Hyvinvointialue selvittää Länsi-Pohjan terveyspalvelujen ulkoistuksen tulevaisuutta yhdessä monipuolisten asiantuntijoiden kanssa
Lapin hyvinvointialueen täytyy päättää lokakuun loppuun mennessä, mitä se aikoo tehdä niin sanotulle...

Hyvinvointialue selvittää Länsi-Pohjan terveyspalvelujen ulkoistuksen tulevaisuutta yhdessä monipuolisten asiantuntijoiden kanssa

5.10.2023

Lue lisää

Hyvinvointialue selvittää Länsi-Pohjan terveyspalvelujen ulkoistuksen tulevaisuutta yhdessä monipuolisten asiantuntijoiden kanssa

5.10.2023

Lapin hyvinvointialueen täytyy päättää lokakuun loppuun mennessä, mitä se aikoo tehdä niin sanotulle Länsi-Pohjan Mehiläis-sopimukselle.

Lapin hyvinvointialueen täytyy päättää lokakuun loppuun mennessä, mitä se aikoo tehdä niin sanotulle Länsi-Pohjan Mehiläis-sopimukselle. Aiempien selvitysten mukaan nykyinen sopimus on merkittävästi ristiriidassa uudistuneen lainsäädännön kanssa. Vaihtoehtoja on kolme: muuttaa sopimus uusien lakien mukaisiksi, todeta se mitättömäksi tai irtisanoa se.  

Hyvinvointialue on selvittänyt kaikkia kolmea vaihtoehtoa sekä sisäisenä työnä että ulkopuolisten puolueettomien asiantuntijoiden avulla. Samalla hyvinvointialue ja Mehiläinen Länsi-Pohja ovat käyneet neuvotteluja sopimuksen muuttamismahdollisuuksista. Selvitystöiden ja neuvottelujen etenemistä on seurannut aluehallituksen nimeämä poliittinen ohjausryhmä.  

Hyvinvointialue on pyytänyt eri vaihtoehtojen lainmukaisuudesta lausunnot sosiaali- ja terveysministeriöltä ja Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan hankintoihin erikoistuneelta professori Kirsi-Maria Haloselta. Lisäksi selvityshenkilöt OTT Juha Karhu ja sairaalaneuvos, TtT Hannu Leskinen ovat valmistelleet sopimusta koskevan selvityksen toista vaihetta.  

Aluehallitus päätti keskiviikon kokouksessaan, että se käsittelee lausunnot seuraavassa kokouksessaan maanantaina 9. lokakuuta. Aluehallitus tekee aluevaltuustolle esityksen sopimuksen tulevaisuudesta kokouksessaan 18. lokakuuta. Lopullisen Mehiläis-ulkoistusta koskevan päätöksen tekee aluevaltuusto 23. lokakuuta.  

Taustaa

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ja sen jäsenkunnat ovat vuoden 2018 alusta lähtien ulkoistaneet Meri-Lapin terveyspalveluja Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n tuotettavaksi. Laki vaatii hyvinvointialuetta selvittämään, estääkö ulkoistussopimus hyvinvointialuetta toimimasta uusien hyvinvointialuetta koskevien lakien mukaan. Jos sopimus esimerkiksi rajoittaa hyvinvointialueen valvonta- tai ohjausvaltaa tai vaarantaa Lapin asukkaiden yhdenvertaisuuden, hyvinvointialueen tulee todeta sopimus mitättömäksi tai irtisanoa se. Lain mukaan hyvinvointialueen täytyy tehdä mahdollisesti tarvittavat toimet tämän vuoden lokakuun loppuun mennessä.  
 

Hyvinvointialue selvittää Länsi-Pohjan terveyspalvelujen ulkoistuksen tulevaisuutta yhdessä monipuolisten asiantuntijoiden kanssa
5.10.2023
Lapin hyvinvointialueen täytyy päättää lokakuun loppuun mennessä, mitä se aikoo tehdä niin sanotulle...

Hyvinvointialue selvittää Länsi-Pohjan terveyspalvelujen ulkoistuksen tulevaisuutta yhdessä monipuolisten asiantuntijoiden kanssa


Lapin hyvinvointialueen täytyy päättää lokakuun loppuun mennessä, mitä se aikoo tehdä niin sanotulle Länsi-Pohjan Mehiläis-sopimukselle.