Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan 28.2. kokoustiedote
Lapin hyvinvointialueen hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta hyväksyi järjestöavustusmallin ja esittää...

Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan 28.2. kokoustiedote

10.3.2023

Lue lisää

Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan 28.2. kokoustiedote

10.3.2023

Lapin hyvinvointialueen hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta hyväksyi järjestöavustusmallin ja esittää tarkennuksia hyvinvointialueen hallintosääntöön.

Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta hyväksyi hyvinvointialueen järjestöavustusmallin

Lapin hyvinvointialueen hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta hyväksyi järjestöavustusmallin kokouksessaan 28.2.2023. 

Osana hyväksyttyä avustusmallia hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta tarkensi kesäkuussa 2022 päätettyjä avustusten myöntämisen yleisiä ehtoja. Lisäksi lautakunta linjasi tilojen käyttöä ja vuokra-avutuksia koskevista periaatteista, avustusmääriin, avustusten hakuun ja käyttöön liittyvistä käytännöistä sekä avustusten myöntämisen ja kumppanuus- ja yhteistyösopimusten tekemisen kriteereistä.

Avustusmallin mukaisesti hyvinvointialue voi myöntää harkinnanvaraisia järjestöavustuksia lappilaisille tai Lapissa toimiville rekisteröidyille yhdistyksille. Avustusta voi hakea yksittäinen yhdistys tai useampi yhdistys yhdessä. Avustettavan toiminnan tulee edistää hyvinvointialueen strategian, alueellisen hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman sekä muiden toimintaa ohjaavien asiakirjojen tavoitteiden toteutumista. Samaan toimintaan avustusta voi saada hyvinvointialueelta tai kunnalta, ei molemmilta.

Hyvinvointialue voi myöntää toiminta-avustuksia ja kerta-avustuksia hyvinvointia, terveyttä ja arjen turvallisuutta edistävään sekä sosiaali- ja terveyspalveluita tukevaan toimintaan, joka toteutuu useamman kuin yhden Lapin kunnan alueella.

Avustusperustaisia kumppanuussopimuksia, muita kumppanuussopimuksia sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä yhteistyösopimuksia voidaan tehdä toiminnasta, joka tukee olennaisesti hyvinvointialueen järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluita. Tuettava toiminta voi toteutua yhden tai useamman Lapin kunnan alueella. Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksissa sovitaan mahdollisen rahallisen avustamisen lisäksi myös muusta yhteistyöstä.

Toiminta-avustukset ovat tulossa haettaviksi kevään 2023 aikana. Avustushausta tiedotetaan hyvinvointialueen verkkosivuilla. Myös kumppanuus- ja yhteistyösopimuksia on tarkoitus alkaa tehdä kevään 2023 aikana.

Tutustu tarkemmin Lapin hyvinvointialueen avustusperiaatteisiin ja avustuskäytäntöihin.

Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta vastaa hyvinvointialueen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden suunnitelman laatimisesta

Strategian toteuttamisohjelmien valmistelu on käynnistynyt Lapin hyvinvointialueella. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden suunnitelma on yksi Lapin hyvinvointialueen strategian viidestä toteuttamisohjelmasta.

Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta vastaa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden suunnitelman valmistelusta. Suunnitelman valmistelu on hyvinvointialueen lakisääteinen tehtävä, ja siinä kootaan alueen kuntien vahvuudet ja huolenaiheet, kuvataan alueellisia ja väestöryhmittäisiä eroja hyvinvoinnissa ja terveydessä sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen rakenteita alueella. Lisäksi suunnitelmassa asetetaan ja kohdennetaan tavoitteita, resursseja ja alueellista toimintaa. 

Lautakunta esittää tarkennuksia hyvinvointialueen hallintosääntöön

Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta käsitteli kokouksessaan myös esitystä hallintosääntöön tehtävistä muutoksista.

Lapin hyvinvointialueen hallintosäännön 40 §:n mukaan hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan tehtävänä on hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistäminen sekä yhdyspintatyö kuntien ja muiden tehtäväkentän sidosryhmien kanssa.

Hallintosäännön nykyisen kirjauksen mukaan hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan tehtävänä on valmistella aluehallitukselle esitys sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiasta sekä antaa lausunto strategiasta ja talousarviosta ja -suunnitelmasta lautakunnan tehtäväalueen osalta.

Lautakunta esittää aluehallitukselle, että kirjausta muutetaan niin, että hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta antaa aluehallitukselle lausunnon hyvinvointialuestrategiasta sekä valmistelee esitykset ja antaa aluehallitukselle lausunnot palvelustrategiasta ja talousarviosta ja -suunnitelmasta lautakunnan tehtäväalueen osalta.

Lisäksi lautakunta esittää, että hallintosääntöä muutetaan niin, että lautakunnalle tulee otto-oikeus.

Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan 28.2. kokoustiedote
10.3.2023
Lapin hyvinvointialueen hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta hyväksyi järjestöavustusmallin ja esittää...

Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan 28.2. kokoustiedote


Lapin hyvinvointialueen hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta hyväksyi järjestöavustusmallin ja esittää tarkennuksia hyvinvointialueen hallintosääntöön.