Millaisia sosiaali- ja terveydenhuollon digipalveluita sinä haluaisit käyttää? Osallistu kyselyyn
Sosiaali- ja terveysministeriö kutsuu kaikki suomalaiset kertomaan näkemyksiään siitä, millaisia...

Millaisia sosiaali- ja terveydenhuollon digipalveluita sinä haluaisit käyttää? Osallistu kyselyyn

30.6.2023

Lue lisää

Millaisia sosiaali- ja terveydenhuollon digipalveluita sinä haluaisit käyttää? Osallistu kyselyyn

30.6.2023

Sosiaali- ja terveysministeriö kutsuu kaikki suomalaiset kertomaan näkemyksiään siitä, millaisia tulevaisuuden digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut voisivat olla.

Osallistumalla kyselyyn jokainen voi vaikuttaa, millä tavoilla yhteisiä palveluita kehitetään.

Kysely liittyy STM:ssä valmisteilla olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation ja tiedonhallinnan strategiaan. Tavoitteena on hahmottaa kehittämisen strategiset painopisteet sekä lähivuosille että pidemmälle aikavälille. Kysellä STM tarjoaa kaikille mahdollisuuden osallistua strategian valmisteluun. Ministeriö huomioi kaikki annetut vastaukset digistrategian viimeistelyssä.

Kyselyyn vastaaminen vie aikaa 5–15 minuuttia. Voit vastata koko kyselyyn tai vain haluamaasi osioon. Kysely on auki 5.6.–14.7.2023.

Strategian painopisteitä tunnistettu yhteistyössä

STM käynnisti sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja digitalisaation strategiatyöskentelyn maaliskuussa 2023. Työskentelyn tavoitteena on tunnistaa tiedonhallinnan ja digitalisaation keskeiset kehittämisteemat ja sitoutua yhteisiin strategisiin painopisteisiin. Keväällä strategian valmisteluun on osallistettu hyvinvointialueita ja keskeisiä sidosryhmiä. Keskustelu strategian painopisteistä ja tavoitteista on ollut monipuolista ja rakentavaa. 

Seuraavassa valmisteluvaiheessa vahvistetaan strategisten tavoitteiden ja tulevan hallitusohjelman yhteyttä, mikä ohjaa strategian painopisteiden valintoja lähivuosille. Viimeisessä vaiheessa strategiaehdotus annetaan poliittisille päättäjille, jotka tekevät sen pohjalta lopulliset linjaukset.

Strategiatyön tueksi on selvitetty kansainvälisiä verrokkeja

Strategiatyön tueksi sosiaali- ja terveysministeriö on toteuttanut kansainvälisten sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiostrategioiden selvityksen, jossa arvioitiin yhdeksän maan vastaavia strategioita. Selvityksen perusteella monet maat kamppailevat Suomen kanssa samankaltaisten sosiaali- ja terveydenhuollon haasteiden parissa. Haasteena palvelujärjestelmien kestävyydelle ovat muun muassa ammattitaitoisen työvoiman puute, kustannusten nousu, väestön ikääntyminen ja sen seurauksena kroonisesti sairaiden ja hoitoa tarvitsevien ihmisten osuuden kasvu sekä hoidon alueelliset pullonkaulat. 

Selvityksen mukaan kaikkien digistrategioiden perustana ovat lainsäädäntö ja sääntely, jotka huolehtivat siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon arkaluontoista sekä henkilökohtaisia tietoja sisältävää aineistoa käsitellään turvallisesti. Lisäksi kaikkien strategioiden päätavoitteet vastaavat hyvin paljon toisiaan. Lähes kaikissa strategioissa on tunnistettavissa seuraavat pääteemat: asiakas aktiivisena toimijana, toiminnan tehokkuuden lisääminen digitaalisilla ratkaisuilla, tiedon turvallinen saatavuus, tiedon saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen sekä digitaalisten ratkaisujen kehittäminen.

Millaisia sosiaali- ja terveydenhuollon digipalveluita sinä haluaisit käyttää? Osallistu kyselyyn
30.6.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö kutsuu kaikki suomalaiset kertomaan näkemyksiään siitä, millaisia...

Millaisia sosiaali- ja terveydenhuollon digipalveluita sinä haluaisit käyttää? Osallistu kyselyyn


Sosiaali- ja terveysministeriö kutsuu kaikki suomalaiset kertomaan näkemyksiään siitä, millaisia tulevaisuuden digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut voisivat olla.