Lapin alueelliset hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen neuvottelut käytiin hyvässä hengessä
Lapin hyvinvointialue järjesti 21.12.2023 ensimmäiset alueelliset hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden...

Lapin alueelliset hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen neuvottelut käytiin hyvässä hengessä

22.12.2023

Lue lisää

Neuvotteluihin osallistui lähes 100 henkilöä Lapin keskussairaalan auditoriossa Rovaniemellä ja Teamsin kautta.

Lapin alueelliset hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen neuvottelut käytiin hyvässä hengessä

22.12.2023

Lapin hyvinvointialue järjesti 21.12.2023 ensimmäiset alueelliset hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen (hytetu-) neuvottelut, joihin kutsuttiin Lapin kuntien edustajien lisäksi myös muiden alueella hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien toimijoiden, kuten järjestöjen, yrittäjien ja saamelaiskäräjien edustus.

Hytetu-neuvottelut ovat osa yhdyspintatyötä. Vuosittain käytävät neuvottelut mahdollistavat yhtenäisen näkemyksen muodostumisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tekevien tahojen välille sekä sitoutumisen yhteisiin tavoitteisiin.

Kunnista neuvotteluihin olivat kutsuttuina pääasiassa kunnanjohtaja ja toimialajohtajia sekä HYTE-yhdyshenkilö. Lapin järjestöneuvottelukunnasta, Lapin yrittäjistä, Lapin Kauppakamarilta ja Saamelaiskäräjiltä neuvotteluihin kutsuttiin kustakin yksi edustaja. Neuvotteluihin osallistuvia tahoja pyydettiin valmistelemaan lyhyt puheenvuoro ajankohtaisista hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen asioista.

Hytetu-neuvotteluihin osallistui 91 henkilöä. Neuvotteluissa käytiin keskustelua hyvinvointikertomustiedosta nousevien johtopäätösten sekä merkittävimpien hyvinvointihaasteiden pohjalta. Tarkemmin syvennyttiin ehkäisevän päihdetyön yhdyspintoihin. Myös järjestämisvastuiden kirkastamisesta yhdyspinnoilla keskusteltiin.

- Ensimmäisten neuvotteluiden keskustelu oli hyvähenkistä, rakentavaa ja yhteistyötä korostavaa. Totesimme, että onnistunut hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden työ on myös tehokas kustannusten hallintakeino. Neuvotteluiden päätavoitteena oli yhteisen tahtotilan kirkastaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä alueen toimijoiden kesken, ja siinä mielestäni onnistuttiin. Neuvotteluiden antia tullaan hyödyntämään myös Lapin hyvinvointialueen alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistelussa, kertoo Lapin hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto

Kuntatasoiset neuvottelut käydään kevään aikana

Lapin hyvinvointialue järjestää lisäksi paikallistason kuntakohtaiset hytetu-neuvottelut vuoden 2024 keväällä. Näissä neuvotteluissa voidaan keskustella tarkemmin paikallisista hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen yhdyspinnoista sekä ajankohtaisista teemoista. Tarkemmat ajankohdat sovitaan tammi-helmikuun aikana. 

Keväällä laaditaan Lapin hyvinvointialueen johdolla hyvinvointisuunnitelma, jossa päästään yhdessä asettamaan toiminnalle konkreettisia tavoitteita, toimenpiteitä ja seurannan mittareita. Lisäksi Lapin hyvinvointialue on mukana keväällä käynnistyvässä Kuntaliiton ja Hyvilin alueellisen yhteistyön kehittämispilotissa kuntien kanssa tehtävän yhdyspintatyön edistämiseksi.

Lisätietoja:

kehitysjohtaja Mikko Häikiö, mikko.haikio@lapha.fi, 040 7727 211

Lapin alueelliset hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen neuvottelut käytiin hyvässä hengessä
22.12.2023
Lapin hyvinvointialue järjesti 21.12.2023 ensimmäiset alueelliset hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden...

Lapin alueelliset hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen neuvottelut käytiin hyvässä hengessä


Lapin hyvinvointialue järjesti 21.12.2023 ensimmäiset alueelliset hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen (hytetu-) neuvottelut, joihin kutsuttiin Lapin kuntien edustajien lisäksi myös muiden alueella hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien toimijoiden, kuten järjestöjen, yrittäjien ja saamelaiskäräjien edustus.