Lapin hyvinvointialueen valmistelussa onnistuttiin suhteellisen hyvin
Asia selviää tarkastuslautakunnan hyväksymästä arviointikertomuksesta vuodelta 2022.

Lapin hyvinvointialueen valmistelussa onnistuttiin suhteellisen hyvin

7.6.2023

Lue lisää
Lähikuvassa kaksi kättä pitelemässä toisiaan.

Kuva: Lapin materiaalipankki

Lapin hyvinvointialueen valmistelussa onnistuttiin suhteellisen hyvin

7.6.2023

Asia selviää tarkastuslautakunnan hyväksymästä arviointikertomuksesta vuodelta 2022.


Päätavoitteet turvallisesta palvelujen, henkilöstön ja tilojen siirrosta vuodenvaihteessa onnistuivat. Lapissa vasta vuonna 2021 kesällä aloitettu valmistelu eteni viime vuoden aikana kiireisestä aikataulusta ja resurssien vähyydestä huolimatta hyvässä hengessä.  

Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen viime vuodelta aluevaltuuston käsiteltäväksi 12. kesäkuuta 2023 kokouksessa. Tarkastuslautakunta on arvioinut toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta ja esittää, että aluevaltuusto pyytää aluehallitusta kokoamaan vastineet ja antamaan valtuustolle lausunnon syyskuun loppuun mennessä. 

– Päähavainto on, että toiminta oli vuonna 2022 hyvin virkahenkilö- ja hallitusvetoista. Lautakunta suosittaa, että tämä toiminnan järjestämistapa ei jäisi pysyväksi, toteaa Lapin hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Vesa Puuronen. 

Rahoitus vuonna 2022 oli riittävä

Talouden osalta hyvinvointialueen toimintaa ohjasi hyvän taloudenpidon periaate ja siinä onnistuttiin hyvin. 

Talouden osalta vuoden 2022 rahoitus oli valmisteluun riittävä ja tilikauden tulos ylijäämäinen ennen tilinpäätössiirtoja. 

Vuoden 2023 budjetti on alijäämäinen ja 43,1 miljoonan euron alijäämä tulee kattaa vuoteen 2025 mennessä. Talouden tasapainottaminen edellyttää todennäköisesti merkittäviä rakenteellisia uudistuksia.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2022 on luettavissa kokonaisuudessaan tarkastuslautakunnan sivuilla.

Lappilaisen hyvinvoinnin perusta

Muutostilanteen valmistelu oli kuormittavaa ja muutoksen johtaminen haastavaa. Tarkastuslautakunta toteaa, että erittäin vaativissa muutostilanteissa on tärkeää panostaa työhyvinvointia ylläpitäviin rakenteisiin, joissa johtaminen ja esihenkilötyö on keskeisessä roolissa.

Lapin hyvinvointialueella työskentelee vuoden alusta 7641 sote- ja pelastusalan ammattilaista, jotka tekevät lappilaisen hyvinvoinnin perustan. Lapin hyvinvointialueelle siirtyi henkilöstöä 27 organisaatiosta: 21 kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista, molemmista Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireistä ja muista kuntayhtymistä ja Lapin pelastuslaitokselta. 

Henkilöstö siirtyi liikkeenluovutusperiaatteiden mukaisesti vanhoina työntekijöinä entisine tehtävineen. Myös yksityisille toimijoille ulkoistetut palvelut toimivat entiseen tapaan. Palkanmaksuun oli valmistauduttu hyvin ja tammikuussa maksut toteutuivat suunnitellusti ja suhteellisen hyvin.

Hankintojen valmistelu olisi tullut aloittaa aiemmin ja resursoida paremmin

Lapin hyvinvointialueelle siirtyi merkittävä määrä erilaisia sopimuksia, yhteensä 4 878 kappaletta. Suurin osa sopimuksista koskee ICT- ja ostopalvelusopimuksia. Tarkastuslautakunnan merkittävä huomio oli, että kunnat olivat osin jättäneet vuoden 2022 lopussa kilpailuttamatta päättyviä sopimuksiaan. Kiireellisiä kilpailutuksia on tehty sairaanhoitopiirien resursseilla ja ostamalla kilpailuttajakonsulttipalvelua, joka on huomattavasti kalliimpaa kuin omana työnä tehtynä.

Hankintatoimi on todennut, että hankintojen valmistelu olisi tullut aloittaa varhaisemmassa vaiheessa ja hankintojen valmistelu oli aliresursoitua.

Kuljetussopimukset olivat katkolla useassa kunnassa

Lapin hyvinvointialueen kuljetuspalvelujen kilpailutus on kesken, eikä aluehallitus ole tehnyt asiasta päätöstä. Sopimukset ovat loppuneet useassa kunnassa vuoden 2022 lopussa, mikä voi tarkoittaa hinnankorotuksia ja viivästymistä kuljetuspalvelujen saatavuudessa. Matkapalvelukeskus tuottaa nykyisellään palvelua vain Rovaniemen alueella. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että matkapalvelukeskuksen toiminta ulotetaan koko Lapin hyvinvointialueelle.
 

Lisätietoja:
Lapin hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Vesa Puuronen
050 320 3434, vesa.puuronen@lapha.fi
Lapin hyvinvointialueen tarkastuspäällikkö sekä lautakunnan esittelijä Riitta Erola
040 537 8271, riitta.erola@lapha.fi
 

Lähikuvassa kaksi kättä pitelemässä toisiaan. Lapin hyvinvointialueen valmistelussa onnistuttiin suhteellisen hyvin
7.6.2023
Asia selviää tarkastuslautakunnan hyväksymästä arviointikertomuksesta vuodelta 2022.
Lähikuvassa kaksi kättä pitelemässä toisiaan.

Lapin hyvinvointialueen valmistelussa onnistuttiin suhteellisen hyvin


Asia selviää tarkastuslautakunnan hyväksymästä arviointikertomuksesta vuodelta 2022.