Lapin keskussairaalan laajennukset ja muutostyöt etenevät
Aluehallitus merkitsi tiedoksi Lapin keskussairaalan laajennushankkeen tilauskatsauksen sekä Silmu-hankkeen...

Lapin keskussairaalan laajennukset ja muutostyöt etenevät

26.1.2023

Aluehallitus merkitsi tiedoksi Lapin keskussairaalan laajennushankkeen tilauskatsauksen sekä Silmu-hankkeen tilannekatsauksen sekä hankesuunnitelman. Lisäksi aluehallitus esittää, että aluevaltuusto merkitsee tiedoksi Silmu-hankkeen suunnitelman ja katsauksen.  

Lapin keskussairaalan laajennushankkeen kuuman sairaalan, eli apteekin, leikkausosaston, välinehuollon, logistiikan, päivystyksen tarkkailun, päivystyspoliklinikan, ensihoidon sekä kipu- ja kuntoutuspoliklinikan uudet tilat valmistuvat helmikuun lopussa. 

Psykiatrisen vuodeosaston tilat valmistuvat huhtikuussa.  

Uusien tilojen valmistumisen jälkeen siirrytään tilojen käyttöönottovaiheisiin.  

Kuuman sairaalan ja psykiatrisen vuodeosaston kustannusten toteuma on 123,4 miljoonaa euroa ja tavoitekustannus 119,3 miljoonaa euroa, eli tavoitekustannus on ylittynyt noin 4,1 miljoonaa euroa. Kuuman sairaalan ja psykiatrisen vuodeosaston loppukustannusennuste on 144,9 miljoonaa euroa. 

Uudisrakennuksen valmistumisen myötä Lapin keskussairaalaan vapautuu tilaa. Silmu-hanke koordinoi vapautuvien tilojen tilamuutoksia. Esimerkiksi välinehuolto muuttaa uudisrakennukseen, ja välinehuollon nykyisistä tiloista remontoidaan uudet tilat sydänpajalle. Sydänpajan nykyiset tilat remontoidaan silmäsairauksien yksikön tarpeisiin. Hankkeen viimeiset alaprojektit toteutuvat arviolta vuonna 2025. 

Silmu-hankkeen hankesuunnitelmaa päivitettiin kustannustehokkaammaksi viime vuoden aikana. Silmu-hankkeen suunnitelmien kustannusraami vuosille 2021–2025 on 15,4 miljoonaa. 

Lapin keskussairaalan laajennukset ja muutostyöt etenevät
26.1.2023
Aluehallitus merkitsi tiedoksi Lapin keskussairaalan laajennushankkeen tilauskatsauksen sekä Silmu-hankkeen...