Esitys saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen käyttökohteista Saamelaiskäräjille
Evttohus sámegielat sosiála- ja dearvvasvuođabálvalusaid dorvvasteami várás čujuhuvvon stáhtadoarjaga...

Esitys saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen käyttökohteista Saamelaiskäräjille

21.9.2023

Lue lisää

Esitys saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen käyttökohteista Saamelaiskäräjille

21.9.2023

Evttohus sámegielat sosiála- ja dearvvasvuođabálvalusaid dorvvasteami várás čujuhuvvon stáhtadoarjaga geavahančuozáhagain Sámediggái. Eʹtǩǩõs sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi staaneem diõtt jurddum riikkveäʹǩǩvuõđ ââʹnnemtäävtõõzzin Sääʹmtegga.

Sámegillii vuolábealde
sääʹmǩiõʹlle vueʹlnn

***********************

Lapin hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt hyväksyä tarkennetun esityksen saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen käyttökohteista vuodelle 2024.

Aluehallitus toimittaa hyvinvointialueen esityksen Saamelaiskäräjille, joka jakaa valtionavustuksen. 
Lapin hyvinvointialueen esitykset perustuvat hyvinvointialueen saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palvelujen kiireisimpiin kehitystarpeisiin. Lapin hyvinvointialue esittää Saamelaiskäräjille, että valtionavustuksella aloitetaan kaksi uutta toimintoa.  

Uudet toiminnot olisivat ikäihmisille suunnattu kotihoidon palveluohjaaja ja lapsiperheiden perheohjaaja. He palvelisivat saamen kielellä koko saamelaisten kotiseutualuetta. 

 

Evttohus sámegielat sosiála- ja dearvvasvuođabálvalusaid dorvvasteami várás čujuhuvvon stáhtadoarjaga geavahančuozáhagain Sámediggái  


Lappi buresveadjinguovllu guovlluráđđehus lea mearridan dohkkehit dárkkálmahttojuvvon evttohusa sámegielat sosiála- ja dearvvasvuođabálvalusaid dorvvasteami várás čujuhuvvon stáhtadoarjaga geavahančuozáhagain jahkái 2024. Guovlluráđđehus doaimmaha buresveadjinguovllu evttohusa Sámediggái, mii juohká stáhtadoarjaga.  

Lappi buresveadjinguovllu evttohusat vuođđuduvvet buresveadjinguovllu sámegielat ja kulturmieldásaš bálvalusaid hohpoleamos ovddidandárbbuide. Lappi buresveadjinguovlu evttoha Sámediggái, ahte stáhtadoarjagiin álggahuvvojit guokte ođđa doaimma.  

Ođđa doaimmat livčče ahkeolbmuide oaivvilduvvon ruovttudivššu bálvalanbagadalli ja mánnábearrašiid bearašbagadalli. Soai bálvalivččiiga sámegillii olles sámiid ruovttuguovllu. 

 

Eʹtǩǩõs sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi staaneem diõtt jurddum riikkveäʹǩǩvuõđ ââʹnnemtäävtõõzzin Sääʹmtegga 


Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd vuʹvddhalltõs lij tuʹmmjam priimmâd tääʹrǩtum eʹtǩǩõõzz sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi staaneem diõtt jurddum riikkveäʹǩǩvuõđ ââʹnnemtäävtõõzzin ekka 2024.  Vuʹvddhalltõs tååimat pueʹrrvââjjamvuuʹd eʹtǩǩõõzz Sääʹmtegga, kååʹtt juâkk riikkveäʹǩǩvuõđ.  

Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd eʹtǩǩõõzz vuâđđâʹvve pueʹrrvââjjamvuuʹd sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzzi ǩirrsallmõs ooudâsviikkâmtaarbid.  Lappi pueʹrrvââjjamvuʹvdd eʹtǩǩad Sääʹmtegga, što riikkveäʹǩǩvuõđin altteet kueʹhtt ođđ tååim.   

Ođđ tååim leʹčče âkksas oummuid jurddum dommhååid kääzzkõsvuäʹpsteei da päärnažpiârrji piârvuäʹpsteei.  Sij kääzzkââstče säämas obb saaʹmi dommvuuʹd.

Esitys saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen käyttökohteista Saamelaiskäräjille
21.9.2023
Evttohus sámegielat sosiála- ja dearvvasvuođabálvalusaid dorvvasteami várás čujuhuvvon stáhtadoarjaga...

Esitys saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen käyttökohteista Saamelaiskäräjille


Evttohus sámegielat sosiála- ja dearvvasvuođabálvalusaid dorvvasteami várás čujuhuvvon stáhtadoarjaga geavahančuozáhagain Sámediggái. Eʹtǩǩõs sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi staaneem diõtt jurddum riikkveäʹǩǩvuõđ ââʹnnemtäävtõõzzin Sääʹmtegga.