Kotisairaala

Kotisairaala tarjoaa sairaanhoidollista hoitoa kotiin, palveluasumiseen tai hoivakotiin. Tavoitteena on vuodeosastojakson lyhentäminen tai välttäminen.

Paikkakuntavalinta

Valitse paikkakunta ja saat näkyviin yhteystiedot, sähköiset palvelut ja muut palveluun liittyvät tiedot.

Valitse paikkakunta:

Ei valittuna paikkakuntaa

Rovaniemen sairaalapalvelujen palveluesimiehen puhelinasiointi

Kuntoutussairaalan ja kotisairaalan toiminnasta vastaava palveluesimies

Rovaniemen kuntoutussairaalan ja kotisairaalan laskutuksen puhelinasiointi

Kuntoutussairaalan ja kotisairaalan laskutus

Normaalit aukioloajat

 • Maanantai - Perjantai 08:00 - 11:00

Rovaniemen kotisairaalan puhelinasiointi

Kotisairaala on Rovaniemen kaupungin perusterveydenhuollon yksikkö.

Kemin kotisairaala

Saat yhteyden kotisairaalaan (Sauvosaaren sairaala) soittamalla. Sairaanhoitaja käy kotona tai asiakas voi käydä erillisen sopimuksen mukaan kotisairaalan tiloissa kotihoitokeskuksessa.

Käyntejä tehdään kaikkina viikonpäivinä, ja ne sovitaan erikseen hoitosuunnitelman mukaan.

Pellon kotisairaanhoidon puhelinasiointi

Kotisairaanhoidon puhelinnumeroista tavoitat kaikki kotisairaanhoitajat. Kotisairaanhoidon toiminta on jaettu kolmeen alueeseen, mutta puhelinnumerot ovat henkilökohtaisia. Tehostetun kotisairaanhoidon numero palvelee päivystysasioissa. Tehostetun kotisairaanhoidon numeroon voivat ottaa yhteyttä myös uudet asiakkaat.

Kemijärven kotisairaala

Saat yhteyden kotisairaalaan soittamalla.

Sallan kotisairaala

Sallan kotisairaalan sairaanhoitajiin ja osastonhoitajaan saat yhteyden soittamalla.

Normaalit aukioloajat

Sairaanhoitajat (muuna aikana kotisairaalan puhelut ohjautuvat akuutti- ja kuntoutusosaston numeroon)
 • Maanantai - Sunnuntai 07:00 - 21:00

Sodankylän terveyskeskus - Sopukan hoitajan ja lääkärin ajanvaraus

Sodankylän hyvinvointikeskus Sopukka palvelee sekä kiireettömissä että kiireellisissä sairaustapauksissa.

Voit varata ajan lääkärin ja hoitajan vastaanotolle soittamalla. Kiireellinen ja kiireetön vastaanotto palvelee yhdestä numerosta. Käytössä on takaisinsoittopalvelu, jolloin asiakkaalle pyritään soittamaan takaisin saman päivän aikana. Takaisinsoittopalvelun nauhoite ohjaa sinut valitsemaan oikean linjan.

Hoitaja tekee yhteydenoton aikana hoidon tarpeen arvion, jonka perusteella sinut ohjataan joko lääkärin tai hoitajan vastaanotolle.

Normaalit aukioloajat

Kiireetön vastaanotto
 • Maanantai - Torstai 08:00 - 16:00
 • Perjantai 08:00 - 14:45
Päivystyspoliklinikka - kiireellinen vastaanotto
 • Maanantai - Sunnuntai 08:00 - 21:00

Kittilän kotisairaala

Saat yhteyden kotisairaalan sairaanhoitajaan. Kotisairaalan sairaanhoitaja vastaa puhelimeen jokaisena viikonpäivänä.

Normaalit aukioloajat

 • Maanantai - Sunnuntai 08:00 - 21:00

Tornion kotisairaala

Tietyissä tilanteissa potilas voi saada sairaalahoitoa kotonaan. Hoitava lääkäri suunnittelee ja toteuttaa hoidon. Kotisairaalahoitoon tarvitaan potilaan suostumus. Potilas voi saada kotisairaalahoitoa, jos hänen kuntonsa riittää siihen. Lisäksi hoitotoimenpiteiden pitää olla sellaisia, että ne voidaan tehdä myös kotona.

