Lapin hyvinvointialueella käynnistetään muutosneuvottelut
Aluehallituksen päätöstiedote 1.3.2023 pidetystä kokouksesta.

Lapin hyvinvointialueella käynnistetään muutosneuvottelut

2.3.2023

Lue lisää
Silta yli jäätyneen joen talviauringossa.

Kuva: Lapin materiaalipankki, Terhi Tuovinen

Lapin hyvinvointialueella käynnistetään muutosneuvottelut

2.3.2023

Aluehallituksen päätöstiedote 1.3.2023 pidetystä kokouksesta.

Muutosneuvottelut koskevat arviolta 30 henkilön palvelussuhdetta. Palvelussuhteiden muutokset johtuvat toiminnallisista syistä ja ne koskevat yksittäisten viranhaltijoiden tai työntekijöiden aikaisempien työtehtävien päättymistä tai uudelleen järjestelyä hyvinvointialueen toiminnan käynnistyttyä.

Muutosneuvottelujen tavoitteena ei ole toteuttaa irtisanomisia, osa-aikaistamisia tai lomautuksia. Yksittäisten työtehtävien päättyminen liikkeen luovutuksen yhteydessä voi kuitenkin johtaa tilanteeseen, jossa palvelussuhteen ehdot voivat heikentyä tai yksittäisiä palvelussuhteita voidaan irtisanoa taloudellisin tai tuotannollisin perustein.

Lapin hyvinvointialueelle siirtyi yhteensä 7641 henkilöä, joista virkasuhteessa oli 1245 ja työsuhteessa 6396. Valtaosa kunnista ja kuntayhtymistä siirtyneistä tehtävistä ja nimikkeistä säilyy ennallaan.

Silta yli jäätyneen joen talviauringossa. Lapin hyvinvointialueella käynnistetään muutosneuvottelut
2.3.2023
Aluehallituksen päätöstiedote 1.3.2023 pidetystä kokouksesta.
Silta yli jäätyneen joen talviauringossa.

Lapin hyvinvointialueella käynnistetään muutosneuvottelut


Aluehallituksen päätöstiedote 1.3.2023 pidetystä kokouksesta.