Hoidon jatkuvuusmalli on lisännyt työntekijöiden tyytyväisyyttä Sodankylässä
Sodankylän terveyskeskuksen asiakkaat ja työntekijät ovat tyytyväisempiä kuin aikaisemmin. Taustalla on...

Hoidon jatkuvuusmalli on lisännyt työntekijöiden tyytyväisyyttä Sodankylässä

2.2.2024

Lue lisää
Työntekijät Suvi Ahola ja Kati Mure Sodankylän terveyskeskuksessa.

Terveyden edistämisen koordinaattori Suvi Ahola ja sairaanhoitaja Kati Mure ovat olleet tyytyväisiä Sodankylän terveyskeskuksessa käyttöön otettuun hoidon jatkuvuusmalliin.

Hoidon jatkuvuusmalli on lisännyt työntekijöiden tyytyväisyyttä Sodankylässä

2.2.2024

Sodankylän terveyskeskuksen asiakkaat ja työntekijät ovat tyytyväisempiä kuin aikaisemmin. Taustalla on pitkä ja kannattanut kehittämistyö.

Sodankylässä aloitettiin vuoden 2023 alussa kehittämistyö terveyskeskuksen avovastaanoton työn sujuvoittamiseksi ja työkuorman vähentämiseksi. Hoidon jatkuvuusmallia luotsasivat ansiokkaasti eteenpäin silloinen osastonhoitaja Suvi Ahola ja ylilääkäri Jonna Kuusijärvi

–Valmistelimme työtä huolella yhdessä koko henkilöstön kanssa. Sekä henkilöstö että esihenkilöt ottivat muutoksen hyvin vastaan ja osallistuivat aktiivisesti kehittämistyöhön. Osallistuminen oli innokasta ja positiivista, kertoo Sodankylän terveyskeskuksen ylilääkäri Marianna Plathan

Hoidon jatkuvuusmalliin siirtymisen suunnittelu ja siihen suuntaava kehittäminen aloitettiin vuoden alussa. Uusi toimintamalli otettiin lopulta käyttöön avovastaanotolla 1.10. Monissa paikoissa malli tunnetaan tiimimallina ja se pohjautuukin tiimeissä tehtävään työhön. Moniammatillinen tiimi tuntee ja hoitaa potilasta, ja hoito saa näin jatkuvuutta.

Mikä hoidon jatkuvuusmalli?

Hoidon jatkuvuusmallissa terveysasemien asiakkaat on jaettu terveysasemilla työskentelevien hoitotiimien kesken. Pääset jatkossa asioimaan terveysasemalla oman hoitotiimisi kanssa, mikä tarkoittaa samojen lääkärien ja hoitajien tapaamista terveysasemilla. Lääkärit ja hoitajat oppivat tuntemaan hoitopolkusi ja sairaushistoriasi paremmin kuin aikaisemmin. 

Lisää tietoa lapha.fi/hoidon-jatkuvuus

Sodankylässä toimii kaksi tiimiä ja päivystysvastaanotto 

Sodankylän väestö on jaettu kahteen tiimiin: Kielaan ja Siulaan. Lisäksi akuuttivastaanotolle on oma puhelinnumeronsa, jolloin akuutin puhelin vapautuu kiireettömistä puheluista. Sairaanhoitaja Kati Muren mukaan asiakkaat ovat löytäneet tiiminsä todella hienosti ja virheellisiin numeroihin soittelua ei tule juuri ollenkaan. 

–Tieto on levinnyt todella hyvin ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä siihen, että kehitämme toimintaa ja pyrimme järjestämään ajan oman tiimin lääkärille. Vaikka akuuttivastaanoton käsite on monesti hankala, olemme saaneet ratkottua kaikki tilanteet positiivisessa hengessä, Mure kertoo. 

Lääkärit arvostavat sitä, että malli pohjautuu tutkittuun tietoon ja on kiistämättä toimiva – siihen on helppo sitoutua ja motivoitua, kun taustalla on vahva tutkimusnäyttö. Lääkärit ovat kokeneet myös päivälistat hyödyllisiksi. Lääkäreiden työvuorot koostuvat vastaanotoista, konsultaatioista ja puheluajoista. 

–Terveyskeskuksessa on selvästi syttynyt kehittämisen henki ja koko henkilöstö on sitoutunut kehittämään mallia. Seuraavaksi olemmekin tarttumassa lääkäreiden konsultaatioihin ja siihen, miten saamme toiminnan vieläkin joustavammaksi, ylilääkäri Marianna Plathan kertoo. 

Työn kuormittavuus on pienentynyt ja tyytyväisyys parantunut 

Sekä lääkärit että hoitajat ovat yhtä mieltä siitä, että työn kuormittavuus on uuteen malliin siirtymisen jälkeen helpottanut. Työvuorot ovat selkeitä ja työ on helpommin hallittavissa. 

Nykyisin terveyden edistämisen koordinaattorina työskentelevä Suvi Ahola oli viime vuonna tiiviisti mukana viemässä kehittämistyötä eteenpäin Sodankylän terveyskeskuksessa. Hän kiittelee, miten koko työkulttuuri on kokenut muutoksen. 

–Työyhteisön sisäinen keskustelukulttuuri on vahvistunut, koska työyhteisön hoitajien ja lääkärien yhteiselle vuoropuhelulle on annettu tilaa. Koko työyhteisö on saanut vaikuttaa ja olla mukana kehitystyössä, joka tietenkin jatkuu edelleen. Kehittäminen ei ole päättynyt vaan päivittäistä toimintaa ja yhteisiä toimintatapoja arvioidaan ja tarvittaessa hiotaan, jotta löydetään mahdollisimman jouhevia ja tarkoituksenmukaisia ratkaisuja, Ahola kertoo. 

Työhyvinvoinnin lisääntyminen heijastuu myös asiakkaille. Luottamus omaan hoitotiimiin on parantunut. Sodankyläläiset ovat kiitelleet jatkuvuuden kehittämistä ja vaikuttaa siltä, että myös hoidon saatavuus on sen myötä parantanut. 

Työntekijät Suvi Ahola ja Kati Mure Sodankylän terveyskeskuksessa. Hoidon jatkuvuusmalli on lisännyt työntekijöiden tyytyväisyyttä Sodankylässä
2.2.2024
Sodankylän terveyskeskuksen asiakkaat ja työntekijät ovat tyytyväisempiä kuin aikaisemmin. Taustalla on...
Työntekijät Suvi Ahola ja Kati Mure Sodankylän terveyskeskuksessa.

Hoidon jatkuvuusmalli on lisännyt työntekijöiden tyytyväisyyttä Sodankylässä


Sodankylän terveyskeskuksen asiakkaat ja työntekijät ovat tyytyväisempiä kuin aikaisemmin. Taustalla on pitkä ja kannattanut kehittämistyö.