Muutoksia vammaisten palveluasumisen, ateriapäivän ja laitoshoidon maksuihin
Lapin aluevaltuusto hyväksyi 9.10.2023 pidetyssä kokouksessaan tarkennukset vuoden 2023 sosiaali- ja...

Muutoksia vammaisten palveluasumisen, ateriapäivän ja laitoshoidon maksuihin

13.10.2023

Lue lisää

Muutoksia vammaisten palveluasumisen, ateriapäivän ja laitoshoidon maksuihin

13.10.2023

Lapin aluevaltuusto hyväksyi 9.10.2023 pidetyssä kokouksessaan tarkennukset vuoden 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon vammaisten asiakasmaksuihin. Tarkennuksissa huomioitiin ylläpitokorvaukset, joissa palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asumispalveluissa asumisen muodon mukaan maksetaan eri korvaus. Kokouksessa tarkennettiin myös ateriapäivän ja laitoshoidon maksuja.

Vammaisten henkilöiden asumispalveluiden ylläpitomaksua muutetaan seuraavilla tavoilla:

  • Ylläpitokorvausta peritään palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asumispalveluissa asumismuodon mukaan. Ryhmäkodissa asumisen ylläpitokorvaus on 30 € kuukaudessa ja asuntoryhmässä asumisen 20 € kuukaudessa. Perusteena on se, että ryhmäkodin asumisyksikössä kaikille asukkailla yhteisiä kustannuksia on enemmän kuin asuntoryhmän asumisyksikössä. Lisäksi on tarkennettu ylläpitomaksun perimistä asumisyksiköstä poissaoloajoilta.
  • Jos asumispalveluissa oleva asiakas maksaa koko ateriapäivän maksun, häntä ei enää laskuteta päivä- ja/tai työtoiminnassa nautitusta lounaasta tai kahvista.
  • Vammaispalvelun asiakkaiden laitoshoidon maksuja on lisäksi tarkennettu valmistelussa. Pitkäaikaista ja lyhytaikaista laitoshoitoa ja kuntoutusta järjestetään Kolpeneen erityisen vaativan tuen ja kuntoutuksen yksikössä.

Muutokset tulevat voimaan joulukuun 2023 alusta.

Muutoksia vammaisten palveluasumisen, ateriapäivän ja laitoshoidon maksuihin
13.10.2023
Lapin aluevaltuusto hyväksyi 9.10.2023 pidetyssä kokouksessaan tarkennukset vuoden 2023 sosiaali- ja...

Muutoksia vammaisten palveluasumisen, ateriapäivän ja laitoshoidon maksuihin


Lapin aluevaltuusto hyväksyi 9.10.2023 pidetyssä kokouksessaan tarkennukset vuoden 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon vammaisten asiakasmaksuihin. Tarkennuksissa huomioitiin ylläpitokorvaukset, joissa palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asumispalveluissa asumisen muodon mukaan maksetaan eri korvaus. Kokouksessa tarkennettiin myös ateriapäivän ja laitoshoidon maksuja. Vammaisten henkilöiden asumispalveluiden ylläpitomaksua muutetaan seuraavilla tavoilla: Ylläpitokorvausta...