Miten Lapin Tupakkatutkimushanke etenee?
Lapin sähkötupakkatutkimus -EFFECT tutkii keski-ikäisten pitkään tupakoineiden tupakasta vieroitusta...

Miten Lapin Tupakkatutkimushanke etenee?

6.7.2023

Lue lisää

Miten Lapin Tupakkatutkimushanke etenee?

6.7.2023

Lapin sähkötupakkatutkimus -EFFECT tutkii keski-ikäisten pitkään tupakoineiden tupakasta vieroitusta sähkötupakalla.

Olemme viimeisten parinkymmenen vuoden aikana tieteellisen tutkimuksen avulla pyrkineet tukemaan satojen vapaaehtoisten tutkimukseemme osallistuneiden lappilaisten yrityksiä lopettaa tupakointinsa.

Lapin Tupakkatutkimusta on tehty Lapin keskussairaalassa. Tavoitteena on ollut myös tukea tupakkasairauksien perustutkimusta, joten yhteistyötä on tehty muun muassa Oulun ja Helsingin yliopistojen kanssa. Kävimme tutkimusvaiheen alkuvuosina vuosia varuskuntien tietoiskuissa Rovaniemellä ja Sodankylässä sekä joissakin kouluissa aamunavauksissa Rovaniemellä keskustelemassa tupakoinnin lopettamisesta. Vuodesta 2004 alkaen oli tutkittavana yli 500 pitkään tupakoinutta aikuista ja heille tupakoimattomia samanikäisiä henkilöitä verrokkina, sittemmin joukko vapaaehtoisia varusmiehiä ja – naisia. Tämän jälkeen yhdessä osatutkimuksessa on ollut 300 aikuistuvaa nuorta. Tässä viimeisimmässä osatutkimuksessa selviteltiin sähkötupakan tehoa tupakoinnin lopettamisessa. Tutkimuksissa meille on kertynyt melkoinen määrä tutkittavien kokemuksia siitä, miten arjessa tupakoinnin lopettamisyritykset sujuvat. Tämä on tietopääomaa, jota ei voi kirjoista lukea ja joka ohjaa meitä tutkimushoitajia ja -lääkäreitä omassa kliinisessä työssämme. Vuosien mittaan Lapin Kansassa on ollut kirjoituksia tutkimustemme etenemisestä. Tutkimustuloksistamme on kirjoitettu useita tieteellisiä artikkeleita ja tehty väitöskirjoja Oulun sekä Helsingin yliopistoissa.

Tällä lyhyellä viestillämme Lapin hyvinvointialueen sivuilla tiedotamme tutkimuksestamme ja avaamme viimeisimmän osatutkimuksen englanninkielisen tutkimussuunnitelman. Tutkimussuunnitelma tehtiin ennen sähkötupakkatutkimuksen aloitusta vuonna 2017. Julkaisemme tuloksia lääketieteellisissä lehdissä. Viestissämme on myös englanninkielinen lyhyt yhteenveto, sillä tieteellisissä lehdissä arvostetaan avoimuutta ja sitä, että tutkimuksesta on tiedotettu myös sen organisaation sivuilla, missä tutkimus on tehty. Tämä viesti on samalla tutkimusryhmän jäseniltä vilpitön kiitos kaikille tutkimuksiimme osallistuneille sekä Lapin keskussairaalan yhteistyökumppaneillemme että sairaalan johdolle.

Olemme nyt valmistuneessa tutkimuksessamme verranneet sähkötupakan tehoa varenikliiniin (Champix®) tupakoinnin lopettamisessa. Tutkimukseen osallistui vapaaehtoisia, pitkäaikaisen tupakointinsa lopettamiseen motivoituneita, aikuisia. Jokaista tutkittavaa seurattiin 12kk. Tutkimus tehtiin vuosina 2018- 2021 Lapin keskussairaalassa. Tutkimuksen rakenteeseen voit tutustua tutkimussuunnitelmasta. Tutkimukseen saimme kilpaillun kansainvälisen apurahan (The Global Research Awards for Nicotine Dependence, Pfizer, 2016).

