30.11.2023: Monialainen yhteistyö nuorten rikoskierteestä irrottautumiseksi -verkkokoulutus
Koulutukseen hakuaika on 5.6.-30.11.2023. Koulutus on täysin maksuton ja opiskellaan verkossa omaan tahtiin.

Monialainen yhteistyö nuorten rikoskierteestä irrottautumiseksi -verkkokoulutus

Alkaa: 30.11.2023

Päättyy: 30.11.2023

Paikka: Verkkokurssi Canvas-oppimisalustalla

Monialainen yhteistyö nuorten rikoskierteestä irrottautumiseksi -verkkokoulutus löytyy kaikille avoimena ja ilmaisena Laurea-ammattikorkeakoulun koulutustarjonnasta. Ilmoittaudu mukaan

Koulutus koostuu videoluennoista- ja puheenvuoroista, joita on ollut tuottamassa monialainen joukko ammattilaisia ja asiantuntijoita, jotka työskentelevät nuorisorikollisuuden parissa, muun muassa tutkijoita, sosiaali-, rikosseuraamus- ja kasvatusalan ammattilaisia, nuorisotyöntekijöitä, kokemusasiantuntijoita, poliisi, syyttäjä ja lääkäri.

Luennoissa käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa desistanssi eli rikollisuudesta irrottautuminen, nuorisorikollisuuteen liittyvä palvelujärjestelmä ja eri ammattilaisten roolit, moniammatillinen yhteistyö nuorisorikollisuuden parissa, nuorisorikollisuus ja sen taustatekijät, arvostava ja erityispiirteet huomioiva kohtaaminen sekä kokemusasiantuntijat ja ammattilaisten kanssa tehtävä parityö.

Verkkokoulutuksen käytyään opiskelija osaa:

  • havaita lapsia ja nuoria vakavalle ja toistuvalle rikoskäyttäytymiselle altistavia tekijöitä sekä nuorisorikollisuutta ilmiönä.
  • yhdistää rikosoireiluun liittyvien taustatekijöiden tietoperustaa arvostavaan kohtaamiseen nuoren ja tämän perheen kanssa.
  • kehittää erilaisia rikoksettomaan ja päihteettömään elämäntapaan tukevia menetelmiä ja palveluita nuorten parissa tehtävässä työssä.
  • analysoida ja arvioida nuorisorikollisuuteen liittyviä palveluita ja eri ammattilaisten sekä kokemusasiantuntijoiden rooleja.
  • rakentaa moniammatillisia yhteistyöverkostoja rikoksilla oireilevan nuorten ja heidän perheiden kanssa tehtävän työn tueksi.

Monialainen yhteistyö nuorten rikoskierteestä irrottautumiseksi -verkkokoulutus on kaikille avoin ja maksuton MOOC-kurssi Laurea-ammattikorkeakoulun tarjonnassa. Viiden opintopisteen laajuinen koulutus on mahdollista suorittaa itsenäisesti verkossa ajasta ja paikasta riippumatta.

Hanke rahoitetaan oikeusministeriön rahoituksella vuosina 2022–2023.  

Yhteyshenkilö: