Elatusavun indeksitarkistus tulee jälleen voimaan 1.1.2024
Elatusapu ja elatustuki seuraavat elinkustannusindeksiä ja koskevat kaikkia elatussopimuksia....

Elatusavun indeksitarkistus tulee jälleen voimaan 1.1.2024

21.12.2023

Lue lisää

Elatusavun indeksitarkistus tulee jälleen voimaan 1.1.2024

21.12.2023

Elatusapu ja elatustuki seuraavat elinkustannusindeksiä ja koskevat kaikkia elatussopimuksia. Indeksitarkistus tulee voimaan joka vuoden ensimmäisenä päivänä. Elatusvelvollisen tulee ilman eri vaatimusta maksaa elatusavun oikeaa, indeksillä tarkistettua määrää.

Elatusapu ja elatustuki seuraavat elinkustannusindeksiä (laki eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin 583/2008). 1.4.2009 voimaan tulleen elatustukilain mukaan indeksitarkistus koskee kaikkia elatussopimuksia. Indeksitarkistus tulee voimaan joka vuoden ensimmäisenä päivänä, ja tarkistusprosentin ilmoittaa Valtioneuvosto. Mikäli sopimus on Kelan tai ulosoton hallussa, viranomaiset tekevät merkinnät. Vanhemmat voivat myös itse laskea indeksillä tarkistetun elatusavun määrän.

Elatusvelvollisen tulee ilman eri vaatimusta maksaa elatusavun oikeaa, indeksillä tarkistettua määrää. Laiminlyöty maksu voidaan ulosmitata samoin kuin muukin laiminlyöty elatusapu. Ulosmittauksen käynnistää lasta edustava vanhempi. 

Elatusapujen indeksitarkistustaulukko

Tarkistus alkaen Korotus/muutos %  Mitä elatusapua koskee
1.1.2009 5 %  ennen 1.1.2007 vahvistettu
1.1.2010 2,30 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2011 2,38 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2012 3,57 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2013 2,63 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2014 1,17 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2015 1,00 %  kaikkiin sopimuksiin
1.1.2016 -0,26 %  kaikkiin sopimuksiin
1.1.2017 0,47 %  kaikkiin sopimuksiin
1.1.2018 0,57 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2019 1,5 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2020 0,77 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2021 0,20 %  kaikkiin sopimuksiin
1.1.2022 3,13 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2023 8,33 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2024 4,84 %  kaikkiin sopimuksiin

     

Indeksilain mukaiset tarkistukset koskevat vain Suomessa vahvistettuja elatusapuja. Ulkomaiseen 
asiakirjaan perustuvia elatusapuja ei tarkisteta Suomessa vahvistetun elinkustannusindeksin mukaisesti. Ulkomailla vahvistetut elatusavut tarkistetaan vahvistamisvaltion säännösten nojalla. Näissä tilanteissa elatustuen hakijan/saajan/elatusvelvollisen tulee itse esittää riittävä selvitys kyseisen valtion säännösten mukaan elatusavun määrään tulleista muutoksista.

Indeksimerkinnässä toimitettava kopio elatussopimuksesta tai tuomioistuimen päätöksestä 

Jos haluat indeksimerkinnän, toimita kopio elatussopimuksesta tai tuomioistuimen päätöksestä.

Kaakkoinen ja itäinen alue: 

Lapin hyvinvointialue, Perheoikeudelliset palvelut/Jaana Törmänen, PL 8042, 96101 Rovaniemi

Lounainen ja pohjoinen alue:

Lapin hyvinvointialue, Perheoikeudelliset palvelu/Maria Nuorala, Keskuspuistokatu 30, 94100 Kemi

Elatusavun indeksitarkistus tulee jälleen voimaan 1.1.2024
21.12.2023
Elatusapu ja elatustuki seuraavat elinkustannusindeksiä ja koskevat kaikkia elatussopimuksia....

Elatusavun indeksitarkistus tulee jälleen voimaan 1.1.2024


Elatusapu ja elatustuki seuraavat elinkustannusindeksiä ja koskevat kaikkia elatussopimuksia. Indeksitarkistus tulee voimaan joka vuoden ensimmäisenä päivänä. Elatusvelvollisen tulee ilman eri vaatimusta maksaa elatusavun oikeaa, indeksillä tarkistettua määrää.