Kuulutus: Hyvinvointialuelain 147 §:n mukainen ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 15.5.2023 antanut päätöksen 695/2023, Dnro 658/03.04.04.04.10/2022,...

Kuulutus: Hyvinvointialuelain 147 §:n mukainen ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä

17.5.2023

Lue lisää

Kuulutus: Hyvinvointialuelain 147 §:n mukainen ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä

17.5.2023

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 15.5.2023 antanut päätöksen 695/2023, Dnro 658/03.04.04.04.10/2022, valitukseen, joka oli tehty Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston päätöksestä 29.3.2022 § 6.

Hallinto-oikeuden päätös on nähtävänä Lapin hyvinvointialueen kirjaamossa. Kirjaamon käyntiosoite Porokatu 39C, 96400 Rovaniemi.

Tämä ilmoitus on nähtävillä hyvinvointialueen yleisessä tietoverkossa 17.5.-23.6.2023.

Kuulutus: Hyvinvointialuelain 147 §:n mukainen ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä
17.5.2023
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 15.5.2023 antanut päätöksen 695/2023, Dnro 658/03.04.04.04.10/2022,...

Kuulutus: Hyvinvointialuelain 147 §:n mukainen ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä


Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 15.5.2023 antanut päätöksen 695/2023, Dnro 658/03.04.04.04.10/2022, valitukseen, joka oli tehty Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston päätöksestä 29.3.2022 § 6. Hallinto-oikeuden päätös on nähtävänä Lapin hyvinvointialueen kirjaamossa. Kirjaamon käyntiosoite Porokatu 39C, 96400 Rovaniemi. Tämä ilmoitus on nähtävillä hyvinvointialueen yleisessä tietoverkossa 17.5.-23.6.2023.