Omais- ja perhehoidon palkkioiden maksussa häiriö
Lapin hyvinvointialueen omais- ja perhehoidon palkkioiden maksussa 15.2.2023 on havaittu puutteita.

Omais- ja perhehoidon palkkioiden maksussa häiriö

15.2.2023

Lue lisää

Omais- ja perhehoidon palkkioiden maksussa häiriö

15.2.2023

Lapin hyvinvointialueen omais- ja perhehoidon palkkioiden maksussa 15.2.2023 on havaittu puutteita.

Palkkiot ovat jääneet maksamatta noin 200 omais- ja perhehoitajalle. Noin 2 300 hoitajalle palkkiot on maksettu onnistuneesti.

Ongelmaa selvitetään parhaillaan. 15.2. maksamatta jääneet palkkiot maksetaan erillisenä maksuna heti kun häiriö on korjattu.

Jos et ole saanut 15.2. omais- tai perhehoidon palkkiota tai huomaat virheen palkkiossasi, voit olla yhteydessä oima@lapha.fi tai puh. 040 649 5032.

***

Oapmahaš- ja bearašdivššu bálkkaid máksimis hehttehus 

Lappi buresveadjinguovllu oapmahaš- ja bearašdivššu bálkkaid máksimis 15.2.2023 leat fuomášan hehttehusa. Bálkkat eai leat máksojuvvon sullii 200 oapmahaš- ja bearašdivššárii. Sullii 2300 divššára bálkka máksin lea lihkostuvvan. 

Čuolmma leat dál čoavdimin. Bálkkat, mat leat báhcán máksitkeahttá 15.2, máksit sierra máksun dalán, go hehttehus lea divvojuvvon. 

Jos it leat ožžon 15.2 oapmahaš- ja bearašdivššu bálkka dahje fuomášat feailla bálkkas, sáhtát leat oktavuođas oima@lapha.fi dahje 040 649 5032. 

***

Ruåđi- da piârhååid paaʹlǩi mähssmõõžžâst heämmõs

Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd ruåđi- da piârhååid paaʹlǩi mähssmõõžžâst 15.2.2023 leäʹt vuâmmšam vääʹnid. Pääʹlǩ lie pääccam määuʹskani nuʹtt-a 200 ruåđi- da piârhoiʹddjeejid. Nuʹtt 2 300 hoiʹddjeejid lij pääʹlǩ mähssmõš oʹnnstam.

Vaiggâdvuõđid čiõlǥeet samai ââʹn. 15.2. määuʹskani pääccam paaʹlǩid määuʹset pååđmähssan tâʹlles ko heämmõõzz leäʹt teevvam.

Jõs jiõk leäkku vuäǯǯam 15.2. ruåđi- leʹbe piârhååid pääʹlǩ leʹbe vuâmmšak vââʹjj pääʹlǩstad, vuäitak leeʹd õhttvuõđâst oima@lapha.fi leʹbe teʹl. 040 649 5032.

Omais- ja perhehoidon palkkioiden maksussa häiriö
15.2.2023
Lapin hyvinvointialueen omais- ja perhehoidon palkkioiden maksussa 15.2.2023 on havaittu puutteita.

Omais- ja perhehoidon palkkioiden maksussa häiriö


Lapin hyvinvointialueen omais- ja perhehoidon palkkioiden maksussa 15.2.2023 on havaittu puutteita.