Muutoksia tämän vuoden talousarvioon
Aluevaltuusto edellyttää hyvinvointialueen koko toiminnalta tiukkaa taloudenpitoa talouden kurissa...

Muutoksia tämän vuoden talousarvioon

9.10.2023

Lue lisää

Muutoksia tämän vuoden talousarvioon

9.10.2023

Aluevaltuusto edellyttää hyvinvointialueen koko toiminnalta tiukkaa taloudenpitoa talouden kurissa pitämiseksi.

Lapin aluevaltuusto hyväksyi esitetyt muutokset talousarvioon. Samalla aluevaltuusto edellyttää hyvinvointialueen koko toiminnalta ja hyvinvointialueen kaikilta toimialoilta, vastuualueilta ja vastuuyksiköiltä tiukkaa taloudenpitoa ja kokonaistaloudellisesti järkeviä toimenpiteitä talouden kurissa pitämiseksi. Aluevaltuusto hyväksyi toimenpidealoitteen, jossa säästötoimet eivät saa vaarantaa potilas- ja asiakasturvallisuutta, työntekijöiden työhyvinvointia tai työssä jaksamista. Toimenpidealoite siirtyy hallituksen käsiteltäväksi  

Valtiovarainministeriön 31.8.2023 julkaiseman tarkistetun vuoden 2023 rahoituslaskelman mukaan Lapin hyvinvointialueen vuoden 2023 rahoitus pienenee 3,3 miljoonalla. Merkittävimpiä talousarvioon tehdyt muutokset ovat valtion kertakorvauksen pienenemisen lisäksi henkilöstökulujen kasvu 10,5 miljoonalla eurolla koko hyvinvointialueen tasolla sekä työvoiman vuokrauksesta kertyvien kulujen nousu 7 miljoonalla eurolla. 

Hyvinvointialueen talousarvio 2023 on hyväksytty 43,2 miljoonaa euroa alijäämäisenä. Tilinpäätösennuste on heikentynyt entisestään, ja nyt muutettu talousarvio osoittaa jo 61,4 miljoonaa euroa alijäämää. Odotettavissa on, että tilinpäätösennustetta joudutaan vielä syksyn 2023 aikana tarkistamaan, kun toiminnan ja talouden kehityksestä saadaan lisää tietoa. 

Muutoksia tämän vuoden talousarvioon
9.10.2023
Aluevaltuusto edellyttää hyvinvointialueen koko toiminnalta tiukkaa taloudenpitoa talouden kurissa...

Muutoksia tämän vuoden talousarvioon


Aluevaltuusto edellyttää hyvinvointialueen koko toiminnalta tiukkaa taloudenpitoa talouden kurissa pitämiseksi.