Omaolo asiointi- ja palvelukanavan käyttö laajenee Lapissa
Omaolo on laajasti kansallisessa käytössä oleva digitaalinen asiointi- ja palvelukanava. Omaolo on...

Omaolo asiointi- ja palvelukanavan käyttö laajenee Lapissa

22.2.2023

Lue lisää

Omaolo asiointi- ja palvelukanavan käyttö laajenee Lapissa

22.2.2023

Omaolo on laajasti kansallisessa käytössä oleva digitaalinen asiointi- ja palvelukanava. Omaolo on julkisomisteisen DigiFinlandin kehittämä palvelu, jonka tuottamisesta asukkailleen vastaavat palvelua käyttävät hyvinvointialueet. Omaolo on saanut MDR-asetuksen mukaisen lääkinnällisen laitteen CE-merkinnän, mikä takaa ohjelman täyttävän muun muassa sen turvallisuuteen ja suorituskykyyn liittyviä vaatimuksia koko sen elinkaaren ajan. Palvelun sisällöt perustuvat lääketieteelliseen tutkittuun tietoon, hoitosuosituksiin (kuten Käypä hoito) sekä lainsäädäntöön.

Lapissa palvelun käyttö on aloitettu vuonna 2021. Omaolo sisältää eri palvelukokonaisuuksia, joista tunnetuin lienee oirearviot. Lapissa käytössä on myös määräaikaistarkastuksia, hyvinvointitarkastuksia sekä palveluarvioita. Palvelun käyttö laajenee koko ajan hyvinvointialueella ja tiedot päivittyvät käytössä olevista palveluista. Toistaiseksi käytössä olevissa palveluissa on sekä palvelusisällöissä että kunnittain vaihtelua. 
 

Omaoloa Lapin hyvinvointialueella käyttävät kunnat

 

Oirearvioilla (CE-merkitty) asukas voi arvioida oireensa hoidon tarvetta sekä kiireellisyyttä. Arvion tuloksena täyttäjä saa aina kansallisen hoitosuosituksen mukaisen itsehoito-ohjeen tai suosituksen ottaa yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen. Omaolosta on mahdollista lähettää täytetty oirearvio oman terveyskeskuksen ammattilaiselle, mikäli palvelu on otettu terveyskeskuksessa käyttöön. Oirearvioita on käytössä Lapin hyvinvointialueella seuraavien kuntien alueella:

 • Enontekiö
 • Inari 
 • Kemi 
 • Kittilä 
 • Muonio 
 • Ranua 
 • Sodankylä 
 • Ylitornio

Määräaikaistarkastukset pohjautuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) esitietolomakkeisiin lasten ja nuorten sekä opiskelijoiden tietyissä terveystarkastuksissa. Lisäksi määräaikaistarkastuksista löytyy lapsille ja vanhemmille kohdennettu elämäntilannekysely (3X10D) sekä lasten ja nuorten suun terveyden kysely. Terveydenhuollon ammattilainen ohjaa vanhemmalle, nuorelle tai opiskelijalle määräaikaistarkastukseen liittyvän esitietolomakkeen digitaalisen täytön, kun se on ajankohtaista.
Määräaikaistarkastuksia on käytössä Lapin hyvinvointialueella seuraavien kuntien alueella:

 • Kemijärvi
 • Sodankylä
 • Ylitornio

Hyvinvointitarkastus sisältää kolme osiota: Terveystarkastus, suun terveydentilan kysely (OHIP-14) sekä elämänlaatukysely (WHOQOL-BREF). Asukas ja ammattilainen sopivat yhdessä hyvinvointitarkastuksen täyttämisestä, jonka jälkeen ammattilainen ohjeistaa tämän täyttöön. Hyvinvointitarkastus saattaa sisältyä esitietona myös tulevaan tarkastukseen, mutta myös tästä sovitaan aina asukkaan kanssa, jolle tarkastus kohdentuu. Hyvinvointitarkastus ei ole toistaiseksi käytössä minkään kunnan alueella.

Terveystarkastus (CE-merkitty) on Omaolossa täytettävissä kaikilla. Terveystarkastuksella kartoitetaan terveydentilaan vaikuttavia ja terveyttä ennustavia tekijöitä. Täytön jälkeen täyttäjä saa yksilöllisen raportin terveydentilastaan sekä ohjeistusta siihen, kuinka sairastumisen riskejä voisi pienentää ja terveydentilaa kohentaa. Tuloksen voi aina tallentaa itselle. Tarkastuksen lähettäminen terveydenhuollon ammattilaiselle on mahdollista, mikäli terveystarkastus on otettu käyttöön kunnan alueella. Terveystarkastusta voidaan myös käyttää tarkastusten esitietona, mutta tästä informoidaan aina erikseen asukkaita. Terveystarkastuksen lähettäminen ammattilaiselle ei ole toistaiseksi mahdollista minkään kunnan alueella.

Palveluarvioilla voi kartoittaa palvelutarvetta henkilökohtaisen avun, kodin ulkopuolella liikkumisen sekä omaishoitotilanteen arviossa. Palveluarvion tuloksena voi saada ohjausta, kuinka mahdollista tukea voi ja kannattaa lähteä hakemaan. 
Palveluarviot on otettu Lapin hyvinvointialueella käyttöön seuraavien kuntien alueella:

 • Pelkosenniemi
 • Sodankylä

Asuinkunnassasi käytössä olevat Omaolon palvelut löydät Lapin hyvinvointialueen verkkosivuilta palveluvalikosta digipalveluista.
 

Lisätietoja Omaolosta DigiFinlandin sivuilta
Omaolon löydät täältä


Omaolon käyttöönottoa ja laajentamista tuetaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeesta yhdessä hyvinvointialueen toimijoiden kanssa. 
 

Lisätietoja Omaolon käyttöönotosta tai palvelun laajentamisesta alueella voi kysyä hankkeen suunnittelijoilta:

Mari Tervo
Suunnittelija, Omaolo
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Lapin hyvinvointialue 
040 181 1596
mari.tervo@poske.fi

Tanja Gullsten
Suunnittelija, Omaolo
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Lapin hyvinvointialue
040 620 8291
tanja.gullsten@poske.fi
 

Omaolo asiointi- ja palvelukanavan käyttö laajenee Lapissa
22.2.2023
Omaolo on laajasti kansallisessa käytössä oleva digitaalinen asiointi- ja palvelukanava. Omaolo on...

Omaolo asiointi- ja palvelukanavan käyttö laajenee Lapissa


Omaolo on laajasti kansallisessa käytössä oleva digitaalinen asiointi- ja palvelukanava. Omaolo on julkisomisteisen DigiFinlandin kehittämä palvelu, jonka tuottamisesta asukkailleen vastaavat palvelua käyttävät hyvinvointialueet. Omaolo on saanut MDR-asetuksen mukaisen lääkinnällisen laitteen CE-merkinnän, mikä takaa ohjelman täyttävän muun muassa sen turvallisuuteen ja suorituskykyyn liittyviä vaatimuksia koko sen elinkaaren ajan. Palvelun sisällöt perustuvat lääketieteelliseen tutkittuun...