Aluevaltuuston päätöksiä 4.4.2023
Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialuekonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet  ...

Aluevaltuuston päätöksiä 4.4.2023

4.4.2023

Lue lisää
Kuvassa lukee aluevaltuuston päätöstiedote vaaleanpunaisella ja sinisellä pohjalla. Kuvassa on myös Lapin hyvinvointialueen aurinkoa muistuttava logo.

Aluevaltuuston päätöksiä 4.4.2023

4.4.2023

Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialuekonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 

Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialuekonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet on ylätason asiakirja, jolla aluevaltuusto määrittää tarkemmin Lapin hyvinvointialueen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. 

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta edistää laadukasta johtamista, toiminnan kehittämistä, tuloksellisuutta strategisten tavoitteiden saavuttamista sekä uhkien ennaltaehkäisyä ja hallintaa. Sisäisellä valvonnalla varmistetaan, että toiminta on lakien, sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaista.  
Hyvin toimiva sisäinen valvonta vähentää tahallisia ja tahattomia toimintavirheitä ja epäjohdonmukaista toimintaa sekä taloudellisia menetyksiä.

 

Valmistelua uuteen matkapalvelukeskukseen liittymiseksi jatketaan

Lapin aluevaltuusto päätti, että valmistelua jatketaan Lapin hyvinvointialueen liittymisestä Pohjois-Suomen hyvinvointialueiden ja Tervia-osuuskunnan yhteiseen Tervia Logistiikka -osakeyhtiöön. Jatkovalmistelun jälkeen asia tuodaan vielä aluevaltuuston seuraavassa kokouksessa käsiteltäväksi. 

Tervia Logistiikka oy:n perustaisivat Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta eli Tervia sekä Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun hyvinvointialueet. Lapin hyvinvointialue käyttäisi yhtiön perustamiseen 260 000 euroa.

Tällä hetkellä Lapin hyvinvointialueen kuljetusten välityspalveluista vastaa Rovaniemen kaupungilta hyvinvointialueelle siirtynyt matkapalvelukeskus. Matkapalvelukeskuksen toiminta laajenee vaiheittain käyttöön koko hyvinvointialueelle.

Neljän hyvinvointialueen yhtiöön liittyminen olisi monivaiheinen prosessi, joka toteutettaisiin vaiheittain eri hyvinvointialueilla. Tämänhetkisen arvion mukaan käytännön muutos voisi tapahtua Lapin hyvinvointialueella vuodenvaihteessa 2024–2025. Mahdollisen muutoksen jälkeen sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät taksikyydit välittäisi neljän hyvinvointialueen yhteinen välityspalvelu.

Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja henkilöt, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Henkilöllä tulee myös olla virallinen kuljetuspalvelupäätös.

Kela-korvattavien matkojen järjestämisvastuu siirtyy mahdollisesti hyvinvointialueille vuosien 2025–2027 aikana, mikä lisäisi järjestettävien taksikyytien määrää.

 

Muita päätöksiä

Aluevaltuusto myönsi Mikko Kärnälle eron Lapin hyvinvointialueen aluevaltuuston varajäsenyydestä. Syynä on poismuutosta johtuva vaalikelpoisuuden menettäminen. 

Lapin keskussairaalan laajennushankkeen aikataulu on viivästynyt. Aluevaltuusto hyväksyi aluehallituksen ehdotuksen siitä, että laajennukseen ja remontteihin varattuja varoja siirretään tämän vuoden talousarviosta ensi vuoden määrärahoihin. Investointien osalta määrärahoja siirrettäisiin noin 3,7 miljoonaa ja perusparannusten osalta noin 0,2 miljoonaa.

Aluevaltuusto päättää hyväksyä tarkastuslautakunnan valmisteleman ja aluehallituksen hyväksymän tilivelvollisten määrittelyn ja luettelon tilivelvollisista. Tilivelvollisia ovat aluehallituksen, lautakuntien sekä niiden jaostojen jäsenet sekä kunkin tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Tilivelvolliseen voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja myöntää tai olla myöntämättä vastuuvapaus.

Aluevaltuusto muutti valtuustoryhmille maksettavaan tukeen liittyvää päätöstä niin, että ryhmät voivat hakea viime vuoden tukea jälkikäteen tänä vuonna. Viime vuoden tuen maksimimäärä olisi noin 4200 euroa per valtuutettu, ja tukea maksettaisiin korkeintaan vain toteutuneiden kustannuksien verran. Tuen käytöstä edellisellä maksukaudella tulee antaa selvitys hyvinvointialueelle ennen kuin tukea myönnetään vuodelle 2023. Perussuomalaisten valtuustoryhmä esitti päätöksen hylkäystä ja asiasta äänestettiin.

Aluevaltuusto muutti hallintosääntöä hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan tehtävien osalta. Vastuu palvelustrategian valmistelusta ei ole jatkossa hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnalla vaan sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialoilla. Lautakunta kuitenkin antaa jatkossa lausuntonsa palvelustrategiasta.

Valtuustoaloitteita jätettiin seuraavista teemoista: nuorten ja lasten mielenterveyden edistäminen paikallisissa peruspalveluissa, päätösten vaikutusten ennakkoarviointi ja maaseutuvaikutusten arviointi sekä palvelutuottajien viivästyneet maksut.
 

Lisätietoja:
aluevaltuuston puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä, johanna.ojala-niemela@lapha.fi
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998  

Kuvassa lukee aluevaltuuston päätöstiedote vaaleanpunaisella ja sinisellä pohjalla. Kuvassa on myös Lapin hyvinvointialueen aurinkoa muistuttava logo. Aluevaltuuston päätöksiä 4.4.2023
4.4.2023
Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialuekonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet  ...
Kuvassa lukee aluevaltuuston päätöstiedote vaaleanpunaisella ja sinisellä pohjalla. Kuvassa on myös Lapin hyvinvointialueen aurinkoa muistuttava logo.

Aluevaltuuston päätöksiä 4.4.2023


Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialuekonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet  Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialuekonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet on ylätason asiakirja, jolla aluevaltuusto määrittää tarkemmin Lapin hyvinvointialueen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.  Sisäinen valvonta ja riskienhallinta edistää laadukasta johtamista, toiminnan kehittämistä,...