Johdon blogi: Uudistus tulee, olemmeko valmiina
Aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto avaa hyvinvointialueen johdon blogin.
Aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto.

Johdon blogi: Uudistus tulee, olemmeko valmiina

20.10.2022

Aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto avaa hyvinvointialueen johdon blogin.

Sosiaali- ja terveystoimen uudistusta on suunniteltu pitkään ja hartaasti. Lopulta kesällä 2021 eduskunta hyväksyi lainsäädännön, jolla uudistetaan sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen järjestämistä suuresti. Lapin maakunnassa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluja järjestää tällä hetkellä 27 organisaatiota, kuntia ja kuntayhtymiä. Ensi vuoden alusta lukien järjestäjiä on yksi, Lapin hyvinvointialue.

Uudistuksen tavoitteet

Valtakunnalliselle uudistukselle on asetettu isoja tavoitteita. Uudistuksen tavoitteena on

  • turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueella asuville
  • parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta
  • kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja
  • turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti
  • vastata ikääntymisen ja syntyvyydenlaskun aiheuttamiin haasteisiin
  • hillitä kustannusten kasvua

Miten muutos näkyy asukkaille

Keskeinen tavoite on turvata muutosvaiheessa palvelujen jatkuminen keskeytyksettä. Tavoitteemme on, että muutos tapahtuu turvallisesti. Pidemmällä aikajänteellä on tavoitteena uudistuksen näkyminen parantuneena palveluna.

Organisaatiota rakennettu ja johtoa valittu

Hyvinvointialueen luottamushenkilöelinten toiminta on alkanut 1.3.2022. Ensimmäinen puoli vuotta on mennyt suurelta osin organisaation rakentamisessa. Aluevaltuusto on valinnut luottamuselimet, hyväksynyt hallintosäännön ja monta muuta asiaa, jotka ovat liittyneet toiminnan käynnistämiseen. Aluevaltuusto on kokoontunut kuusi kertaa. Aluehallitus on kokoontunut jo yhdeksäntoista kertaa.

Alkutaipaleen keskeinen asia on ollut myös johdon valinta. Aluevaltuusto on valinnut hyvinvointialuejohtajan. Aluehallitus on valinnut toimialajohtajat ja vastuualuejohtajat. Vastuualuejohtajien osalta valinnat ovat osin vielä kesken. Johdon tehtävä on huolehtia siitä, että muu organisoituminen tapahtuu ennen vuoden vaihdetta ja palvelutuotanto pelaa. Hyvinvointialueen palvelukseen tulee noin 7 600 työntekijää.

Strategiaa valmistellaan

Hyvinvointialueen strategiatyö on käynnistynyt jo keväällä. Aluevaltuusto on työstänyt strategiaa useassa seminaaritapahtumassa. Hyvinvointialueen asukkailta on myös kysytty mielipidettä hyvinvointialueen tärkeimmistä asioista. Suuri joukko ihmisiä onkin kantanut kortensa kekoon. Muun muassa peruspalvelujen turvaaminen ja ennaltaehkäisevä työ ovat nousseet kovasti kommenteissa esille.

Strategiatyö on nyt loppusuoralla. Hyvinvointialueen asukkailla ja muilla tahoilla on mahdollisuus kommentoida luonnosta. Aluevaltuusto päättää strategiasta 21.11.2022.

Talousarvio työn alla

Hyvinvointialueen ensi vuoden talousarvion valmistelu on käynnissä. Talousarvio tulee olemaan lähes miljardi euroa. Toiminnan rahoitus toteutuu suurelta osin valtion rahoituksella. Valtion rahoitus tulee olemaan ensi vuonna noin 870 miljoonaa euroa. Loppuosa tuloista tulee pääasiassa erilaisten toimintatuottojen kautta. Aluevaltuusto päättää talousarviosta joulukuussa pidettävässä kokouksessa.

Investointiohjelma hyväksytty alustavasti

Valtio valvoo tarkasti myös hyvinvointialueen investointitoimintaa. Hyvinvointialueen on pitänyt tehdä ministeriöille esitys investoinneista syyskuun aikana. Aluevaltuusto käsitteli hyvinvointialueen lähivuosien investointiohjelmaa kokouksessa 26.9.2022. Aluevaltuuston hyväksymän investointisuunnitelman mukaan hyvinvointialuekonsernin vuoden 2023 investoinnit ovat noin 60 miljoonaa euroa.

Lopullinen investointiohjelma ensi vuodelle päätetään aluevaltuuston talousarviokokouksessa 19.12.2022. Siinä vaiheessa meillä on toivottavasti tiedossa talouden koko kuva ja käytettävissä olevat resurssit.

H-hetki lähestyy

Tätä kirjoittaessani on reilu kaksi kuukautta aikaa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestämisen siirtymiseen Lapissa hyvinvointialueen toiminnaksi. Valmistelu etenee kovaa vauhtia ja olemme aikataulussa. Valmisteluväki, niin henkilöstö kuin päättäjätkin, tekevät ”hartiavoimin” töitä.

Tavoitteemme on, että siirtyminen tapahtuu asiakkaan näkökulmasta huomaamatta ja turvallisesti.

Hyvää syksyn jatkoa kaikille!

Tapani Melaluoto
aluehallituksen puheenjohtaja

Aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto. Johdon blogi: Uudistus tulee, olemmeko valmiina
20.10.2022
Aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto avaa hyvinvointialueen johdon blogin.