Korotuksia omaishoidon tukeen vuoden 2024 alusta
Aluehallitus hyväksyi korotuksia omaishoidon tuen hoitopalkkioihin 1.1.2024 alkaen. Palkkiot nousevat 5,07...

Korotuksia omaishoidon tukeen vuoden 2024 alusta

22.12.2023

Lue lisää

Korotuksia omaishoidon tukeen vuoden 2024 alusta

22.12.2023

Aluehallitus hyväksyi korotuksia omaishoidon tuen hoitopalkkioihin 1.1.2024 alkaen. Palkkiot nousevat 5,07 prosenttia.

Aluehallitus hyväksyi korotuksia omaishoidon tuen hoitopalkkioihin vuoden 2024 alusta lähtien.  Omaishoitajille maksettavien palkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain 5 §:ssä. Hoitopalkkiota tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelaissa tarkoitetulla palkkakertoimella.

Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on jatkossa 461,99 euroa kuukaudessa ja raskaan siirtymävaiheen hoitopalkkio vähintään 923,99 euroa kuukaudessa. Hoitopalkkiot korottuvat vuoteen 2023 verrattuna 5,07 prosenttia.

Lapin hyvinvointialueen omaishoidon tuen hoitopalkkiot 1.1.2024

  1.1.2023 1.1.2024
Maksuluokka 1 439,70 €/kk  461,99 €/kk 
Maksuluokka 2 634 €/kk  666,14 €/kk  
Maksuluokka 3 850 €/kk   893,10 €/kk  
Erityismaksuluokka 1070 €/kk   1124,25 €/kk 


Myös sijaisomaishoidon palkkioihin tehdään vastaava indeksikorotus. 

Korotuksia omaishoidon tukeen vuoden 2024 alusta
22.12.2023
Aluehallitus hyväksyi korotuksia omaishoidon tuen hoitopalkkioihin 1.1.2024 alkaen. Palkkiot nousevat 5,07...

Korotuksia omaishoidon tukeen vuoden 2024 alusta


Aluehallitus hyväksyi korotuksia omaishoidon tuen hoitopalkkioihin 1.1.2024 alkaen. Palkkiot nousevat 5,07 prosenttia.