Lapin hyvinvointialue hyödyntää ikäihmisten asukaspaneelia asioiden valmistelussa
Aluehallitus antoi ikäihmisten asukaspaneelille tehtäväksi arvioida hyvinvointialueen digitaalisten...

Lapin hyvinvointialue hyödyntää ikäihmisten asukaspaneelia asioiden valmistelussa

7.2.2024

Lue lisää

Lapin hyvinvointialue hyödyntää ikäihmisten asukaspaneelia asioiden valmistelussa

7.2.2024

Aluehallitus antoi ikäihmisten asukaspaneelille tehtäväksi arvioida hyvinvointialueen digitaalisten palvelujen toimintamallia. Ikääntyvien asukkaiden näkökulma on tärkeä huomioida digitaalisten palveluiden kehittämisessä. Asukaspaneeli kokoontuu keskustelemaan aiheesta ja tuottaa puntaroidun kansalaismielipiteen päätöksenteon tueksi.

Syksyllä 2023 Lapin hyvinvointialueen 65-vuotta täyttäneistä asukkaista satunnaisotannalla valittu asukaspaneeli sai tehtäväkseen laatia suosituksen ikääntyneen hyvästä ja turvallisesta arjesta. Aluehallitus merkitsi paneelin suosituksen tiedoksi ja päätti, että se huomioidaan mahdollisuuksien mukaan hyvinvointialueen toiminnassa ja valmistelussa.

Lapin hyvinvointialue hyödyntää ikäihmisten asukaspaneelia asioiden valmistelussa
7.2.2024
Aluehallitus antoi ikäihmisten asukaspaneelille tehtäväksi arvioida hyvinvointialueen digitaalisten...

Lapin hyvinvointialue hyödyntää ikäihmisten asukaspaneelia asioiden valmistelussa


Aluehallitus antoi ikäihmisten asukaspaneelille tehtäväksi arvioida hyvinvointialueen digitaalisten palvelujen toimintamallia. Ikääntyvien asukkaiden näkökulma on tärkeä huomioida digitaalisten palveluiden kehittämisessä. Asukaspaneeli kokoontuu keskustelemaan aiheesta ja tuottaa puntaroidun kansalaismielipiteen päätöksenteon tueksi. Syksyllä 2023 Lapin hyvinvointialueen 65-vuotta täyttäneistä asukkaista satunnaisotannalla valittu asukaspaneeli sai tehtäväkseen laatia suosituksen ikääntyneen...