Lappi kannattaa pohjoisten hyvinvointialueiden monipuolista yhteistyötä
Aluevaltuuston päätöstiedote 19.12.2022 pidetystä kokouksesta.

Lappi kannattaa pohjoisten hyvinvointialueiden monipuolista yhteistyötä

22.12.2022

Aluevaltuuston päätöstiedote 19.12.2022 pidetystä kokouksesta.

Aluevaltuusto hyväksyi Pohjois-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen. Kaikki Suomen hyvinvointialueet on jaettu viiteen yhteistyöalueeseen. Lain mukaan yhteistyöalueiden täytyy sopia sisäisestä yhteistyöstä aina valtuustokaudeksi kerrallaan. 


Pohjois-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvat Lapin lisäksi Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet. Muut hyvinvointialueet ovat jo hyväksyneet sopimuksen, ja Kainuun aluevaltuusto käsittelee asiaa tiistaina 20. joulukuuta. 


Yhteistyöalueiden tulee edistää muun muassa sote-palvelujen laatua, turvallisuutta, yhdenvertaisuutta ja saatavuutta. Hyvinvointialueiden yhteistyö on tarpeen muun muassa erikoissairaanhoidossa, koulutuksessa, poikkeusoloihin varautumisessa ja sähköisten palvelujen kehittämisessä.  


Pohjoisella alueella on jo aiemmin tehty yhteistyötä muun muassa Nordlabin laboratoriotoiminnassa, Mediecon verkkokoulutuksissa sekä Tervian henkilöstönsaatavuuspalveluissa. Uutena yhteistyömuotona on pohdittu muun muassa yhteistä matkakeskusta.   
 

Lisätietoja:
aluevaltuuston puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä, johanna.ojala-niemela@lapha.fi
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998

Lisätietoja päätöksistä kokouksen esityslistassa/pöytäkirjassa.

Lappi kannattaa pohjoisten hyvinvointialueiden monipuolista yhteistyötä
22.12.2022
Aluevaltuuston päätöstiedote 19.12.2022 pidetystä kokouksesta.