Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet käynnistyvät vuonna 2023
Lapin hyvinvointialueen aluehallitus on asettanut hyvinvointialueelle kolme erilaista...
Kolme nuorta istuu yläkoulun portailla ja lukee kirjoja.

Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet käynnistyvät vuonna 2023

22.12.2022

Lapin hyvinvointialueen aluehallitus on asettanut hyvinvointialueelle kolme erilaista vaikuttamistoimielintä kokouksessaan 21.12.2022. Toiminta käynnistyy keväällä 2023.

Lapin hyvinvointialueen aluehallitus on asettanut hyvinvointialueelle kolme erilaista vaikuttamistoimielintä kokouksessaan 21.12.2022. Toiminta käynnistyy keväällä 2023.

Vaikuttamistoimielimillä on tärkeä rooli hyvinvointialueen demokratiassa. Hyvinvointialueen nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto ovat yksi tapa hyvinvointialueen asukkaille osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin on nimetty jäsenet Lapin kuntien sekä Saamelaiskäräjien vastaavista vaikuttamistoimielimistä. Tutustu kokoonpanoihin tästä. Aluehallitus vastaa vaikuttamistoimielimien toimintaedellytyksistä.

Vaikuttamistoimielimet ovat tärkeässä roolissa tuomassa esille kyseisen asukasryhmän näkökulmaa ja tarpeita hyvinvointialueen toiminnan suunnittelussa, valmistelussa, toteuttamisessa ja seurannassa. Lisäksi vaikuttamistoimielimet ovat mukana osallistumisen ja kuulemisen kehittämisessä hyvinvointialueella. Vaikuttamistoimielimet ovat lakisääteisiä, mutta niillä ei ole päätösvaltaa.

Vaikuttamistoimielimet kokoontuvat ensimmäisen kerran keväällä 2023, järjestäytyvät ja aloittavat käsittelemään työskentelyään ohjaavia toimintasääntöluonnoksia. Aluehallitus hyväksyy toimintasäännöt.

Vaikuttamistoimielimillä merkittävä rooli sekä kunnissa että hyvinvointialueilla

Kuntien vaikuttamistoimielimet jatkavat toimintaansa kuntalain edellyttämällä tavalla. Kunnanhallitus huolehtii kunnan vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä, myös riittävästä tuesta kunnan vaikuttamistoimielinten toiminnalle. 1.1.2023 alkaen kuntien vaikuttamistoimielinten kokousasioiden valmistelusta sekä sihteerin ja esittelijän tehtävistä vastaavat kuntien henkilöstö. Lue kuntaliiton uutinen: Vaikuttamistoimielimillä merkittävä rooli sekä kunnissa että hyvinvointialueilla | Kuntaliitto.fi

Lisätietoa:
Heljä Rahikkala, osallisuusasiantuntija
040 670 4054, helja.rahikkala@lapha.fi

Kolme nuorta istuu yläkoulun portailla ja lukee kirjoja. Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet käynnistyvät vuonna 2023
22.12.2022
Lapin hyvinvointialueen aluehallitus on asettanut hyvinvointialueelle kolme erilaista...