Nordlabin eli laboratoriopalvelujen hyvinvointiyhtymän perustaminen etenee
Aluehallituksen päätöstiedote 9.11.2022 pidetystä kokouksesta

Nordlabin eli laboratoriopalvelujen hyvinvointiyhtymän perustaminen etenee

11.12.2022

Aluehallituksen päätöstiedote 9.11.2022 pidetystä kokouksesta

Lapin aluehallitus esittää aluevaltuuston hyväksyttäväksi sopimuksen Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän eli NordLabin toiminnan siirtämisestä uuteen Nordlab hyvinvointiyhtymään. NordLab hyvinvointiyhtymän jäseniä ovat Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet. Lapin omistusosuudeksi tulee noin 24 prosenttia.

Uusi Nordlabin hyvinvointiyhtymä ottaa vastattavakseen vanhan liikelaitoskuntayhtymän varat, velat, sitoumukset ja vastuut.  NordLabin toiminta jatkuu käytännössä ennallaan, vain yhtymämuoto vaihtuu, jotta se täyttäisi lain vaatimukset.

Lapissa sekä vanhan Nordlabin työntekijät että kunnissa työskennelleet laboratoriotyöntekijät siirtyvät vuodenvaihteessa uuden Nordlabin työntekijöiksi. 

Nordlabin eli laboratoriopalvelujen hyvinvointiyhtymän perustaminen etenee
11.12.2022
Aluehallituksen päätöstiedote 9.11.2022 pidetystä kokouksesta