Korotuksia palveluseteleiden arvoon vuoden 2024 alusta
Lapin hyvinvointialue korottaa palveluseteleiden arvoa 5,5 prosentilla lukuun ottamatta kotihoidon...

Korotuksia palveluseteleiden arvoon vuoden 2024 alusta

22.12.2023

Lue lisää

Korotuksia palveluseteleiden arvoon vuoden 2024 alusta

22.12.2023

Lapin hyvinvointialue korottaa palveluseteleiden arvoa 5,5 prosentilla lukuun ottamatta kotihoidon palveluseteliä, jonka arvo on jatkossa 45 euroa/tunti.

Aluehallitus vahvisti korotuksia palveluseteleiden arvoihin vuoden 2024 alusta lähtien. Palveluseteleiden arvo nousee 5,5 prosentilla lukuun ottamatta kotihoidon palveluseteliä, jonka arvo on jatkossa 45 euroa/tunti. Vammaispalveluiden palvelusetelien arvoja tarkistetaan myöhemmin kilpailutusten valmistuttua.

Lapin hyvinvointialueen sosiaalipalveluissa on laajasti käytössä sekä tasasuuruinen että tulosidonnainen palveluseteli.

Tasasuuruisessa palvelusetelissä asiakkaan tuloilla ei ole vaikutusta palvelusetelin arvoon, vaan palveluseteli on kaikille asiakkaille yhtä suuri tuloista riippumatta. Hyvinvointialue määrää palvelusetelin arvon. Tukipalveluiden palvelusetelit ovat pääosin tasasuuruisia.

Tulosidonnaisessa palvelusetelissä asiakkaan tulot vaikuttavat palvelusetelin suuruuteen. Palvelusetelin arvon suuruudelle määritellään vähimmäis- ja enimmäisarvo hyvinvointialueen määrittämien perusteiden mukaisesti. Mitä suuremmat tulot, sitä suurempi on myös asiakkaan omavastuu.

Palvelusetelin arvon sitominen palvelun käyttäjän maksukykyyn on perusteltua muun muassa sellaisissa palveluissa, joiden käyttö kestää pitkään. Tulosidonnainen palveluseteli on käytössä kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa palveluasumisessa.

Korotuksia palveluseteleiden arvoon vuoden 2024 alusta
22.12.2023
Lapin hyvinvointialue korottaa palveluseteleiden arvoa 5,5 prosentilla lukuun ottamatta kotihoidon...

Korotuksia palveluseteleiden arvoon vuoden 2024 alusta


Lapin hyvinvointialue korottaa palveluseteleiden arvoa 5,5 prosentilla lukuun ottamatta kotihoidon palveluseteliä, jonka arvo on jatkossa 45 euroa/tunti.