Muutoksia perhehoidosta maksettaviin korvauksiin vuoden 2024 alusta
Lapin hyvinvointialue maksaa 1.1.2024 alusta lähtien perhehoitajan kulukorvaukset,...

Muutoksia perhehoidosta maksettaviin korvauksiin vuoden 2024 alusta

15.12.2023

Lue lisää

Muutoksia perhehoidosta maksettaviin korvauksiin vuoden 2024 alusta

15.12.2023

Lapin hyvinvointialue maksaa 1.1.2024 alusta lähtien perhehoitajan kulukorvaukset, käynnistämiskustannukset, erikseen korvattavat kustannukset ja matkakulut Oiman kautta.

Tuloverolain (1535/1992) 29§ ja 61§ mukaan perhehoidosta maksettavat korvaukset eli hoitopalkkio, kulukorvaus, käynnistämiskorvaus ja erityisten kustannusten korvaukset ovat veronalaista ansiotuloa.

1.1.2024 alkaen Lapin hyvinvointialue ei voi enää maksaa kulukorvauksia, käynnistämiskustannuksia, erikseen korvattavia kustannuksia tai matkakuluja suoraan perhehoitajan tilille, vaan ne maksetaan Oiman kautta, jolloin ne ovat veronalaista tuloa perhehoitajalle.

Tammikuun 2024 alusta alkaen perhehoitajan on yhä etukäteen sovittava lapsen asioista vastaavan tai asiakkaan sosiaalityöntekijän kanssa Lapin hyvinvointialueen perhehoidon toimintaohjeen mukaisesta hankinnasta.

Mikäli sovitaan, että perhehoitaja maksaa hankinnan, hän toimittaa siitä kuitin sosiaalityöntekijälle, joka tekee hankinnan (erityisen kustannuksen) korvaamisesta päätöksen. Tämän jälkeen perhehoitaja voi hakea hankinnasta aiheutunutta kustannuksen korvausta Oimassa.

Perhehoitaja voi useassa tilanteessa sopia sosiaalityöntekijän kanssa myös maksusitoumuksen käyttämisestä hankintaan. Tällöin hankinta ei vaikuta perhehoitajan verotukseen.

Lisätietoja: Perhehoitajan verotus - vero.fi

Muutoksia perhehoidosta maksettaviin korvauksiin vuoden 2024 alusta
15.12.2023
Lapin hyvinvointialue maksaa 1.1.2024 alusta lähtien perhehoitajan kulukorvaukset,...

Muutoksia perhehoidosta maksettaviin korvauksiin vuoden 2024 alusta


Lapin hyvinvointialue maksaa 1.1.2024 alusta lähtien perhehoitajan kulukorvaukset, käynnistämiskustannukset, erikseen korvattavat kustannukset ja matkakulut Oiman kautta.