Hoidon jatkuvuusmalli otetaan käyttöön Muoniossa 15.2.
Muonion terveyskeskuksessa otetaan 15.2.2024 alkaen käyttöön hoidon jatkuvuusmalli kiireettömissä...

Hoidon jatkuvuusmalli otetaan käyttöön Muoniossa 15.2.

7.2.2024

Lue lisää

Hoidon jatkuvuusmalli otetaan käyttöön Muoniossa 15.2.

7.2.2024

Muonion terveyskeskuksessa otetaan 15.2.2024 alkaen käyttöön hoidon jatkuvuusmalli kiireettömissä vastaanottopalveluissa.

Muutoksen myötä jokaiselle Muonion kunnan asukkaalle on määritelty oma hoitotiimi. Se, minkä hoitotiimin asiakas olet, määräytyy asuinpaikkasi mukaan. Muoniossa on kaksi hoitotiimiä. 

Henkeä uhkaavissa tilanteissa, esimerkiksi kova rintakipu, tajuttomuus, halvausoireet, äkillinen kouristelu, hengenahdistus tai itsetuhoisuus, soita hätänumeroon 112. 

Kiireellisellä, eli päivystyksellisellä hoidolla tarkoitetaan sellaista äkillisen sairastumisen, vamman tai pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen vuoksi suoritettavaa arviota tai hoitoa, joka täytyy suorittaa saman päivän aikana, eikä sitä voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista.

Terveyskeskuksen avovastaanotto p. 040 684 5934 

Jatkossa terveyskeskuksen avovastaanotolle on yksi puhelinnumero. Puhelu ohjautuu takaisinsoittojärjestelmään, josta valitset asiaasi koskevan vaihtoehdon: 

1. Savu-tiimi / Muonion taajama-alue

 1. kiireetön 
 2. kiireellinen 

2. Outa-tiimi / Muonion taajama-alueen ympärillä oleva asutus 

 1. kiireetön 
 2. kiireellinen 

3. Ulkopaikkakuntalaiset 

4. Englanninkielinen palvelu 

5. Viranomaislinja (yhteistyökumppanit, esimerkiksi apteekki, ikääntyneiden palveluyksiköt ym.) 

Terveyskeskuksen avovastaanoton puhelinasiointi on avoinna ma-to klo 8–15.45, pe klo 8–13.45. 

Virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä asioissa soita Muonion vuodeosaston päivystävälle sairaanhoitajalle p. 040 714 2845. 

Saat yhteyden hoitohenkilökuntaasi 

 • soittamalla terveyskeskuksen vastaanoton takaisinsoittojärjestelmään 040 684 5934 tai 
 • Omaolo.fi, jossa voit tehdä oirearvioita ja jättää yhteydenottopyynnön terveyskeskukseen tai 
 • digitaalisten palveluidemme kautta lapha.fi > digipalvelut > Yhteydenotto terveyskeskukseen 

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, äitiys- ja lastenneuvola sekä aikuisneuvola jatkavat toimintaansa kuten ennenkin. Terveydenhoitajat siirtyvät käyttämään takaisinsoittojärjestelmää ja tavoitat heidät puhelinnumerosta 040 354 2970. 

Hoidon jatkuvuusmallin myötä tavoitellaan parempaa hoidon jatkuvuutta ja hoitoon pääsyä sekä näiden myötä laadukkaampaa terveydenhuollon palvelua.  

Muoniossa toimii jatkossa kaksi tiimiä 

Muonion väestö on jaettu kahteen tiimiin maantieteellisesti asuinpaikan perusteella.  

Savu-tiimi Muonion taajama-alueen asukkaat. Savu-tiimi alkaa Puthaanrannantien pohjoispäästä. Savu-tiimi päättyy ennen Lehdontietä etelään mentäessä. Alueeseen kuuluvat VT 21 länsi- ja itäpuolen asukkaat: 

 • Huomisenpolku 
 • Ratsutie 
 • Autiontie 
 • Lompolovuoman länsipuoli 
 • Miljoonatie; Hillatie, Suukoskentie 
 • Oostatie 
 • Pentinpolku 
 • Tuorevaarantie 
 • Puhdistamontie 
 • taajama-alue  

Outa-tiimiin kuuluu Muonion taajama-alueen ympärillä oleva asutus. 

Valinnanvapaus

Perusterveydenhuollon asiointipaikan voi valita haluamastaan kunnasta Suomessa. Jos Muonion kuntalainen haluaa valita hoitopaikakseen esimerkiksi Hetan terveysaseman, pitää tästä ilmoittaa kirjallisesti sekä nykyiseen, että tulevaan hoitopaikkaan. Ilmoitus pitää tehdä riittävän ajoissa, vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä vastaanotolla. 

Valinta koskee kiireetöntä hoitoa ja se tehdään aina vuodeksi kerrallaan, eikä sitä voi muuttaa kesken vuotta. Valinta ei koske koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa, työterveyshuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa, kotisairaanhoitoa tai kotihoitoa. Voit täyttää hoitopaikan valinnasta valmiin lomakkeen: Ilmoitus terveysaseman valinnasta 

Hoidon jatkuvuusmalli otetaan käyttöön Muoniossa 15.2.
7.2.2024
Muonion terveyskeskuksessa otetaan 15.2.2024 alkaen käyttöön hoidon jatkuvuusmalli kiireettömissä...

Hoidon jatkuvuusmalli otetaan käyttöön Muoniossa 15.2.


Muonion terveyskeskuksessa otetaan 15.2.2024 alkaen käyttöön hoidon jatkuvuusmalli kiireettömissä vastaanottopalveluissa.