Kontinen, Vas.
Albana Mustafi, Vas., varajäsen Sisko Korrensalo, Vas.
Riitta Liinamaa (pj.), SDP, varajäsen Tiitu Kemppainen, SDP
Marika Kaniin, SDP, varajäsen Katri Larinen, SDP
Juhana Kelloniemi (varapj.), PS, varajäsen Vesa Ylinampa, SDP
Tiina Puotiniemi, PS, varajäsen Heli Trög, PS
Jonna Pakisjärvi, Ylsit., varajäsen Jaana Kotkansalo, Ylsit.

 

Pelastus- ja valmiuslautakuntaan jäsenmuutoksia  

Aluevaltuusto asetti pelastus- ja valmiuslautakunnan jäsenet toimikauden loppuun asti. Aiemmat valinnat olivat voimassa vain tämän vuoden loppuun saakka. Puheenjohtajana jatkaa Jari Huotari, ja varapuheenjohtajana toimii Janne Kaisanlahti.

Jäsenet ja varajäsenet ovat jatkossa
Janne Kaisanlahti (vpj.), Kesk., varajäsen Pekka Rajala, Kesk.
Anitta Ylitörmänen, Kesk., varajäsen Mirja Anttila, Kesk.
Elli-Maria Kultima, Kesk., varajäsen Tuula Ylisaukko-oja, Kesk.
Heikki Maaninka, Kesk., varajäsen Mikko Pyhäjärvi, Kesk.
Esko Tavia, Kesk., varajäsen Jaakko Pelimanni, Kesk.
Jussi Vaara, Kesk., varajäsen Olavi Maansaari, Kesk.
Jari Huotari (pj.), Kok., varajäsen Petri Keihäskoski, Kok.
Minna Back, Kok., varajäsen Terhi Salmela, Kok.
Toni Keränen, Vas., varajäsen Henri Ramberg, Vas.
Merja Aalto, Vas., varajäsen Sari Ekorre, Vas.
Sakari Silèn, SDP, varajäsen Jani Kalasniemi, SDP
Sari Honkanen, SDP, varajäsen Tanja Metsävainio, SDP
Tiina Paakki, PS, varajäsen Merja Heikka, PS
Hannu Peurasaari, PS, varajäsen Väinö Ekorre, PS
Unto Friman, Ylsit., varajäsen Jyrki Rasmussen, Ylsit.

 

Muita päätöksiä

Merkittiin tiedoksi luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset.

Hyväksyttiin aluevaltuuston kokouspäivät ensi vuoden alkupuolelle.
Kokousajat ovat
ma 12.2.2024 aluevaltuuston seminaari
ma 19.2.2024 aluevaltuuston kokous
ma 22.4.2024 aluevaltuuston kokous
ma 10.6.2024 aluevaltuuston kokous.

Hyväksyttiin tarvittavat muutokset virkistysrahastoon sekä opinto- ja tutkimusrahastoon. Lapin sairaanhoitopiiriltä siirtyneet rahastot toimivat jatkossa koko hyvinvointialueen laajuisesti. Varojen käytöstä päättää aluehallitus.  

Hyväksyttiin hyvinvointialueen viides talousarviomuutos tälle vuodelle. Valtuusto edellyttää kaikilta toimialoilta, vastuualueilta ja vastuuyksiköiltä tiukkaa talouskuria ja kokonaistaloudellisesti järkeviä toimenpiteitä. Taloutta pitää seurata tarkasti joka kuukausi. Alun perin tämän vuoden talousarvion arvioitiin olevan noin 43 miljoonaa alijäämäinen, mutta nyt tarkentuneiden tietojen mukaan alijäämää kertyisi noin 86 miljoonaa.

Todettiin, että aluevaalilautakuntaan on valittu Jari Leskinen eikä Jari Leskelä.  

Hyväksyttiin konserniohje ja omistajaohjauksen periaatteet. Tällä hetkellä Rovaniemen Keskuspesula Oy on Lapin hyvinvointialueen ainoa tytäryhteisö.  

Hyväksyttiin hyvinvointialueen henkilöstöohjelma. Aluevaltuusto voi seurata henkilöstöohjelman tavoitteiden toteutumista talousarvion laadinnan yhteydessä.

 

Lisätietoja:
aluevaltuuston puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä, johanna.ojala-niemela@lapha.fi
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998  
https://lapha.fi/tietoameista/esityslistat-ja-poytakirjat

Koristeellinen kuva. Aluevaltuuston päätöksiä 18.12.2023 pidetystä kokouksesta
18.12.2023
Aluevaltuusto hyväksyi talousarvion ja valmistautuu merkittäviin lisäleikkauksiin. Sosiaali- ja...
Koristeellinen kuva.

Aluevaltuuston päätöksiä 18.12.2023 pidetystä kokouksesta


Aluevaltuusto hyväksyi talousarvion ja valmistautuu merkittäviin lisäleikkauksiin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuihin kymmenen prosentin korotus.