Lapin keskussairaalan teho-osasto saamassa suunnitellut uudet tilat pienen aikalisän jälkeen
Lapin keskussairaalan teho-osaston uusien tilojen perusparannus toteutetaan irrallaan LKS:n...

Lapin keskussairaalan teho-osasto saamassa suunnitellut uudet tilat pienen aikalisän jälkeen

23.3.2023

Lue lisää
Kuvassa on Lapin keskussairaalan laajennusosa.

Lapin keskussairaalan teho-osasto saamassa suunnitellut uudet tilat pienen aikalisän jälkeen

23.3.2023

Lapin keskussairaalan teho-osaston uusien tilojen perusparannus toteutetaan irrallaan LKS:n laajennushankkeen allianssista. Lapin hyvinvointialueen aluehallitus päätti esittää LKS:n laajennushankkeen allianssitoimijoille, että teho-osaston, heräämö II:n ja niiden yhteydessä olevan IV-konehuoneen perusparannus jätetään tässä vaiheessa toteuttamatta osana allianssia. Jos ne toteutettaisiin, LKS:n laajennushankkeen kokonaiskustannukset ylittäisivät aluevaltuuston aiemmin asettaman 170,6 miljoonan euron kustannusraamin noin 5,1 miljoonalla eurolla.

Aluehallitus oli kuitenkin yksimielinen siitä, että LKS:n teho-osaston saneeraus leikkaussaleilta vapautuviin tiloihin toteutetaan aiempien suunnitelmien pohjalta vaikkakin allianssista erillään. LKS:n juuri valmistuneisiin uudistiloihin on rakennettu mm. uudet leikkaussalit. Teho-osaston nykyiset tilat ovat ahtaat eivätkä vastaa kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia. Teho-osaston ajanmukaiset uudet tilat on suunniteltu nykyisten leikkaussalien paikalle.

Kustannusraamin ylitys katetaan hyvinvointialueen investointibudjetin sisältä myöhentämällä ja supistamalla tuleville vuosille suunniteltuja LKS:n muita peruskorjaus- ja tilamuutoshankkeita. Allianssista teho-osaston tavoin irrotettavat heräämö II:n ja niiden yhteydessä olevan IV-konehuoneen peruskorjaus etenevät samassa kokonaisuudessa. 

Jatkovalmistelussa selvitetään talousarvion ja investointiohjelman muutosten lisäksi mm. hankkeen käytännön toteutus irrallaan allianssista. Nykyiset suunnitelmat käydään vielä läpi sen arvioimiseksi, onko jotain järkeviä muutoksia tehtävissä kustannusten alentamiseksi.

- Uskoisin, että tämä merkitsee ajallisesti enemmänkin kuukausien kuin vuosien aikalisää, hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela toteaa. Hyvinvointialueen tekninen johtaja Anne Korhonen pitää realistisena aikatauluna, että teho-osasto pääsisi muuttamaan leikkaussaleista saneerattuihin tiloihin vuoden 2024 jälkipuoliskolla.
 

Lisätietoja
Hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998
Tekninen johtaja Anne Korhonen, anne.korhonen@lapha.fi, 040 672 4290

Kuvassa on Lapin keskussairaalan laajennusosa. Lapin keskussairaalan teho-osasto saamassa suunnitellut uudet tilat pienen aikalisän jälkeen
23.3.2023
Lapin keskussairaalan teho-osaston uusien tilojen perusparannus toteutetaan irrallaan LKS:n...
Kuvassa on Lapin keskussairaalan laajennusosa.

Lapin keskussairaalan teho-osasto saamassa suunnitellut uudet tilat pienen aikalisän jälkeen


Lapin keskussairaalan teho-osaston uusien tilojen perusparannus toteutetaan irrallaan LKS:n laajennushankkeen allianssista. Lapin hyvinvointialueen aluehallitus päätti esittää LKS:n laajennushankkeen allianssitoimijoille, että teho-osaston, heräämö II:n ja niiden yhteydessä olevan IV-konehuoneen perusparannus jätetään tässä vaiheessa toteuttamatta osana allianssia. Jos ne toteutettaisiin, LKS:n laajennushankkeen kokonaiskustannukset ylittäisivät aluevaltuuston aiemmin asettaman 170,6...