Kutsu markkinavuoropuheluun koskien hankintaa Lapin hyvinvointialueen ikääntyneiden ympärivuorokautinen palveluasuminen
Markkinavuoropuhelu järjestetään perjantaina 16.12.2022 kello 13.30-15 Teamsilla.

Kutsu markkinavuoropuheluun koskien hankintaa Lapin hyvinvointialueen ikääntyneiden ympärivuorokautinen palveluasuminen

12.12.2022

Markkinavuoropuhelu järjestetään perjantaina 16.12.2022 kello 13.30-15 Teamsilla.

Kuvaus markkinavuoropuhelusta ja ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen hankinnasta

Lapin hyvinvointialueen Hankinta LAPHA/477/02.08.01/2022 koskee ikääntyneiden ympärivuorokautisten asumispalveluiden kilpailutusta koko Lapin hyvinvointialueelle. Sopimuskauden pituus on 24 kuukautta ja siihen sisältyy mahdollisuus yhteen (1) 12 kuukauden mittaiseen optiosopimuskauteen. Lapin hyvinvointialueen tavoitteena on, että hankintasopimus LAPHA/477/02.08.01/2022 tulisi voimaan 1.4.2023 alkaen.

Ympärivuorokautisella palveluasumisella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 21 c §:ssä tarkoitettuja asumispalveluja palveluntuottajan ylläpitämässä palvelukodissa. Asumispalvelut on tarkoitettu niille ikääntyneille, jotka eivät rajoitetun toimintakykynsä vuoksi selviydy omassa kodissaan, vaan tarvitsevat ympärivuorokautista valvottua asumista siihen liittyvine palveluineen.

Rovaniemen kaupunki on yhteistyössä Lapin hyvinvointialueen kanssa valmistellut koko aluetta koskevaa kilpailutusta. Osana hankinnan valmisteluvaihetta Lapin hyvinvointialue toteuttaa markkinakartoituksen ja pyytää potentiaalisia tarjoajia ilmoittautumaan vuoropuheluun.

Tietopyynnöllä kerätyt tiedot säilyvät luottamuksellisina ja niitä tullaan käyttämään ainoastaan hankinnan suunnitteluun. Markkinavuoropuheluun osallistuneille ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta.

Markkinavuoropuhelun tavoitteena on kartoittaa markkinoilla olevaa tietoa ja hyödyntää sitä hankinnan suunnittelussa ja valmistelussa mahdollisimman onnistuneen kilpailutuksen järjestämiseksi. Tavoitteena on, että Lapin hyvinvointialue julkaisee varsinaisen tarjouspyynnön ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen hankinnasta tammikuussa 2023.

Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen hankinnan kilpailutusprosessin toteutuksesta tulee vastaamaan erillinen kilpailuttajakonsulttipalveluiden tuottaja.

Lapin hyvinvointialue on kiinnostunut kuulemaan vuoropuhelun avulla markkinoilla toimivien yritysten ajatuksia ja näkemyksiä hankinnan tavoitteista, sisällöstä ja toteuttamisesta sekä sopimuksellisista pääperiaatteista.

Ilmoittautuminen

Kaikkia kiinnostuneita markkinoilla toimivia yrityksiä pyydetään osallistumaan vuoropuheluun, joka toteutetaan Microsoft Teams -esittelytilaisuutena 16.12.2022 klo 13.30-15.00.

Ilmoittautumiset pyydetään toimittamaan 15.12.2022 klo 12:00 mennessä sähköpostiosoitteeseen: mirja.tahvonen@lapha.fi .Sähköpostin otsikkokenttään tulee merkitä: ”Ilmoittautuminen markkinavuoropuheluun / Lapin hyvinvointialueen ikääntyneiden ympärivuorokautinen palveluasuminen (LAPHA/477/02.08.01/2022)”.

Tilaaja lähettää tilaisuuden osallistujille kalenterikutsun tilaisuuteen sekä tilaisuuden jälkeen tarjouspyyntöasiakirjaluonnokset kommentoitavaksi.

Markkinavuoropuheluun ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava sähköpostiosoite, johon kalenterikutsu ja tarjouspyyntöasiakirjat lähetetään.

Markkinavuoropuheluun osallistuminen tai osallistumatta jättäminen eivät ole edellytys tai este ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen hankinnan kilpailutukseen osallistumiselle.

Kutsu markkinavuoropuheluun koskien hankintaa Lapin hyvinvointialueen ikääntyneiden ympärivuorokautinen palveluasuminen
12.12.2022
Markkinavuoropuhelu järjestetään perjantaina 16.12.2022 kello 13.30-15 Teamsilla.