Kotisairaalahoidossa otetaan aina huomioon myös kodin kokonaistilanne ja mahdolliset muut perheenjäsenet.

Kotisairaalahoito on vaihtoehto sairaalassa annettavalle hoidolle. Kotisairaalahoitoon kuuluu yleensä se, että hoitohenkilökunta käy potilaan kotona ja potilas käy sairaalassa suunnitelman ja tilanteen mukaan.


Osoite


Sairaalakatu 1, 95400 TORNIO


Muut yhteystiedot

Rovaniemen kuntoutussairaala ja kotisairaala

Kuntoutussairaalan osastot K1, K2 ja K3 ovat perusterveydenhuollon osastoja. Osastohoitoon potilaat tulevat Lapin keskussairaalasta, päivystyksestä, oman lääkärin vastaanotolta tai muista hoitopaikoista lääkärin lähetteellä.

Osastoilla hoidetaan akuutti-, tutkimus-, kuntoutus- ja saattohoitopotilaita. Osastoille otetaan potilaita ympärivuorokauden. Hoito osastoilla on sairauksien hoitoa ja kuntoutusta, tavoitteena mahdollisimman aikainen kotiutuminen.

Kuntoutussairaalan osasto EHVI on perusterveydenhuollon yksikkö, jossa hoidetaan erityishoitoa vaativia ikäihmisiä. Ehvissä vierailut klo 15-17. Soitathan yksikköön ennen vierailua sopiaksesi aikataulun.


Osoite


Pulkamontie 4, 96900 SAARENKYLÄ


Normaalit aukioloajat

Auki 24/7

Muut yhteystiedot

Puhelin

Pellon kotisairaanhoidon toimisto

Kotisairaanhoidon ja tehostetun kotisairaanhoidon toimitilat sijaitsevat terveyskeskuksen rakennuksen eteläpäässä. Kotisairaanhoidon tiloissa on toimistojen lisäksi myös potilashuone, jossa on mahdollista tehdä pieniä hoitotoimenpiteitä tai antaa antibioottitiputuksia. Samoissa tiloissa toimii kotipalvelu, jonka kanssa kotisairaanhoito tekee tiivistä yhteistyötä.


Osoite


Ahjotie 4-6, 95700 PELLO


Muut yhteystiedot

Sallan sosiaali- ja terveyskeskus

Sallan sosiaali- ja terveyskeskuksesta saat perusterveydenhuollon palvelut.


Osoite


Jungintie 3, 98900 SALLA


Muut yhteystiedot

Lisätiedot

Kotisairaala on sairaanhoitoa, jota toteutetaan asiakkaan suostumuksella voinnin ja hoitomenetelmien salliessa hänen kotonaan, muussa asuinpaikassa tai kotisairaalan vastaanottotiloissa sosiaali- ja terveyskeskuksessa.

Sodankylän terveyskeskus - hyvinvointikeskus Sopukka

Sodankylän hyvinvointikeskus Sopukka palvelee alueen asukkaita sekä kiireettömissä että kiireellisissä sairaustapauksissa.

Kiireettömät lääkäri- ja hoitajavastaanotot on järjestetty ajanvarausperiaatteella.

Äkillisissä sairastapauksissa päivystyspoliklinikan hoitaja tekee hoidon tarpeen arvion, antaa kotihoito-ohjeita sekä ohjaa tarvittaessa päivystävän lääkärin vastaanotolle.

Puhelimitse:

• ajanvaraukset lääkärin ja hoitajan vastaanotoille (kiireetön ja päivystys)

• sairaanhoidon neuvonta


Osoite


Karistamontie 4, 99600 SODANKYLÄ


Normaalit aukioloajat

Päivystyspoliklinikka - akuuttivastaanotto
 • Maanantai - Sunnuntai 08:00 - 21:00
Röntgen
 • Maanantai - Torstai 08:00 - 16:00
 • Perjantai 08:00 - 15:00
Kiireetön vastaanotto/ajanvaraus
 • Maanantai - Perjantai 08:00 - 14:00
Terveysneuvonta
 • Maanantai - Torstai 08:00 - 16:00
 • Perjantai 08:00 - 14:45

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kemin Sauvosaaren sairaala

Sauvosaaren sairaalassa hoidetaan perusterveydenhuollon sairaanhoitoa ja pitkäaikaista laitoshoitoa tarvitsevia potilaita.

