26.10.2023: Miten kohdata päihteitä käyttävä tai sekavasti käyttäytyvä ihminen?
Koulutuksessa käydään läpi yhdessä syitä päihteiden käytölle ja syitä epäasialliselle käytökselle, tuodaan...

Miten kohdata päihteitä käyttävä tai sekavasti käyttäytyvä ihminen?

Alkaa: 26.10.2023 14.00

Päättyy: 26.10.2023 15.30

Paikka: Rovaniemen kaupungintalon valtuustosali, Kairatie 75 A-osa, 96190 Rovaniemi tai etäyhteys

Koulutuksessa käydään läpi yhdessä syitä päihteiden käytölle ja syitä epäasialliselle käytökselle, tuodaan esiin vinkkejä haastaviin tilanteisiin esimerkein sekä yhdessä pohtien. Koulutuksessa on varattu hyvin aikaa myös osallistujien kokemuksille sekä kysymyksille. Koulutus ei kuitenkaan ole puhejudoa, vaan uusien näkökulmien avaamista ja vinkkien saamista.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat työntekijät, jotka kohtaavat työssään päihtyneitä ihmisiä. Esim. myyjät, kirjastotyöntekijät, ohjaajat, vartijat, info- ja palvelutiskeillä työskentelevät ja muut virkailijat.

Koulutuksen lähtökohtana on, että päihteitä ongelmallisesti käyttävät ihmiset tulisi nähdä tuen ja avun tarpeessa olevina yksilöinä eikä pelkkinä järjestyshäiriöinä. Pienikin muutos vuorovaikutuksessa voi helpottaa kanssakäymistä.

Ilmoittaudu mukaan tästä

Yhteyshenkilö: