Aluevaltuuston päätöstiedote 6.2.2023 pidetystä kokouksesta
Aluevaltuusto hyväksyi Lapin hyvinvointialuestrategian aluevaltuuston kokouksessa 6.2. Strategia toimii...

Aluevaltuuston päätöstiedote 6.2.2023 pidetystä kokouksesta

6.2.2023

Lue lisää

Aluevaltuuston päätöstiedote 6.2.2023 pidetystä kokouksesta

6.2.2023

Aluevaltuusto hyväksyi Lapin hyvinvointialuestrategian aluevaltuuston kokouksessa 6.2. Strategia toimii pohjana päätöksenteolle ja työlle Lapin hyvinvointialueella. Hyvinvointialuestrategian painopisteet ovat asiakaskokemus, henkilöstökokemus, vaikuttavuus, talouden tasapaino ja hyvä johtaminen.

Lapin hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialuestrategian
 

Aluevaltuusto hyväksyi Lapin hyvinvointialuestrategian aluevaltuuston kokouksessa 6.2. Strategia toimii pohjana päätöksenteolle ja työlle Lapin hyvinvointialueella. Hyvinvointialuestrategian painopisteet ovat asiakaskokemus, henkilöstökokemus, vaikuttavuus, talouden tasapaino ja hyvä johtaminen.

Strategiatyöhön on osallistettu useita Lapin hyvinvointialueen sidosryhmiä. Lausuntoja on pyydetty tuoreimpana muun muassa kunnilta. Kunnat kokivat strategian pääosin selkeänä ja tavoitteellisena. Kuntien mukaan toimeenpanon kärjet ovat onnistuneita ja oikean suuntaisia.

Strategiassa on linjattu missio, visio sekä arvot. Visio tarkoittaa hyvinvointialueen pitkäntähtäimen tahtotilaa. Missio on näkemys organisaation keskeisistä tehtävistä ja olemassaolon syystä.

Visio: Lapissa elämme hyvää ja turvallista elämää. Meillä ihmiset ja palvelut kohtaavat oikeissa paikoissa oikeaan aikaan. 

Missio: Lapin hyvinvointialue – turvallinen kumppani läpi elämän. 

Hyvinvointialueen arvoja ovat yhdenvertaisuus, vastuullisuus, luotettavuus ja inhimillisyys. 

Lapin hyvinvointialuestrategian tärkeimmät kärkitoimenpiteet ovat:

  • Kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävän elämäntavan tukeminen
  • Ikääntyneiden toimintakyvyn ja osallisuuden tukeminen
  • Lasten ja nuorten mielenterveyden tukeminen
  • Kansalaisten arjen turvallisuuden tukeminen 

Hyvinvointialuestrategian henkilöstökokemus painopiste muutettiin aluevaltuuston kokouksessa valtuutettu Parviaisen esityksen mukaisesti muotoon: ”Arvostava johtaminen, työn vaativuutta vastaava palkka ja vaikutusmahdollisuudet omaan työhön lisäävät työn vetovoimaa”. Aikaisemmin painopiste oli kirjoitettu muotoon: ”Olemme oman työmme arvostettuja kehittäjiä. Henkilöstömme osaaminen ja innostus lisäävät työn vetovoimaa”.
 

Aluevaltuusto hyväksyi talousarviomuutokset


Aluevaltuusto hyväksyi tämän vuoden talousarviomuutokset aluehallituksen esityksen mukaisesti. Talousarvioon tehdään lisää muutoksia vuoden kuluessa, kun arviota päästään tarkentamaan yleiseltä tasolta yksityiskohtiin.
Muutoksia on tehty tuloihin sekä menoihin. Muutokset eivät vaikuta merkittävästi kokonaisbudjettiin, vaan enimmäkseen niissä tarkennetaan, mikä toimiala tai vastuualue vastaa mistäkin kustannuksista. 


Aluevaltuusto hyväksyi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut


Aluevaltuusto hyväksyi täydennetyn asiakasmaksuhinnaston. Aluehallitus hyväksyi asiakasmaksut viime vuoden lopussa, mutta hyvinvointialueen hallintosääntöä muutettiin niin, että aluevaltuusto hyväksyy asiakasmaksut.

Lisäksi asiamaksuhinnastoa täydennettiin. Alle 25-vuotiaat saavat maksuttoman ehkäisyn Lapin hyvinvointialueen alueella. Yli 500 päivää työttömänä olleet pääsevät maksutta lääkärin avovastaanotolle sekä muutamien tukipalvelujen asiakasmaksuja tarkennettiin.
 

Lapin keskussairaalan muutostöitä koordinoivan Silmu-hankkeen kustannusarviota päivitettiin
 

Lapin keskussairaalan laajennustyö etenee. Uudisrakennuksen valmistumisen myötä Lapin keskussairaalaan vapautuu tilaa uuteen käyttöön noin 6000 neliömetriä. Silmu-hanke koordinoi vapautuvien tilojen tilamuutoksia. Esimerkiksi välinehuolto muuttaa uudisrakennukseen, ja välinehuollon nykyisistä tiloista remontoidaan uudet tilat sydänpajalle. Sydänpajan nykyiset tilat remontoidaan silmäsairauksien yksikön tarpeisiin. Muutosten myötä Lapin keskussairaalan vuokraamasta erillisestä väistötilarakennuksesta päästään luopumaan. Hankkeen viimeiset alaprojektit toteutuvat arviolta vuonna 2025. 

Silmu-hankkeen hankesuunnitelmaa päivitettiin kustannustehokkaammaksi viime vuoden aikana. Silmu-hankkeen suunnitelmien kustannusraami vuosille 2021–2025 on 15,4 miljoonaa euroa. 
Aluevaltuusto päätti merkitä Silmu-hankkeen hankesuunnitelman ja tilannekatsauksen tiedoksi aluehallituksen esityksen mukaisesti.
 

Lapin hyvinvointialue odottaa tarkempia linjauksia työntekijöiden vaalikelpoisuudesta
 

Valtionvarainministeriön lähettämän kirjeen mukaan henkilö ei voisi toimia aluehallituksen jäsenenä, jos hän työskentelee välittömästi aluehallituksen alaisena. Aluehallitus on aikaisemmin merkinnyt kirjeen tiedoksi.

Valtionvarainministeriössä valmistellaan asiaa koskevaa selvitystä. 
Aluevaltuusto merkitsi valtiovarainministeriön kirjeen tiedoksi ja totesi, että asian tulkinnanvaraisuuden vuoksi kirje ei ainakaan tässä vaiheessa anna aihetta toimenpiteisiin.
 

Aluevaltuuston kokouksessa jätettiin useita valtuustoaloitteita
 

Aluevaltuuston kokouksessa jätettiin useita valtuustoaloitteita. Valtuustoaloitteet käsittelivät seuraavia teemoja: avosairaanhoidon lääkäripalveluiden asiakasmaksut, liikuntaneuvonta yhdyspinnoilla, hyvinvoinnin ja terveyden uudistaminen hyvinvointialueella, sosiaalinen luototus, opetussairaala Lappiin, matkailun huomioiminen hyvinvointialueen rahoituksessa, työntekijöiden palkitseminen, sateenkaari-ihmisten oikeudet ja kohtaaminen palveluissa, alueellinen pelastussukeltajakoulutus, koulukuraattorien turvallisuusjärjestelyt, omaishoitajien jaksaminen ja henkilökunnan suojavaatetusselvitys.

Jätetyt valtuustoaloitteet siirtyvät seuraavaksi valmisteltaviksi.
 

Muita päätöksiä
 

  • Aluevaltuuston ensimmäiseksi sihteeriksi määrättiin toimistopalveluiden johtaja Jaana Koskela. Toiseksi sihteeriksi määrättiin hallintopäällikkö Rauni Jokelainen.
  • Aluevaltuusto päätti kevään kokouspäiviksi 6. helmikuuta, 4. huhtikuuta ja 12. kesäkuuta. Kokouksia järjestetään eri paikkakunnilla. Aluevaltuuston kokouksiin järjestetään mahdollisuus osallistua sähköisen yhteyden avulla.

Lisätietoja:
aluevaltuuston puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä, johanna.ojala-niemela@lapha.fi
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998  

Aluevaltuuston päätöstiedote 6.2.2023 pidetystä kokouksesta
6.2.2023
Aluevaltuusto hyväksyi Lapin hyvinvointialuestrategian aluevaltuuston kokouksessa 6.2. Strategia toimii...

Aluevaltuuston päätöstiedote 6.2.2023 pidetystä kokouksesta


Aluevaltuusto hyväksyi Lapin hyvinvointialuestrategian aluevaltuuston kokouksessa 6.2. Strategia toimii pohjana päätöksenteolle ja työlle Lapin hyvinvointialueella. Hyvinvointialuestrategian painopisteet ovat asiakaskokemus, henkilöstökokemus, vaikuttavuus, talouden tasapaino ja hyvä johtaminen.