Järjestöavustusten valmistelu etenee - kommentoi luonnosta 16.2. mennessä
Lapin hyvinvointialueen järjestöavustusten valmistelu etenee. Tutustu avustusperiaatteisiin ja...

Järjestöavustusten valmistelu etenee - kommentoi luonnosta 16.2. mennessä

7.2.2023

Lue lisää

Järjestöavustusten valmistelu etenee - kommentoi luonnosta 16.2. mennessä

7.2.2023

Lapin hyvinvointialueen järjestöavustusten valmistelu etenee. Tutustu avustusperiaatteisiin ja avustuskäytäntöihin ja kommentoi 16.2. mennessä.

Lapin hyvinvointialue pyytää järjestöiltä ja muilta tahoilta kommentteja avustusperiaatteiden ja avustuskäytäntöjen luonnokseen 16.2.2022 mennessä.

Luonnoksen mukaan hyvinvointialue voi myöntää toiminta-avustuksia tai kerta-avustuksia hyvinvointia, terveyttä ja arjen turvallisuutta edistävään sekä sote-palveluja tukevaan toimintaan. Avustuksia myönnetään lappilaisille tai Lapissa toimiville rekisteröidyille yhdistyksille, joiden toiminta on yleishyödyllistä.  

Avustusta voi hakea yksittäinen yhdistys tai useampi yhdistys yhdessä. Avustettavan toiminnan tulee toteutua useamman kuin yhden Lapin kunnan alueella. Toiminnan tulee edistää hyvinvointialueen strategian, alueellisen hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman sekä muiden toimintaa ohjaavien asiakirjojen tavoitteiden toteutumista. Samaan toimintaan avustusta voi saada hyvinvointialueelta tai kunnalta, ei molemmilta.

Avustusperustaisia ja muita kumppanuussopimuksia sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä yhteistyösopimuksia voidaan tehdä toiminnasta, joka tukee olennaisesti hyvinvointialueen järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluita. Tuettava toiminta voi toteutua yhden tai useamman Lapin kunnan alueella.

Lapin hyvinvointialueen hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta hyväksyi järjestöavustusten myöntämisen yleiset periaatteet kesäkuussa 2022. Yleisten avustusperiaatteiden hyväksymisen jälkeen on jatkettu tarkempien avustuskäytäntöjen ja avustusten myöntämisen kriteerien valmistelua. Myös yleisiin avustusperiaatteisiin on tullut joitakin tarkennuksia.

Avustusperiaatteista ja avustuskäytännöistä on tarkoitus päättää hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan kokouksessa helmikuussa 2023. Avustukset tulevat hakuun ja kumppanuus- ja yhteistyösopimusten tekeminen aloitetaan kevään 2023 aikana.

Tutustu hyvinvointialueen avustusperiaatteiden ja avustuskäytäntöjen luonnokseen ja kommentoi luonnosta 16.2.2023 mennessä Otakantaa.fi-palvelussa.

Lapin hyvinvointialueen järjestöavustusten valmistelun infotilaisuus järjestetään keskiviikkona 8.2.2023 klo 15.00. Tilaisuuteen voi ilmoittautua sähköpostitse hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen asiantuntija Verena Kortelaiselle, verena.kortelainen@lapha.fi.

Lisätietoja:
Verena Kortelainen, hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen asiantuntija, verena.kortelainen@lapha.fi, puh. 040 626 1018.

Järjestöavustusten valmistelu etenee - kommentoi luonnosta 16.2. mennessä
7.2.2023
Lapin hyvinvointialueen järjestöavustusten valmistelu etenee. Tutustu avustusperiaatteisiin ja...

Järjestöavustusten valmistelu etenee - kommentoi luonnosta 16.2. mennessä


Lapin hyvinvointialueen järjestöavustusten valmistelu etenee. Tutustu avustusperiaatteisiin ja avustuskäytäntöihin ja kommentoi 16.2. mennessä.