Hoidon tavoitteena on, että potilaat voivat palata kotiin, tuettuun palveluasumisyksikköön tai vanhainkotiin. Saattohoitopotilaille pyritään turvaamaan mahdollisimman hyvä loppuelämä.

Osastot 1 ja 2 tarjoavat ympärivuorokautista sairaanhoitoa ja jatkokuntoutusta. Osastoilla hoidetaan aikuisia kirurgisia, neurologisia, psykiatrisia, sisätauti-, päihde- ja saattohoitopotilaita.

Osastoille on sijoitettu myös pitkäaikaissairaanhoitoa tarvitsevia potilaita, jotka odottavat paikkaa palvelutalosta tai tehostetun palveluasumisen yksiköstä.

Osasto 1 on kotisairaalan tukiosasto yöaikana.

Päiväsairaala tukee ja lisää terveyttä ja elämänhallintaa, jotta asiakkaat selviytyvät kotona mahdollisimman pitkään. Tavoitteena on vähentää päivystyskäyntejä sekä siirtää palveluasumisen tarvetta myöhempään.


Osoite


Sauvosaarenkatu 24, 94100 KEMI


Muut yhteystiedot

Kemijärven hyvinvointikeskus Lapponia

Hyvinvointikeskus Lapponia tarjoaa seuraavat palvelut:

* hoitotarvikejakelu, kuntoutuspalvelut, laboratoriopalvelut, neuvolapalvelut, perhe- ja mielenterveysklinikan palvelut, potilasasiamiehen palvelut, röntgenpalvelut, suun terveydenhuollon palvelut, työterveyshuollon palvelut, vuodeosastopalvelut, kotihoidon sekä kotisairaalapalvelut.

Lapponiassa käy säännöllisin väliajoin erikoislääkäreistä kardiologi, psykiatri ja psykologi.


Osoite


Sairaalakatu 9, 98100 KEMIJÄRVI


Normaalit aukioloajat

Normaalit aukioloajat
 • Maanantai - Perjantai 08:00 - 16:00

Muut yhteystiedot

Puhelin

Lisätiedot

Kotisairaala tarjoaa sairaanhoidollista hoitoa kotiin, palveluasumiseen tai hoivakotiin. Asiakkaaksi tullaan lääkärin lähetteellä. Asiakkuus edellyttää asiakkaan suostumusta. Hoitojakso kestää yleensä 1-3 viikkoa. Kotisairaalassa voidaan hoitaa: * suonensisäiset antibiootit, suonensisäinen nesteytys ja ravitsemus * punasolusiirrot * näytteiden otot * haava- ja palovammahoidot * sairaanhoidolliset toimenpiteet ja niihin liittyvä neuvonta ja ohjaus * palliatiivinen hoito ja saattohoito kotona

Palvelun aukioloajat
Kotisairaala
 • Maanantai - Sunnuntai 07:00 - 20:00

Kittilän terveyskeskus

Kittilän terveyskeskuksesta saat perusterveydenhuollon palveluita. Tarvittaessa sinut ohjataan edelleen jatkotutkimuksiin ja -hoitoihin.

Kittilän terveyskeskuksessa toimii poliklinikka, lääkärin kiireetön vastaanotto, laboratorio, röntgen, mielenterveystoimisto, fysioterapia, neuvolat ja akuutti- ja kuntoutusosasto (entiseltä nimeltään vuodeosasto).


Osoite


Sairaalantie 2, 99100 KITTILÄ


Normaalit aukioloajat

Poliklinikka ja vastaanotto
 • Maanantai - Torstai 08:00 - 15:00
 • Perjantai 08:00 - 14:00
Akuutti- ja kuntoutusosasto (entinen vuodeosasto) Auki 24/7
Virtu.fi-viesteihin ja Omaolo-oirearvioihin vastaamme
 • Maanantai - Perjantai 08:00 - 16:00

Muut yhteystiedot

Puhelin

Tietyissä tilanteissa potilas voi saada sairaalahoitoa kotonaan. Hoitava lääkäri suunnittelee ja toteuttaa hoidon. Kotisairaalahoitoon tarvitaan potilaan suostumus. Potilas voi saada kotisairaalahoitoa, jos hänen kuntonsa riittää siihen. Lisäksi hoitotoimenpiteiden pitää olla sellaisia, että ne voidaan tehdä myös kotona.

