Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikka muuttaa uusiin tiloihin 13.6.2023
Maaliskuussa alkaneen käyttöönottovaiheen aikana henkilökunta on koulutettu ja varmistettu, että kaikki...

Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikka muuttaa uusiin tiloihin 13.6.2023

6.6.2023

Lue lisää
Kuvassa on Lapin keskussairaalan uuden päivystyspoliklinikan aula.

Avaraa ja valoisaa aulaa koristaa pohjoisen taiteilijan Outi Pieskin suunnittelema Guovssat-teos. Kuva: Jarno Niemi

Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikka muuttaa uusiin tiloihin 13.6.2023

6.6.2023

Maaliskuussa alkaneen käyttöönottovaiheen aikana henkilökunta on koulutettu ja varmistettu, että kaikki tilat ja järjestelmät mahdollistavat toiminnan siirtämisen uusiin tiloihin turvallisesti.

Osa lääkintälaitteiden ja –tarvikkeiden siirroista ja asennuksista toteutetaan kuitenkin vasta muuttopäivänä. Muutto vaikuttaa päivystyksen toimintaa hidastavasti, ja uusien toimintamallien opettelu ja tiloihin totuttelu vaikuttaa toimintaan vielä jonkin aikaa muuton jälkeenkin. Akuutit sairastumiset ja vammautumiset, joissa ei voida odottaa seuraavaan arkipäivään kiirevastaanotolle, pystytään hoitamaan. Muissa kuin päivystyksellistä hoitoa vaativissa asioissa potilaat ohjataan terveyskeskukseen. 

Sujuvampaa hoitoa, parempaa yksityisyydensuojaa sekä infektio- ja työturvallisuutta

Päivystyksen tilasuunnittelussa on ollut tavoitteena hoitoprosessin sujuvoittaminen. Päivystyksen keskeiset tukipalvelut ja sidosryhmät löytyvät läheltä: laboratorion näytteenottopiste, osa kuvantamispalveluista ja psykiatrian päivystyksellisiä palveluita tarjoava akuuttitiimi sijoittuvat uuden päivystyksen alueelle.  Hoitoon liittyvät varusteet ja toiminnot on sijoitettu mahdollisimman lähelle potilaspaikkoja ja vastaanottotiloja.

Uusissa tiloissa potilaiden yksityisyydensuoja paranee, sillä jatkossa hoidon tarpeen arviointi tehdään vastaanottohuoneissa, aulatiloissa potilaat kutsutaan vastaanotolle vuoronumerolla ja kaikki päivystyksen tarkkailupaikat ovat yhden hengen potilaspaikkoja. Myös infektioturvallisuus paranee yhden hengen potilaspaikkojen ja aulatiloihin toteutettujen ratkaisujen myötä. Tilojen suunnittelussa on huomioitu myös henkilöstön työturvallisuus tila- ja teknisin ratkaisuin.  

Päivystyksen odotusaulojen kalustesuunnittelussa näkyy asiakasraadin asiantuntemus, erityisesti aulatilojen kalustevalinnoissa ja lasten odotustilojen toteutuksessa. Esteettömyys on huomioitu kaikissa tilaratkaisuissa. 

Terveysasemat varautuvat päivystyksen muuttoon 

Rovaniemen terveysasemat varautuvat päivystyksen muuttoon lisäämällä päivystyksen muuttoviikolle (12.-16.6.) lääkärin kiireaikoja. Päivystyksen muuttoviikolla terveysasemille on odotettavissa kiireellisiä yhteydenottoja tavallista enemmän, minkä vuoksi kiireettömissä yhteydenotoissa pyydetään odottamaan 19.6. alkavalle viikolle. Lue lisää aiheesta

Lisätietoja: 
ylilääkäri Merja Turunen, 040 688 7778
osastonhoitaja Mirva Pääkkönen, 040 8354425
ylihoitaja Virva Salo, 040 4801340

Kuvassa on Lapin keskussairaalan uuden päivystyspoliklinikan aula. Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikka muuttaa uusiin tiloihin 13.6.2023
6.6.2023
Maaliskuussa alkaneen käyttöönottovaiheen aikana henkilökunta on koulutettu ja varmistettu, että kaikki...
Kuvassa on Lapin keskussairaalan uuden päivystyspoliklinikan aula.

Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikka muuttaa uusiin tiloihin 13.6.2023


Maaliskuussa alkaneen käyttöönottovaiheen aikana henkilökunta on koulutettu ja varmistettu, että kaikki tilat ja järjestelmät mahdollistavat toiminnan siirtämisen uusiin tiloihin turvallisesti.