Lisää yhteistyötä kuntoutukseen ja työtoimintaan - sopimusluonnokseen pyydetään lausuntoja kunnilta
Aluehallitus hyväksyi luonnoksen kuntouttavaa työtoimintaa, sosiaalista kuntoutusta sekä vammaisten...

Lisää yhteistyötä kuntoutukseen ja työtoimintaan - sopimusluonnokseen pyydetään lausuntoja kunnilta

30.3.2023

Lue lisää

Lisää yhteistyötä kuntoutukseen ja työtoimintaan - sopimusluonnokseen pyydetään lausuntoja kunnilta

30.3.2023

Aluehallitus hyväksyi luonnoksen kuntouttavaa työtoimintaa, sosiaalista kuntoutusta sekä vammaisten työtoimintaa ja työllisyyden tukemista koskevasta yhteistyöstä.

Palvelut siirtyivät hyvinvointialueen järjestämisvastuulle vuoden 2023 alussa. Palvelut kytkeytyvät kuitenkin tiiviisti kuntien järjestettäväksi jääneisiin palveluihin. Yhteistyösopimuksen tarkoitus on varmistaa, ettei muutos vaaranna toimivia vakiintuneita toimintatapoja. Tarkoitus on, että palvelukokonaisuudet säilyvät yhtenäisinä asiakkaan näkökulmasta. 

Lapin hyvinvointialue pyytää kunnilta lausuntoja sopimusluonnokseen 30.4.2023 mennessä. Sen jälkeen asia käsitellään uudelleen aluehallituksessa.

Lisää yhteistyötä kuntoutukseen ja työtoimintaan - sopimusluonnokseen pyydetään lausuntoja kunnilta
30.3.2023
Aluehallitus hyväksyi luonnoksen kuntouttavaa työtoimintaa, sosiaalista kuntoutusta sekä vammaisten...

Lisää yhteistyötä kuntoutukseen ja työtoimintaan - sopimusluonnokseen pyydetään lausuntoja kunnilta


Aluehallitus hyväksyi luonnoksen kuntouttavaa työtoimintaa, sosiaalista kuntoutusta sekä vammaisten työtoimintaa ja työllisyyden tukemista koskevasta yhteistyöstä. Palvelut siirtyivät hyvinvointialueen järjestämisvastuulle vuoden 2023 alussa. Palvelut kytkeytyvät kuitenkin tiiviisti kuntien järjestettäväksi jääneisiin palveluihin. Yhteistyösopimuksen tarkoitus on varmistaa, ettei muutos vaaranna toimivia vakiintuneita toimintatapoja. Tarkoitus on, että palvelukokonaisuudet säilyvät...