Kuulutus: Hyvinvointialuelain 147 §:n mukainen ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä 4.7.2023
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 4.7.2023 antanut päätöksen 1108/2023, Dnro 880/03.04.04.04.10/2022,...

Kuulutus: Hyvinvointialuelain 147 §:n mukainen ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä 4.7.2023

29.8.2023

Lue lisää

Kuulutus: Hyvinvointialuelain 147 §:n mukainen ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä 4.7.2023

29.8.2023

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 4.7.2023 antanut päätöksen 1108/2023, Dnro 880/03.04.04.04.10/2022, valitukseen, joka oli tehty Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän hallituksen päätöksestä 19.5.2022 § 52.

Hallinto-oikeuden päätös on nähtävänä Lapin hyvinvointialueen kirjaamossa. Kirjaamon käyntiosoite Porokatu 39C, 96400 Rovaniemi.

Tämä ilmoitus on nähtävillä hyvinvointialueen yleisessä tietoverkossa 29.8.-5.10.2023.

Kuulutus: Hyvinvointialuelain 147 §:n mukainen ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä 4.7.2023
29.8.2023
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 4.7.2023 antanut päätöksen 1108/2023, Dnro 880/03.04.04.04.10/2022,...

Kuulutus: Hyvinvointialuelain 147 §:n mukainen ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä 4.7.2023


Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 4.7.2023 antanut päätöksen 1108/2023, Dnro 880/03.04.04.04.10/2022, valitukseen, joka oli tehty Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän hallituksen päätöksestä 19.5.2022 § 52. Hallinto-oikeuden päätös on nähtävänä Lapin hyvinvointialueen kirjaamossa. Kirjaamon käyntiosoite Porokatu 39C, 96400 Rovaniemi. Tämä ilmoitus on nähtävillä hyvinvointialueen yleisessä tietoverkossa 29.8.-5.10.2023.