Kotisairaalahoidossa otetaan aina huomioon myös kodin kokonaistilanne ja mahdolliset muut perheenjäsenet.

Kotisairaalahoito on vaihtoehto sairaalassa annettavalle hoidolle. Kotisairaalahoitoon kuuluu yleensä se, että hoitohenkilökunta käy potilaan kotona ja potilas käy sairaalassa suunnitelman ja tilanteen mukaan.

Rovaniemen sairaalapalvelujen palveluesimiehen puhelinasiointi

Kuntoutussairaalan ja kotisairaalan toiminnasta vastaava palveluesimies

Rovaniemen kuntoutussairaalan ja kotisairaalan laskutuksen puhelinasiointi

Kuntoutussairaalan ja kotisairaalan laskutus

Normaalit aukioloajat

 • Maanantai - Perjantai 08:00 - 11:00

Rovaniemen kotisairaalan puhelinasiointi

Kotisairaala on Rovaniemen kaupungin perusterveydenhuollon yksikkö.

Kemin kotisairaala

Saat yhteyden kotisairaalaan (Sauvosaaren sairaala) soittamalla. Sairaanhoitaja käy kotona tai asiakas voi käydä erillisen sopimuksen mukaan kotisairaalan tiloissa kotihoitokeskuksessa.

Käyntejä tehdään kaikkina viikonpäivinä, ja ne sovitaan erikseen hoitosuunnitelman mukaan.

Pellon kotisairaanhoidon puhelinasiointi

Kotisairaanhoidon puhelinnumeroista tavoitat kaikki kotisairaanhoitajat. Kotisairaanhoidon toiminta on jaettu kolmeen alueeseen, mutta puhelinnumerot ovat henkilökohtaisia. Tehostetun kotisairaanhoidon numero palvelee päivystysasioissa. Tehostetun kotisairaanhoidon numeroon voivat ottaa yhteyttä myös uudet asiakkaat.

Kemijärven kotisairaala

Saat yhteyden kotisairaalaan soittamalla.

Sallan kotisairaala

Sallan kotisairaalan sairaanhoitajiin ja osastonhoitajaan saat yhteyden soittamalla.

Normaalit aukioloajat

Sairaanhoitajat (muuna aikana kotisairaalan puhelut ohjautuvat akuutti- ja kuntoutusosaston numeroon)
 • Maanantai - Sunnuntai 07:00 - 21:00

Sodankylän terveyskeskus - Sopukan hoitajan ja lääkärin ajanvaraus

Sodankylän hyvinvointikeskus Sopukka palvelee sekä kiireettömissä että kiireellisissä sairaustapauksissa.

Voit varata ajan lääkärin ja hoitajan vastaanotolle soittamalla. Kiireellinen ja kiireetön vastaanotto palvelee yhdestä numerosta. Käytössä on takaisinsoittopalvelu, jolloin asiakkaalle pyritään soittamaan takaisin saman päivän aikana. Takaisinsoittopalvelun nauhoite ohjaa sinut valitsemaan oikean linjan.

Hoitaja tekee yhteydenoton aikana hoidon tarpeen arvion, jonka perusteella sinut ohjataan joko lääkärin tai hoitajan vastaanotolle.

Normaalit aukioloajat

Kiireetön vastaanotto
 • Maanantai - Torstai 08:00 - 16:00
 • Perjantai 08:00 - 14:45
Päivystyspoliklinikka - kiireellinen vastaanotto
 • Maanantai - Sunnuntai 08:00 - 21:00

Kittilän kotisairaala

Saat yhteyden kotisairaalan sairaanhoitajaan. Kotisairaalan sairaanhoitaja vastaa puhelimeen jokaisena viikonpäivänä.

Normaalit aukioloajat

 • Maanantai - Sunnuntai 08:00 - 21:00
Kotisairaala