Inarin terveyskeskuspalveluissa on käyttökatko 17.5.
Aanar tiõrvâsvuõttkõõskõskääzzkõõzzin lij ââʹnnempuåtkâlm 17.5. Anára dearvvašvuođaguovddášbálvalusat eai...

Inarin terveyskeskuspalveluissa on käyttökatko 17.5.

10.5.2023

Lue lisää

Inarin terveyskeskuspalveluissa on käyttökatko 17.5.

10.5.2023

Aanar tiõrvâsvuõttkõõskõskääzzkõõzzin lij ââʹnnempuåtkâlm 17.5. Anára dearvvašvuođaguovddášbálvalusat eai leat geavahusas 17.5. Aanaar tiervâsvuođâkuávdášpalvâlusah iä lah kiävtust 17.5.

Inarin terveyskeskuksessa tehdään järjestelmämuutoksia keskiviikkona 17.5. Terveyskeskuksen järjestelmissä on käyttökatko keskiviikkona aamupäivästä. Käyttökatko vaikuttaa ajanvarausjärjestelmän toimintaan ja potilastietojen käsittelyyn. Keskiviikon 17.5. terveydenhoitajien puhelintunti kello 8–9 on peruttu.

Terveyskeskuksen päivystys- ja ajanvaraus palvelee kiireellisissä päivystysasioissa käyttökatkon ajan. Pyydämme, että kiireettömät yhteydenotot tehdään ennen tai jälkeen käyttökatkon.

Aanar tiõrvâsvuõttkõõskõskääzzkõõzzin lij ââʹnnempuåtkâlm 17.5.

Aanar tiõrvâsvuõttkõõskõõzzâst tuejjeet riâžldõkmuttsid seärad 17.5. Tiõrvâsvuõttkõõskõõzz riâžldõõǥǥin lij ââʹnnempuåtkâlm seärad tueʹlespeeiʹv. Ââʹnnempuåtkâlm vaikkat ääiʹjvaʹrrjummušriâžldõõǥǥ toimmu da puõcciteâđai ǩiõttʼtõõllmõʹšše. Seärad 17.5. tiõrvâsvuõđhoiʹddjeeji teʹlfončiâss č. 8-9 lij jårrõsttum.

Tiõrvâsvuõttkõõskõõzz kååccmõš da ääiʹjvaʹrrjummuš kääzzkâstt ǩirrsallaš kååʹccemaaʹššin ââʹnnempuåtkâlm ääiʹj. Mij raukkâp, što ǩirrsâʹttem õhttvuõđvälddmõõžžid tuejjeet ouddâl leʹbe mâŋŋa ââʹnnempuåtkâlm.

Anára dearvvašvuođaguovddášbálvalusat eai leat geavahusas 17.5.

Anára dearvvašvuođaguovddážis dahket vuogádatnuppástusaid gaskavahku 17.5. Dearvvašvuođaguovddáža vuogádagat eai leat geavahusas gaskavahku iđitbeaivve. Geavaheami gaskkalduhttin váikkuha áiggivárrenvuogádahkii ja pasientadieđuid gieđahallamii. Gaskavahku 17.5. ii sáhte riŋget dearvvašvuođadivššáriidda diibmu 8-9.

Dearvvašvuođaguovddáža gozihan- ja áiggivárren bálvala jođánis gozihanáššiin dan botta go vuogádagat eai leat geavahusas. Mii bivdit, ahte hoahpuhis áššiin váldit oktavuođa ovdal dahje maŋŋel vuogádagaid geavaheami gaskkalduhttima.

Aanaar tiervâsvuođâkuávdášpalvâlusah iä lah kiävtust 17.5.

Aanaar tiervâsvuođâkuávdáást taheh vuáhádâhnubástusâid koskoho 17.5. Tiervâsvuođâkuávdáá vuáháduvah iä lah kiävtust koskoho iiđeedpeeivi. Kevttim koskâldittem vaaigut ääigiväridemvuáhádâhân já pyecceetiäđui kieđâvušmân. Koskoho 17.5. ij pyevti suáittiđ tiervâsvuođâtipšoid tijme 8-9.

Tiervâsvuođâkuávdáá kocceem- já ääigiväridem palvâl huápulijn kocceemaašijn ton puudâ ko vuáháduvah iä lah kiävtust. Mij pivdep, et huáputtes aašijn väldip ohtâvuođâ ovdil teikkâ maŋa vuáháduvâi kevttim koskâldittem.

 

Inarin terveyskeskuspalveluissa on käyttökatko 17.5.
10.5.2023
Aanar tiõrvâsvuõttkõõskõskääzzkõõzzin lij ââʹnnempuåtkâlm 17.5. Anára dearvvašvuođaguovddášbálvalusat eai...

Inarin terveyskeskuspalveluissa on käyttökatko 17.5.


Aanar tiõrvâsvuõttkõõskõskääzzkõõzzin lij ââʹnnempuåtkâlm 17.5. Anára dearvvašvuođaguovddášbálvalusat eai leat geavahusas 17.5. Aanaar tiervâsvuođâkuávdášpalvâlusah iä lah kiävtust 17.5.