Kuulutus: Kuntalain 142§:n mukainen ilmoitus hallinto-oikeuden päätoksesta 2.11.2023
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 2.11.2023 antanut päätöksen 1781/2023, Dnro 57/03.04.04.04.10/2023,...

Kuulutus: Kuntalain 142§:n mukainen ilmoitus hallinto-oikeuden päätoksesta 2.11.2023

6.11.2023

Lue lisää

Kuulutus: Kuntalain 142§:n mukainen ilmoitus hallinto-oikeuden päätoksesta 2.11.2023

6.11.2023

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 2.11.2023 antanut päätöksen 1781/2023, Dnro 57/03.04.04.04.10/2023, valitukseen, joka oli tehty Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston päätöksestä 29.11.2022 § 48.

Hallinto-oikeuden päätös on nähtävänä Lapin hyvinvointialueen kirjaamossa. Kirjaamon käyntiosoite Porokatu 39C, 96400 Rovaniemi.

Tämä ilmoitus on nähtävillä hyvinvointialueen yleisessä tietoverkossa 6.11.–13.12.2023.

Kuulutus: Kuntalain 142§:n mukainen ilmoitus hallinto-oikeuden päätoksesta 2.11.2023
6.11.2023
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 2.11.2023 antanut päätöksen 1781/2023, Dnro 57/03.04.04.04.10/2023,...

Kuulutus: Kuntalain 142§:n mukainen ilmoitus hallinto-oikeuden päätoksesta 2.11.2023


Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 2.11.2023 antanut päätöksen 1781/2023, Dnro 57/03.04.04.04.10/2023, valitukseen, joka oli tehty Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston päätöksestä 29.11.2022 § 48. Hallinto-oikeuden päätös on nähtävänä Lapin hyvinvointialueen kirjaamossa. Kirjaamon käyntiosoite Porokatu 39C, 96400 Rovaniemi. Tämä ilmoitus on nähtävillä hyvinvointialueen yleisessä tietoverkossa 6.11.–13.12.2023.