Hyvinvointialue vaatii parannuksia Länsi-Pohjan päivystyksen rahoitusta koskevaan lakiesitykseen
Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Lapin hyvinvointialueelta lausuntoa täydennettyyn...

Hyvinvointialue vaatii parannuksia Länsi-Pohjan päivystyksen rahoitusta koskevaan lakiesitykseen

24.1.2023

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Lapin hyvinvointialueelta lausuntoa täydennettyyn lakiesitykseen, joka koskee Länsi-Pohjan keskussairaalan päivystyksen rahoitusta. 

Lakiesityksen mukaan valtio voi korvata Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueille kahden ympärivuorokautisen yhteispäivystysyksikön ylläpidosta aiheutuvia lisäkustannuksia myöntämällä erillistä korvausta. Korvaus ei kuitenkaan voisi ylittää 20 prosenttia hyvinvointialueen ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen toimintakuluista. Lisäksi kahden sairaalan malli olisi toistaiseksi voimassa oleva oikeus, jos palvelutarve sitä edellyttää ja jos se ei vaarantaisi hyvinvointialueen taloutta ja muiden palvelujen tuottamista. 
 
Lapin aluehallituksen mukaan rahoitus olisi turvattava pysyvästi, jotta hyvinvointialue voisi varmistaa toiminnan jatkuvuuden ja kehittämisen sekä suunnitella tarvittavia investointeja. 
 
Lapin hyvinvointialue on jo aiemmin esittänyt, että valtioneuvoston ja eduskunnan tulee ottaa vastuu Suomen sairaalaverkosta kokonaisuutena eikä siirtää sitä yksittäisten hyvinvointialueiden päätettäväksi. Ainoastaan siten on mahdollista ottaa huomioon sairaalaverkon yhteiskunnalliset vaikutukset laajemmin kuin vain hyvinvointialueiden talouden kannalta. 
 
Hyvinvointialueen mielestä lakiesityksessä ja sairaalaverkossa pitää huomioida kansallinen turvallisuustilanne ja Pohjois-Suomen turvallisuuspoliittinen merkitys. Kriisivalmiuden vuoksi Pohjois-Suomen sairaalaverkkoa ei olisi mahdollista harventaa, sillä Lapin hyvinvointialue kattaa lähes puolet Suomen pinta-alasta. 
 
Hyvinvointialue kritisoi esitystä siitä, että se ei huomioi mahdollisuutta myöntää rahoitus olosuhdetekijöiden perusteella. 

-Kriisivalmiuden perusteella olisi mahdollista säätää Lapin hyvinvointialueelle pysyvä erillistehtävä ylläpitää kahta keskussairaalatasoista ympärivuorokautista yhteispäivystysyksikköä, lausunnossa todetaan. 
 
Aluehallitus esitti jo edellisessä lausunnossaan, että valtion tulee osoittaa toisen yksikön ylläpitämiseen pysyvä ja täysimääräinen indeksiin sidottu lisärahoitus vuodesta 2024 alkaen. Korvauksessa ei siis saisi olla 20 prosentin kattoa. Rahoitus tulisi antaa ilman erillistä hakemusta ja se ei saisi vähentää muiden hyvinvointialueiden rahoitusta. 

Hyvinvointialue vaatii parannuksia Länsi-Pohjan päivystyksen rahoitusta koskevaan lakiesitykseen
24.1.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Lapin hyvinvointialueelta lausuntoa täydennettyyn...