Lämpimästi kiitämme jokaista tutkittavaa luottamuksesta. Olemme ilahtuneet siitä, kuinka moni sai lopetettua tuellamme pitkäaikaisen tupakointinsa. Tulemme jokaiseen tutkittavaan ottamaan yhteyttä kiittäen osallistumisesta ja ilmoittamaan mihin tutkimuksen alaryhmään hän kuului. Kiitos sairaalan apteekkari Leena Laineelle ja farmaseutti Hannes Niinikoskelle yhteistyöstä. Erityisesti kiitämme Lapin keskussairaalan tutkimuksen aikaista johtajaa Jari Jokelaa sekä johtajaylilääkäri Jukka Mattilaa myönteisestä suhtautumisesta lääketieteelliseen tutkimukseen.

Tutkimusryhmä

Anna Tuisku, LT, nefrologian erikoislääkäri, Lapin keskussairaala, Rovaniemi

Mikko Rahkola, lääketieteen kandidaatti, väitöskirjatutkija, Oulun yliopisto, Oulu

Merita Kouri, tutkimushoitaja, Lapin keskussairaala, Rovaniemi

Marjo Sotkasiira, tutkimushoitaja, Lapin keskussairaala, Rovaniemi

Pentti Nieminen, FT, Dos, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto, Oulu

Tuula Toljamo, LT, Dos, keuhkosairauksien erikoislääkäri, tutkijalääkäri, Lapin keskussairaala, Rovaniemi

Tutkimussuunnitelma englannin kielellä

Our investigator initiated, double-blinded randomized placebo-controlled trial was done in Lapland Central Hospital in Northern Finland during years 2018-2021. This trial involved volunteered adults who smoked daily and who were motivated to quit their smoking. The main objective was to investigate effectiveness and safety of e-cigarettes for smoking cessation, and to compare them to varenicline (Champix®) that is currently the most potential monopharmacotherapy for quitting smoking. The follow-up of each participant was 12 months. The results will be published in the international medical journals, as also reported in the Finnish medical journals in the near future. This study was funded by The Global Research Awards for Nicotine Dependence (GRAND) 2016, Pfizer. You can find the study plan attached to this summary or in www.clinicaltrials.gov.

We warmly thank all participants for their trust. We were delighted to notice how many of the participants did quit smoking with our support during this study. All participants will be informed personally about their research subgroups. We thank Leena Laine, Head of the Hospital Pharmacy, and Hannes Niinikoski, pharmacist (M.Sc.) for the successful cooperation. The special thanks to Jari Jokela, who was the CEO of the

Lapland Central Hospital at that time when the study was done, as also we thank The Chief Medical Officer Jukka Mattila for the positive attitude towards medical research done in Lapland Central Hospital.

The research group

Anna Tuisku, MD, PhD, Lapland Central Hospital, Rovaniemi, Finland

Mikko Rahkola, Medical student, PhD student in the University of Oulu, Finland

Merita Kouri, Research Nurse, Lapland Central Hospital, Rovaniemi, Finland

Marjo Sotkasiira, Research Nurse, Lapland Central Hospital, Rovaniemi, Finland

Pentti Nieminen, PhD, Institute of Clinical Medicine, University of Oulu, Finland

Tuula Toljamo, MD, PhD, Principal Investigator, Lapland Central Hospital, Rovaniemi, Finland

You can find the study plan in clinical trials website.

Miten Lapin Tupakkatutkimushanke etenee?
6.7.2023
Lapin sähkötupakkatutkimus -EFFECT tutkii keski-ikäisten pitkään tupakoineiden tupakasta vieroitusta...

Miten Lapin Tupakkatutkimushanke etenee?


Lapin sähkötupakkatutkimus -EFFECT tutkii keski-ikäisten pitkään tupakoineiden tupakasta vieroitusta sähkötupakalla.