Johdon blogi: Hyvinvointialueen strategia on päätetty
Aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto jatkaa johdon blogisarjaa.

Johdon blogi: Hyvinvointialueen strategia on päätetty

17.2.2023

Lue lisää
Kuvassa aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto.

Aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto

Johdon blogi: Hyvinvointialueen strategia on päätetty

17.2.2023

Aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto jatkaa johdon blogisarjaa.

Aluevaltuusto on päättänyt Lapin hyvinvointialueen strategian kokouksessa 6.2.2023. Strategian valmistelu ja päättäminen toteutui hyvässä yhteistyössä ja yksimielisesti.

Strategiaa on valmisteltu viime keväästä lähtien. Osallistimme työhön suuren joukon eri tahoja: aluevaltuutettuja, alueen asukkaita, henkilöstöä ym. Luonnoksesta pyydettiin lausuntoja monilta kumppaneiltamme ja niitä myös annettiin kiitettävästi. Työskentelystä saatiin erinomaisia eväitä hyvinvointialueen toimintaan.

Visiosta ja missiosta ja arvoista lähdimme liikkeelle. ”Lapissa elämme hyvää ja turvallista elämää. Meillä ihmiset ja palvelut kohtaavat oikeissa paikoissa ja oikeaan aikaan.” Tämä on visio, johon tähtäämme.

”Olemme turvallinen kumppani läpi elämän.” Missiomme kuvaa hyvin sitä, että olemme mukana lappilaisten elämässä kehdosta hautaan. Arvomme ovat yhdenvertainen, vastuullinen, luotettava ja inhimillinen.

Hyvinvointialuestrategian painopisteiksi määrittelimme asiakaskokemuksen, henkilöstökokemuksen, vaikuttavuuden, talouden tasapainon ja hyvän johtamisen. Strategiassa on linjattu, mitä esimerkiksi painopisteisiin liittyen tavoittelemme.

Edellä mainittuihin asioihin liittyy paljon lupausta ja lupausten pitäminen ei tapahdu sormia napsauttamalla.  Onnistuminen vaatii pitkäjännitteistä ja päämäärätietoista työtä. 

Hyvinvointialuestrategian hyväksymisen jälkeen tulee työn alle paljon erilaisia asioita, joilla strategiaa toteutetaan. Palvelustrategian, palvelutasopäätösten, osallisuusohjelman ja henkilöstöohjelman valmistelu käynnistyvät pikimmiten. Aluevaltuuston päätöksentekoon nämä tulevat myöhemmin tämän vuoden aikana.

Hyvinvointialueen talous on yksi painopisteistämme. Hyvinvointialueen tulot muodostuvat valtion rahoituksesta ja toiminnan tuotoista. Valtion rahoitus kuluvalle vuodelle on vielä monilta osin auki. Lapin hyvinvointialueen budjetti on yhteensä noin miljardi euroa. Viime vuonna saatu päätös hyvinvointialueellemme tulevasta valtion rahoituksesta on noin 858 miljoonaa euroa. Eduskunnan käsittelyssä on parhaillaan hyvinvointialueille tulevan rahoituksen kertakorvauksen aikaistaminen, 350 miljoonan euron lisärahoitus hyvinvointialueille sekä Kemin ja Savonlinnan sairaaloiden erillisrahoitus. Näillä päätöksillä on iso merkitys myös Lapin hyvinvointialueen talouteen.

Tavoitteemme on kestävä talous. Aluevaltuusto on talousarviota hyväksyessään päättänyt, että talouden tasapinottamiseen liittyviä toimenpiteitä käsitellään aluevaltuustossa viimeistään kesäkuun kokouksessa. Talouden sopeuttamiseen liittyvien toimenpiteitten valmistelu käynnistetään siten, että maalis-huhtikuussa on aluehallituksen käsittelyssä ensimmäinen esitys talouden tasapainottamisesta. Palvelustrategian ja talouden tasapainottamisen valmistelu tulee tapahtua käsi kädessä, ei toisistaan irrallisina asioina. 

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen uudistukselle on asetettu isoja tavoitteita. Tavoitteemme on onnistua työssä.

Hyvää talven jatkoa kaikille!

Tapani Melaluoto
aluehallituksen puheenjohtaja

Lue kaikki johdon blogit >

Kuvassa aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto. Johdon blogi: Hyvinvointialueen strategia on päätetty
17.2.2023
Aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto jatkaa johdon blogisarjaa.
Kuvassa aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto.

Johdon blogi: Hyvinvointialueen strategia on päätetty


Aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto jatkaa johdon blogisarjaa.